KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

DaSzT - 2014 - összegyűjtött határozatok 1-14

DaSzT határozatok - összegyűjtött
2014/1. - 2014/14.

 

1.)    1/2014. (04.30.) DaSzT határozat:
Diploma-azonosító szakértői testület ( DaSzT) az ügyrendjét egyhangúlag elfogadja.

2.)    2/2014. (07. 04.) DaSzT határozat:
Az 1987-1997 években kiadott "mesterfokozatú környezettervező" diplomák a belsőépítész tervezői jogosultság (BÉ) tekintetében azonos tartalmúak, tehát egyenértékűek a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 1. mellékletében nevesített "okleveles belsőépítész, környezettervező művész" diplomával.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta:

3.)    3/2014. (07. 04.) DaSzT határozat:
a 10/2014 (10.30.) DaSzt határozat 2014. október 30-tól hatályon kívül helyezte - lásd: az 1 /2016. (02. 08.) DaSzT 2016. február 08-tól hatályos határozatot

4.)    4/2014. ( 09.10. ) DaSzT határozat:
Az Építész Kamarához tartozó szakmagyakorlási jogosultságok esetében mindazon személyek végzettségét:
a.)    a "teljes körűvé" történő átsoroláskor, vagy
b.)    új jogosultság megállapításakor "egyenértékűnek" kell tekinteni, akiknek 2013. december 31-ig jogosultságuk jogerősen megállapítást nyert, és az akkor hatályos jogszabályok szerint végzettségük a tervezési szakterületnek megfelelő szakirányú mesterképzésben szerzett szakképzettségnek (korábban egyetemi végzettségnek) volt tekinthető.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

5.)    5/2014. (09.10) DaSzT határozat:
Az okleveles tájépítészmérnöki végzettséggel egyenértékűek a Budapesti Corvinus Egyetemen és annak jogelődjein 1953 - 2004. szeptember között szerzett időszakban, a mellékelt táblázat szerinti végzettségek.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta:

6.)    6/2014. (09.10.) DaSzT határozat:
XY. végzettségét építészi műszaki ellenőri tevékenység engedélyezése szempontjából a DaSzT egyenértékűnek minősíti.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

7.)    7/2014. (09.10.) DaSzT határozat:
XY. 1977-81 között elvégzett Ybl M. Építőipari Kar, Magasépítészeti szak, okleveles üzemmérnöki, és a 1987-90 között elvégzett BME Építészmérnöki Kar Műemlékvédelmi szakirány, főiskolai szakmérnök, műemlékvédelmi szakirányú képzettsége a DaSzT szerint nem tekinthető egyenértékűnek az okleveles építészmérnöki végzettséggel.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

8.)    8/2014. (09.10.) DaSzT határozat:
XY. 1994-97 közötti építészmérnöki végzettsége (KLTE Műszaki Főiskolai Kar), a 1999-2004 között elvégzett BME Építészmérnöki Kar, műemlékvédelmi szakmérnöki képzettsége, és 2004-2006 Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar, főiskolai szakmérnök tervezés szakon szerzett végzettségek összességében egyenértékű az okleveles építészmérnöki végzettséggel.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

9.)    9/2014. (09.10.) DaSzT határozat:
XY. végzettsége Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola, Építőipari Intézet, Magasépítészeti szak (Debrecen 1983.), okleveles magasépítő üzemmérnök; és OKJ 71 5801 01 Építési Műszaki Ellenőr, Épület E szakképesítés, valamint a BME Építészmérnöki Kar Épületszigetelő szakirány, épületszigetelő szakmérnök, szakirányú szakképzés. Ezen végzettségek, sem egyedileg, sem összességében nem egyenértékűek sem az okleveles építészmérnöki végzettséggel, sem az okleveles szerkezetépítő mérnöki végzettséggel.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

10.) 10/2014. (10.30.) DaSzT határozat - az 1 /2016. (02. 08.) DaSzT határozat hatályon kívül helyezte, lásd:
az 1 /2016. (02. 08.) DaSzT 2016. február 08-tól hatályos határozatot.

11.) 11/2014. (10.30.) DaSzT határozat: a (59/2014. (10.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján)
A DaSzT a korábbi jogszabályok és ehhez kapcsolódó állásfoglalásai szerinti jogosultsági feltételek kivezető lépéseként utoljára a 2014. évi kezdéssel indított Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzést kizárólag "MSC szintű", okleveles építészmérnök, vagy okleveles urbanista-építészmérnök vagy okleveles tájépítész végzettséggel együtt egyenértékűsíti az okleveles településmérnöki végzettséggel.
Az egyenértékűsítés vonatkozik korábban végzett Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzésre és a Városépítési és városgazdálkodási szakmérnöki végzettségre is.
2015. évtől megkezdett Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés kizárólag a „1,5 éves” MSC szintű urbanista-építészmérnök végzettségűek számára adhat településtervezési jogosultságra lehetőséget, mivel képzésükben a településtervezés nagyobb arányban van jelen, mint az építész és tájépítész esetében, amire alapozni lehet a továbbképzéssel.
Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

12.) 12/2014. (10.30.) DaSzT határozat
Dr. Varga Lajos főiskolai tanár, PTE PMMIK Pedagógia Tanszék, tanszékvezető helyettes tájékoztatását a DaSzT elfogadja:
"A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2008/1/XI/3/51. számú határozata a Pécsi Tudományegyetemen támogatja a mérnöktanár mesterszakon az építész-mérnök, illetve az építőmérnök szakképzettséget adó képzés indítását, „azt leszögezve, hogy a szakon végzettek nem kaphatnak tervezői jogosultságot. A tervezési tárgyak helyett ezért javasolt a pedagógiai tárgyak beépítése a tanrendbe. A mérnöktanár végzettséghez a megfelelő műszaki képzettséget az elfogadott alapszakokon a hallgatók elsajátíthatták, ezért a pedagógiai oldal erősítése az indokolt. A tervezési jogosultság lehetőségének a megadása a magasabb szintű tervező képzés kikerülését tenné lehetővé.”
Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

13.) 13/2014. (10.30.) DaSzT határozat
XY tájépítészmérnöki végzettségét (SZIE Tájépítészeti, -védelmi, -fejlesztési Kar 2003.), és városépítési és városgazdálkodási szakmérnöki végzettségét (BME Építészmérnöki Kar 2009.) az okleveles településmérnöki végzettséggel egyenértékűnek minősíti.
Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

14.) 14/2014. (10.30.) DaSzT határozat
XY 1997-2000 között elvégzett Debreceni Egyetem (KLTE) Műszaki Főiskolai Kar, településmérnöki szak, településmérnök, és a 2001-2003 között elvégzett Debreceni Egyetem (KLTE) Műszaki Főiskolai Kar, főiskolai minőségügyi szakmérnök szakirányú képzettsége a DaSzT szerint egyenértékűnek tekinthető a műszaki ellenőri tevékenységhez előírt Bsc építészmérnöki végzettséggel.
Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2014. november 25-i állapot - módosítva 2016. február 08-án

dr. Hajnóczi Péter sk.
a MÉK elnöke


Létrehozás időpontja: 2016-02-09 15:40:56
Utolsó módosítás időpontja: 2016-02-09 15:40:56
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 4462
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43299