KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Közbeszerzési hirdetmények

Iktatószám Leírás Ajánlattételi határidő Eredményhirdetés
22569/2015. Tervezési szerződés / „Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem” 2015-12-15
21743/2015. „A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési szolgáltatások ellátása tervezési szerződés keretében”- Ajánlati felhívás 2015-12-14
22085/2015. Beruházáshoz szükséges építési en-gedélyezési terv (komplett tervdo-kumentáció), kiviteli terv (komplett tervdokumentáció) elkészítése. 2015-12-14
22053/2015. A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásai-hoz kapcsolódó örökségvédelmi fel-adatok ellátása 2015-12-14
21955/2015. Dunakeszin iskola tervezése és kivi-telezése 2015-12-14
21951/2015. Tervező kiválasztása Budapest ki-emelt állomási épületeihez 2015-12-30
21662/2015. A Budapest VIII. ker. Balassa u. 3-5. szám (hrsz.: 36190) alatt megvaló-sítani tervezett Bionikai Innovációs Központra vonatkozóan kiviteli ter-vezési és tervezői művezetési felada-tok ellátása. 2015-11-30
21654/2015. Szolgáltatás megrendelése 2015-12-14
22711/2015. Kivitelezési szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi műtőjének területén 2 db új műtő kialakítására panelműtő szerkezettel és beépített készülékekkel 2015-11-20
22282/2015. A Gárdonyi Rendőrkapitányság új elhelyezésének érdekében megvalósí-tandó beruházáshoz kapcsolódó ter-vezési szolgáltatás beszerzése. 2015-11-23
21623/2015. Pólus 2. program I. ütem - szolgáltatás 2015-11-18
21142/2015. A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséhez kapcsolódó felmérések 2015-11-02
20965/2015. Geszten iskola és tornaterem tervezése és kivitelezése 2015-11-17
20660/2015. Izsákon iskola tervezése és kivitelezése 2015-12-03
19987/2015. “Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restau-rálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező műve-zetési feladatok ellátása” - AF 2015-12-04