KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját 171 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2016. évi költségvetésről szóló beszámolót 171 igen szavazattalegyhangúlag elfogadja.
 

3/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 171 igen szavazattalegyhangúlag elfogadja.

 

4/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2016. évi beszámolóját 170 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett elfogadja.
 

5/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolóját 171 igen szavazattalegyhangúlag elfogadja.

 

6/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2017. évi költségvetésének módosítását 164 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja.

 

7/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 166 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett az Alapszabály „3.3.15 a.) pontjának 5. bekezdésében”, az etikai bizottság tagjainak számát 8 főről, 12 főre emeli.

 

8/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 168 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az Alapszabály „5.1.1 pontját”, az alábbi új d.) ponttal egészíti ki:

d.) A Magyar Építész Kamara Elnöksége - amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki - határozatával feladatot delegálhat a területi építész kamarák felé, a területi építész kamarák egyetértésével.
 

9/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 171 igen szavazattal egyhangúlag az Alapszabály 5.1.4 d.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

d.) Tagdíjhátralékkal rendelkező, kizárt vagy tagságáról lemondó (kilépett)kamarai tagot bármely területi kamara csak akkor veheti fel ismét tagként, ha a kérelmezőigazolja a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennállótagdíjhátraléka maradéktalan megfizetését.

Az Alapszabály módosításai a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lépnek hatályba.
 

10/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 165 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítását elfogadja.

 

11/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 171 igen szavazattal egyhangúlaga PGSZ 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3.2. pontjához az alábbi kiegészítéseket teszi:

4.2.1. A tagdíjfizetési kötelezettség

(4) A tagságról való lemondás (kilépés) vagy a tagsági viszony díjtartozás miatti megszüntetését követő ismételt tagfelvétel esetén a tag díjhátraléka megfizetésére kötelezett.

4.2.2. Az időarányos tagdíj

(1) A kamarai tagok kizárólag a teljes tagdíjból időarányos tagdíj megfizetésére jogosultak, illetve kötelezettek az alábbi esetekben:

4.2.3. Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság

(1b) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. A nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról lemond.

4.3.2. A helyreállítási díj

(1) Azon személyeknek, akiknek tagsági jogviszonya kérelemre felfüggesztésre került, a tagsági jogviszony helyreállítására irányuló tagsági eljárásban helyreállítási díjat kell megfizetniük. A hivatalból történő felfüggesztés helyreállítása esetén, a díj megfizetéséről a területi kamara rendelkezhet.

A PGSZ módosítása a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

12/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 168 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzatot” elfogadja. A szabályzat a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

13/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 154 igen, 2 nem szavazattal, 15 tartózkodás mellett „Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei és a tervezői művezetés című szabályzat” módosítását elfogadja. A MÉK és a MMK Küldöttgyűlései által elfogadott összeszerkesztett, módosított szabályzat a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

14/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 168 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 2.8. b) alpontot az alábbiakkal egészíti ki:

2.8. pont

a) (SZÉSZ-5) helyett (SZÉS-5) jelölés -aktualizálandó

b) aki igazolja műemléki védelem alatt álló épület vonatkozásában -  tudományos és kutatási alapra épülő tervezési, dokumentálási téren-  végzett tevékenységét.

A módosítás a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

15/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 170 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Szakmai továbbképzési szabályzat módosítását elfogadja. A módosítás a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

16/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése 109 igen szavazattal, 21 nem szavazattal és 20 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem dönt az Etikai-fegyelmi Szabályzat 19. § (4) bekezdésének módosítása ügyében.


Létrehozás időpontja: 2017-07-07 10:10:01
Utolsó módosítás időpontja: 2017-07-07 10:16:13
Cimkék: küldöttgyűlés, határozatok, MÉK; Beküldő: Kurcz Judit
Megtekintések száma: 750
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44181

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,