KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK Elnökségének 2018. évi határozatai

1/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi állásfoglalás hozza és felkéri az elnökét, hogy az állásfoglalást Füleky Zsolt helyettes államtitkárhoz juttassa el.

A 476/2017. (XII.28.) Korm rendelet módosította - többek között - a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletet (továbbiakban: 314-es) és a 310/2015. (X.28.) Korm. rendeletet (továbbiakban: 310-es), amelyekkel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

1. A rendelet módosítás alapvetően a Magyar Építész Kamara tevékenységéhez tartozó jelentős változásokat tartalmaz, erről azonban a MÉK sem értesítést, sem egyeztetési, vélemény nyilvánítási lehetőséget nem kapott, a 2015-ben megkötött partnerségi megállapodásban foglaltak ellenére sem.

2. A 314-es rendelet 23/I. § (1) bekezdésében a "valamint a 23/L. § szerinti építési beruházások" "valamint" kötőszava olyan értelmezést hoz a mondatba, amely szerint az "előzetes véleményezés" minden beruházásra vonatkozik. Tehát a valamint szó elhagyását javasoljuk, a mondat úgy felel meg a feltételezett jogalkotói szándéknak.

3. A 310-es rendelet 25. § (3a) bekezdése a 314-es rendelet 23/I. § (6) bekezdéséből, az ott "meghatározott módot" hivatkozza be, amely azt jelenti, hogy ".pdf/A formátumban a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre" kell a díjazásra és megvételre aspiráló terveket feltölteni. A 314-es rendelet 23/I. § (1), (2), (8), (9) bekezdése tehát nem vonatkozik a tervpályázatokra! Tehát a módosítás bárki által kiírt tervpályázatra vonatkozik, és ha a 310-es rendelet 25. § (3b) bekezdése szerinti " hozzájárulása hiányában" eset azon változata áll elő, hogy valamilyen oknál fogva nincs válasz, akkor a zsűri, határidő nélküli várakozásra van ítélve. (Újra jelezzük, hogy a 314-es rendelet 23/I. § (8), (9) bekezdése nincs behivatkozva!)

4. A 310-es rendelet 25. § (3d) bekezdésében érthetetlen, hogy a művészeti tervpályázaton kívül az "ötletpályázat"-ra miért nem vonatkozik, hogy a (3a)-(3c) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni?

5. Végezetül egy régebbi módosítás, amelynek tervpályázatoknál semmi értelme nincs: 310-es rendelet 24. § (10) bekezdése értelmében a BB. a bírálat során tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázóknak az általuk benyújtott pályaművekkel kapcsolatban!??

2/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy mivel a tőkeemelési kölcsön rendezése a MÉK és a MÉK Kft. között 2018 január 2-án és január 15-én megtörtént, ezzel a MÉK elnökség rendezettnek tekinti a kölcsön visszafizetését.

3/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy Eltér István MÉK Kft. ügyvezetői tisztségét 2018. január 1-től határozatlan időre meghosszabbítja, mindkét fél részéről 2 hónapos indoklás nélküli felmondási idő meghatározásával. Egyúttal felkéri a MÉK Elnöksége Eltér Istvánt a 2018. évi üzleti terv elkészítésére. A MÉK Elnöksége felkéri dr. Enczi Jánost a szükséges iratok előkészítésére. A MÉK Elnöksége meghosszabbítja 2018. január 31-ig a MÉK Kft. jelenlegi Felügyelő Bizottságának mandátumát.

4/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK elnöksége egyhangúlag létrehozza a Diploma-azonosító döntéselőkészítő testületet és elfogadja a testület célját, feladatait, tagjait.

Diploma-azonosító döntéselőkészítő testület célja a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához vélemény nyilvánítása a területi építész kamarák titkárai részére.

A döntéselőkészítő testület feladata továbbá a Magyar Építész Kamara Alapszabálya 2.3.2 f) pontja szerinti kreditérték szabályzat tervezetének elkészítése, valamint szakképzettségek szakirányúsága szempontjából megvizsgált és elfogadásra került oklevelek gyűjteményének véglegesítése a miniszteri közzététel érdekében.  

A döntéselőkészítő testület tagjai: dr. Hajnóczi Péter, dr. Bachmann Bálint DLA, O. Ecker Judit, dr. Makovényi Ferenc, dr. M. Szilágyi Kinga.

5/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Beszámoló és jogosultsági vizsga testület tagjai: Kovács Imre, elnök, dr. Hajnóczi Péter társelnök, dr. Gáts Andrea, dr. Illés Istvánné, Kovács Zsófia, Rosivall Emese általános, dr. Medgyasszay Péter, Severnyák Krisztina, dr. Szalay Zsuzsa energetikai, dr. Takács Lajos tűzvédelmi szakterületi vizsgáztatók.

6/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK évkönyv, közlöny, honlap szerkesztői bizottságának vezetője dr. Hajnóczi Péter, tagjai Eltér István, Szalay Tihamér, Turi Attila, Tutervai Mátyás.  

7/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK külügyi munkacsoportját dr. Bachmann Bálint vezeti, tagjai dr. Makovényi Ferenc, Bordás András és Sándor Gergely.

