KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Közbeszerzési hirdetmények

Iktatószám Leírás Ajánlattételi határidő Eredményhirdetés
27656/2015. Tervezési szerződés keretében a Ká-rolyi-Csekonics palotaegyüttes átfo-gó-, állagmegóvó felújítási feladatai-nak komplex tervezési munkái (aján-lati felhívás) 2016-01-06
21951/2015. Tervező kiválasztása Budapest ki-emelt állomási épületeihez 2015-12-30
26498/2015. EMF 3/2015 2015-12-29
19021/2015. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztése a meglevő épületek átépítésével és új épületek építésével 2015-12-16
22569/2015. Tervezési szerződés / „Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” 2015-12-15
21654/2015. Szolgáltatás megrendelése 2015-12-14
21955/2015. Dunakeszin iskola tervezése és kivi-telezése 2015-12-14
22053/2015. A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásai-hoz kapcsolódó örökségvédelmi fel-adatok ellátása 2015-12-14
22085/2015. Beruházáshoz szükséges építési en-gedélyezési terv (komplett tervdo-kumentáció), kiviteli terv (komplett tervdokumentáció) elkészítése. 2015-12-14
21743/2015. „A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások ellátása tervezési szerződés keretében”- Ajánlati felhívás 2015-12-14
19987/2015. “Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restau-rálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező műve-zetési feladatok ellátása” - AF 2015-12-04
20660/2015. Izsákon iskola tervezése és kivitelezése 2015-12-03
21662/2015. A Budapest VIII. ker. Balassa u. 3-5. szám (hrsz.: 36190) alatt megvaló-sítani tervezett Bionikai Innovációs Központra vonatkozóan kiviteli ter-vezési és tervezői művezetési felada-tok ellátása. 2015-11-30
21350/2015 Részvételi felhívás - Multifunkciós épület építésére a K2-K4 kollégium felújítására és kapcsolódó létesítményeinek tervezésére és kivitelezésére 2015-11-30
22328/2015. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése. 2015-11-30