KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshírdetés - XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal, városrendezési ügyintéző munkakör

A "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájára városrendezési ügyintéző munkakör  betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. Részt vesz a városfejlesztési, városrendezési, közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi, zöldterületi szakmai koncepciók kialakításában. 2. Figyelemmel kíséri a településfejlesztési és településrendezési tervek tervezését, módosítását és azok érvényesíthetőségét, alkalmazhatóságát az építési hatóság munkájában. 3. Előkészíti a döntéseket a településképi véleményezési, bejelentési eljárásokban. 4. A feladatkörét érintő lakossági észrevételeket, kezdeményezéseket megvizsgálja és szakmai javaslatot készít.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, építészmérnök, településmérnök vagy településtervező mérnök szakképzettség,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés,
  • Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együtt alkalmazás és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 45/2012. (III.20.) Korm.rend. szerinti önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Erdősiné Hajzer Éva részére a erdosine.he@budapest21.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet.


Létrehozás időpontja: 2018-04-25 20:09:31
Utolsó módosítás időpontja: 2018-04-25 20:13:11
Cimkék: Csepel, álláshírdetés; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 1869
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44685