8/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége felkéri dr. Enczi Jánost, hogy Eltér István ügyvezetői szerződését készítse el, amelyben felmondási határidő nem szerepel. Az elnökség a munkabér bruttó 200.000 Ft/hó összeggel állapítja meg.

9/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke 2018. február 1-től Schulcz Péter, tagjai Bajkai Gábor, Graf Ottó. A bizottság tiszteletdíj kerete havi 100.000 Ft.

10/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK 2018. évi díjtáblázata megegyezik a 2017. évi táblázattal, kizárólag a továbbképzési elbírálási díjak módosulnak, valamint a díjhátralékkal rendelkező szakmagyakorlók egyéni önképzési teljesítés pontmegállapításának 10.000 Ft-os szolgáltatási díja törlésre kerül.         

Melléklet: MÉK díjtáblázat 2018. MÉK 10/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat Hatályos: 2018. február 1-től.

11/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK küldöttgyűlésére 2018. május 25. pénteken kerül sor a FUGA Budapesti Építészeti Központban.

12/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A  MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Továbbképzési Testület tagjai: Dulácska Zsolt, Czéh Judit, Horváth Sándor, Kovács József, Mészáros János, Palánkai Tibor, Nemes Zoltán, Schüller Ferenc, S. Vasi Ildikó, Vukov Konstantin, dr. Gáts Andrea.

A bizottság költségkeretét csak a későbbiekben tudja a MÉK elnöksége megállapítani, a többi bizottság ismeretében, a költségvetés tárgyalásakor.

13/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2018. évben 200.000 Ft költségkeretet tud biztosítani megbízási szerződés keretében, teljesítésigazolás és számla ellenében történő kifizetésre a kultúrAktív egyesület részére az Épített környezeti nevelés témában.

14/2018. (01.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2018. február 4-ével felmenti Rosivall Emesét a főtitkári feladatok ellátása alól Kovács Zsófia főtitkár munkába állása miatt.

15/2018. (02.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy 50.000 forinttal támogatja a 2018. évi Építők napja megrendezését.

16/2018. (02.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK elnökségének, Felügyelő bizottságának és Etikai-fegyelmi Bizottságának elnöke és tagjai, továbbá a MÉK által szervezett képzések előadói részére 2018. évben a NAV norma szerint, amortizáció nélkül kerül kifizetésre az útiköltség elszámolás. Ennek feltétele, hogy a gépjármű saját tulajdonban legyen.

17/2018. (03.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy Csoth Róbertet delegálja az MSZT Építészeti akusztikai munkacsoportjába.

18/2018. (03.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az elnökségi ülésen megbeszélt módosításokkal elfogadja az Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói 2018. évi táblázatot.
Óradíjas tervezési szolgáltatások

19/2018. (03.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Tanácsba Schulcz Péter elnökségi tagot delegálja. Schulcz Pétert kéri az elnökség, hogy mint közös MÉK-MMK delegált, tájékoztassa a Testület munkájáról Virág Rudolf MMK főtitkárt is.   

20/2018. (03.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az OISTAT-tal való kapcsolattartással dr. Makovényi Ferenc elnökségi tagot bízza meg, egyúttal megköszöni Pálfy Sándornak az eddig képviseletet.

21/2018. (04.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy megrendeli a Der junge Architekt című szakanyag szakfordíttatását bruttó 1.779.326 Ft összegben. A megrendelést a Titkárság intézze.

22/2018. (04.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége az elnökségi ülésen megbeszélt módosításokkal terjeszti a MÉK küldöttgyűlése elé a MÉK 2018. évi költségvetésének módosítását.

23/2018. (04.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag felhatalmazza Schulcz Péter elnökségi tagot, hogy az Elnökség nevében véleményt nyilvánítson szükség esetén  az „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészben (KÉ 2018/73)” tervezési kiírásról, annak honlapon történő közzétételéhez.

24/2018. (04.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett felkéri Szalay Tihamért a 2018. évi diplomadíj pályázatok elnökségi felelősévé, és a zsűri elnökévé.

25/2018. (04.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy visszavonásig felhatalmazza a MÉK elnökét, hogy szükség esetén az Alapszabály 3.1.5 a.) pont szerinti elektronikus szavazást kezdeményezhet a MÉK elnökségi tagjainál.

27/2018. (05.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúan jóváhagyja a MÉK egyszerűsített beszámoló mérlegét és az eredmény kimutatást.

28/2018. (05.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi állásfoglalást hozza. Az MV-É-M jelű szakterületen, műemléki részterületen felelős műszaki vezetői jogosultság kiadásánál a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés (jogosultsági vizsga) teljesítésétől el kell tekinteni azokban az esetekben, ha a kérelmező MV-É (régen FMV) jogosultsággal, vagy 2006-tól eredményes felelős műszaki vezetői bizonyítvánnyal rendelkezik. A további, változatlan feltételek: okleveles építészmérnöki végzettség és szakirányú műemlékes gyakorlat megléte. Ez utóbbi ellenőrzése kiemelten fontos a jogosultság megadásánál.


Létrehozás időpontja: 2018-01-30 17:21:50
Utolsó módosítás időpontja: 2018-06-12 11:39:34
Beküldő: Rosivall Emese
Megtekintések száma: 1775
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44529