KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - Állami főépítészi feladatok ellátásának támogatása

Budapest Főváros Kormányhivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet állami főépítészi feladatok ellátásának támogatása munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Ellátandó feladatok:

A Kormányhivatal állami főépítészi feladatok ellátásának támogatása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Részvétel a településfejlesztési dokumentumok, településképi rendeletek és településrendezési eszközök tervezeteinek véleményezésében. Kiadmányozásra előkészíti az állami főépítész előzetes, szakmai, valamint záró szakmai véleményének tervezetét, előkészíti, jegyzőkönyvet vezet és emlékeztető-tervezetet készít a Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörébe utalt tárgyalásos eljárásokról, ennek során kapcsolatot tart a véleményező szervekkel, önkormányzati főépítészekkel, településtervezőkkel. Előkészíti, jegyzőkönyvet vezet és javaslat-tervezetet készít a területi tervtanács üléseiről, ennek során kapcsolatot tart a tervtanácsi tagokkal, tervezőkkel, önkormányzati főépítészekkel. Kiadmányozásra előkészíti az egyéb, a kormányhivatal állami főépítészi hatáskörébe utalt döntések és szakkérdés-vizsgálatok tervezetét, valamint ellátja azon további szakmai és iratkezelési, e-ügyintézési feladatokat, mellyel az állami főépítész megbízza.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, főiskola építész-, építő-, kert- és tájépítész-, vagy településmérnök, illetőleg ezekkel egyenértékű szakképesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         hasonló területen szerzett tapasztalat, referencia-személy ajánlása,

•         közigazgatási alap-, szakvizsga,

•         további szakképesítés, szakoklevél,

•         ÉTDR, e-napló, ÉMO alkalmazások ismerete,

•         szakmai fejlődés igénye.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         precizitás,

•         megbízhatóság,

•         teherbírás,

•         önálló munkavégzés,

•         jó szervezőkészség,

•         kapcsolatteremtő készség,

•         tárgyalókészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot igazoló okiratok, ajánlás másolata.

•         Aláírt nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ferenc főépítész nyújt, a +36309199649 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Tóth Ferenc állami főépítész részére a toth.ferenc@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A személyes interjún részt vevő pályázók elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A feladat ellátása vagyonnyilatkozat-tételhez kötött. Próbaidő: 6 hónap.

Az e-mail tárgyaként az „Álláshirdetés” szöveget szíveskedjen feltüntetni.


Létrehozás időpontja: 2019-07-08 11:25:38
Utolsó módosítás időpontja: 2019-07-08 11:29:24
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 1170
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=45389