KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Közbeszerzési hirdetmények

Iktatószám Leírás Ajánlattételi határidő Eredményhirdetés
21142/2015. A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséhez kapcsolódó felmérések 2015-11-02
19853/2015. Ajánlati felhívás- A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésé-nek kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése 2015-10-29
18540/2015. KEOP-7.13.0/15 „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése" - megbízó által biztosí-tott energia auditok alapján, kiviteli tervek és árazatlan költségvetés to-vábbá költségbecslés elkészítése 2015-10-15
16569/2015. Erzsébet Szálloda Balatonőszöd (8637 Balatonőszöd, Hárs utca 11.) energetikai audit, tervezési és egyéb feladatok elvégzése. 2015-10-14
16573/2015. Erzsébet Szálloda Siófok (8600 Sió-fok, Beszédes József sétány 82.) energetikai audit, tervezési és egyéb feladatok elvégzése. 2015-10-14
16575/2015. Erzsébet Üdülőközpont Zánka (8251 Zánka, Hrsz: 030/13.) energetikai audit, tervezési és egyéb feladatok elvégzése. 2015-10-14
17435/2015. A Karcag Rendőrkapitányság új elhelyezésének érdekében megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás beszerzése 2015-10-06
16238/2015. „A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátá-sa vállalkozási szerződés keretében” részvételi felhívás 2015-10-05
11560/2015. Városépítészeti és építészeti tervpályázat az új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc központ épületére és környezetének rendezésére 2015-09-29
12618/2015. Tatabánya Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak felülvizsgálata, aktualizálása, átkódolása. 2015-09-02
14455/2015. Ajánlati felhívás - A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése 2015-09-01
15135/2015. Budake-szi_Pitypang_tervezés_EF_123. § 2015-08-31
15531/2015. Részvételi felhívás K-0013-H/2015 2015-08-31
14091/2015. Energiahatékonysági fejlesz-téssel összefüggő koncepcio-nális fázis projekt-előkészítési és tervezési feladatok elvég-zése” a Honvédelmi Miniszté-rium Védelemgazdasági Hi-vatal KEOP 7.14.0/15 konst-rukció szerinti pályázata kere-tében 2015-08-24
13415/2015. DRV - NAP TERVEZÉS 2015-08-17