KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK 2015.11.27-i Küldöttgyűlésének határozatai

29/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2016. évi költségvetés tervezetét 157 igen, 6 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta azzal, hogy ennek részeként az éves tagdíjat 50.000 Ft-ban állapítja meg.

30/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 163 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett a PGSZ 4.8.1. pont (3) és (4) bekezdéseit az alábbiak szerint módosította: „(3) Az első fokon eljárt etikai-fegyelmi bizottság fegyelmi tanácsa jogerős és végrehajtható etikai-fegyelmi határozatában kiszabott pénzbírság, valamint eljárási költség annak a területi kamarának a bevételét képezi, melynek etikai-fegyelmi bizottsága, az első fokú eljárást lefolytatta. (4) Amennyiben az első fokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során az eljáró másodfokú bizottság határozatában  változatlanul helyben hagyta, akkor a pénzbírság összege az első fokon eljáró területi kamarát illeti meg. Amennyiben az első fokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során, a másodfokon eljáró bizottság határozatában úgy módosítja, hogy annak összege növekszik, akkor az eredeti pénzbírság összege az első fokon eljáró területi
kamarát, a növekmény összege a MÉK-et illeti meg.”

31/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 164 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a PGSZ 4.8.1. pontot az alábbi bekezdésekkel egészítette ki:
„(7) Ha több eljárás alá vont személlyel szemben ugyanazon etikai-fegyelmi eljárásban jogerős és végrehajtható fegyelmi büntetés kerül kiszabásra, úgy az első- és másodfokú eljárási költséget az elmarasztalt eljárás alá vont személyek egymás között egyenlő arányban kötelesek viselni.
(8) Ha több panaszos ugyanazon etikai-fegyelmi eljárásban előterjesztett panasza alapján indult etikai fegyelmi eljárás jogerős és végrehajtható határozattal megszüntetésre került, úgy az elsőés másod-fokú eljárási költséget a panaszosok egymás között egyenlő arányban kötelesek viselni.
(9) Ha a panaszt a területi, vagy az országos kamara, annak bármely tisztségviselője, titkára, vagy szerve terjeszti elő, mentesül a panaszos az eljárási költség megfizetése alól, ha a fegyelmi eljárás jogerős és végrehajtható határozattal megszüntetésre került.”

32/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai cím adományozási szabályzat 2.8 pontját és 4.3 pontját 168 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosította:
„2.8 Műemlékek területén gyakorlott címet a szakterületén az kaphat (...)” „4.3: A 2.1 b) – e) és i) pontok esetében a titkár a benyújtott kérelmet és mellékleteit szakértői vélemény megkérése céljából továbbítja a szakterület szerinti tagozat döntés-előkészítő testületéhez, (…)”

33/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 169 igen szavazattal egyhangúlag a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat és a Szakmai cím adományozási szabályzat módosításait 2016. január 1-én lépteti hatályba. Felhatalmazza az Elnökséget, hogy az esetlegesen előforduló számozási és koherencia hibákat kijavítsa.


Létrehozás időpontja: 2015-12-31 17:42:41
Utolsó módosítás időpontja: 2015-12-31 17:42:41
Cimkék: küldöttgyűlés; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 2242
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43224

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,