KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetések - Főépítész asszisztens

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda pályázatot hirdet főépítész asszisztens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, az önkormányzati főépítész feladatok ellátásában közreműködés, helyettesítés.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • építészmérnöki egyetemi végzettség (MD) vagy
 • szakirányú építész főiskolai végzettség (BD) vagy
 • tájépítész, településmérnök (MD, BD) végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó);
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt R. Takács Eszter főépítész nyújt, a 289-2553 telefonszámon.

A pályázatok benyújthatók:

 • postai úton: a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/96/2019., valamint a munkakör megnevezését: főépítész asszisztens
 • elektronikus úton: R. Takács Eszter főépítész részére a foepitesz@pesterzsebet.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

Adatvédelmi tájékoztatás:

A Hivatal a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából a jelentkező anyagában szereplő személyes adatait az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulás alapján kezeli. A jelentkező által megküldött iratokat a kiválasztási eljárás során a Hivatal Személyügyi Csoportja, a Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetői és a Hivatal vezetője ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére a Hivatal nem Önt választotta, személyes adatai a nyertes jelentkező kiválasztását követően törlésre kerülnek. Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül. Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.


Létrehozás időpontja: 2019-03-18 14:16:21
Utolsó módosítás időpontja: 2019-03-18 14:24:47
Cimkék: állás, 2019, főépítész, asszisztens; Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 1052
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=45184

ankara escort izmit escort