KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

DaSzT - 2015 - összegyűjtött határozatok 1-18

DaSzT határozatok - összegyűjtött
2015/1. - 2015/18.

 

1/2015. (02. 03.) DaSzT határozat
X.Y.Z., magasépítő mérnöki végzettsége ( Ybl M. Műszaki Főiskola 1993. ) műszaki ellenőri névjegyzékbe vétel céljából építőmérnöki végzettséggel egyenértékű.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

2/2015. (02. 03.) DaSzT határozat
XZ.ZY., ügyében a kért jogosultságok tekintetében a Magyar Építész Kamara Diploma azonosító Szakérői Testületének nincs hatásköre. A MMK átirata szerint a kérelmező forduljon a lakóhelye szerinti illetékes területi Mérnöki Kamarához, adjon be jogosultsági kérelmet. A Mérnöki Kamara megvizsgálja a végzettségét és a gyakorlatát, és kérdéses esetben a Mérnöki Kamara fordul a "diploma-azonosító" bizottságához.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

3/2015. (02. 03.) DaSzT határozat
Y.X.Z., okleveles magasépítő üzemmérnöki végzettsége ( Ybl M. Műszaki Főiskola 1984. ) műszaki ellenőri névjegyzékbe (ME-É) vétel a céljából építészmérnöki végezettséggel egyenértékű.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

4/2015. (02. 03.) DaSzT határozat
Z.YY.X., főiskolai okleveles építőmérnöki (szerkezetépítő) végzettségét ( JPTE PMMK Főiskolai Kar 1998. ), főiskolai okleveles építészmérnöki végzettségét ( SZIE Ybl M. Főiskolai Kar 2002. ) valamint NyME Közgazdaságtudományi Kar egyetemi mérnök-közgazdász végzettségét a Diploma azonosító Szakértői Testület építésztervezői jogosultság céljából nem fogadta el.
A vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint szakirányú Msc szintű végzettség szükséges.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

5/2015. (02. 03.) DaSzT határozat
Z.X.Y., főiskolai kertmérnök (Bsc) végzettségét (Kertészeti Főiskolai Kar Kertészmérnöki szak, általános kertész szakirány, Kecskemét 2003.), valamint főiskolai kertépítő- és zöldterület fenntartó szakmérnöki végzettségét ( Kertészeti Főiskolai Kar
Kecskemét 2005.), táj- és kerttervezői jogosultság céljából a Diploma azonosító Szakértői Testület nem fogadta el.
A vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint Msc szintű végzettség szükséges.
Szavazás: 5 igen (1 tag email-ben szavazott ), 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

6/2015. (02. 03.) DaSzT határozat
Z.X.Z.Z., építészmérnök végzettségét ( BME Építészmérnöki Kar 2007.), valamint az Ír Nemzeti Egyetemmel társult Nemzeti Művészeti és Design Egyetem ( NCAD MA fokozat Dublin 2011. ), belsőépítész tervezői jogosultság (BE) céljából nem fogadhatja el, mert a külföldi diploma Europass (tananyag, tanórák és kreditpont kimutatások) nélküli véleményezésre ez a Testület nem jogosult. Tájékozató jelleggel: a MEIK (Oktatási Hivatal) jogosult a külföldi diploma honosítására.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

7/2015. (02. 03.) DaSzT határozat
YZ.ZX., településmérnöki végzettsége ( Településmérnöki mérnök, Ybl Miklós Főiskola 1998.) valamint az ELTE Bölcsészettudományi Kar, Szociológia, Szociálpolitika Intézet és Továbbképzőközpont szociológia szakán, terület- és településfejlesztés szakán szerzett okleveles szociológus (2002.) végzettsége nem egyenértékű a településmérnöki végzettséggel ( Bsc szint ), és a 2 éves okleveles településmérnöki ( Msc szint) végzettséggel.
A 2014. november 20-i kelt tájékoztatás után a kérelmező által benyújtott az ELTE tantárgy és oktatói lista áttanulmányozása alapján a Testület fenntartotta korábbi véleményét.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

8/2015. (03. 25.) DaSzT határozat
YZXX üzemmérnöki diplomája (Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Magasépítési Intézet, Városgazdasági szak, 1985.) az építési műszaki ellenőri jogosultság általános építmények magasépítési szakterület tekintetében egyenértékű az építészmérnöki végzettséggel (email).

9/2015. (04. 14.) DaSzT határozat
XXX ( a.n.: YYY, lakcím: zxxy. ) okleveles belsőépítész tervező művész végzettsége egyenértékű a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos tevékenységről szóló 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-ban előírt okleveles építészmérnöki végzettséggel (email).

10/2015. (05. 26.) DaSzT határozat
YYXXXZZZ, kertészmérnök végzettségét ( Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Termesztési Kar, Táj- és Kertépítészeti Szak kertészmérnöki végzettség ) a benyújtott leckekönyv és a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja szerinti főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki végzettséggel történő összehasonlítása alapján az építésügyi igazgatási területen egyenértékűnek fogadta el a Diploma azonosító szakértői testület.
Szavazás: 4 igen, 2 nem szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

11/2015. (05. 29.) DaSzT határozat
Az okl. üzemmérnök végzettség és az okl. építőmérnök végzettség sem külön, sem együttesen nem egyenértékű a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti állami főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel.
Szavazás: 5 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

12/2015. (07. 13.) DaSzT határozat
ABC DEF elvégzett tanulmányai és szakmai gyakorlata - okl. építőmérnök (BME Építőmérnöki Kar 2006), és műemlékvédelmi szakmérnök (BME Építészmérnöki Kar 2014) végzettség és műemlékeken végzett építésvezetői tevékenység - alapján jogosult felelős műszaki vezetői szakterületen műemlékvédelmi részszakterületen tevékenységet folytatni. ( Képzettsége egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel).
Szavazás: 5 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

13/2015. (07. 17.) DaSzT határozat
RS PQ elvégzett tanulmányai és szakmai gyakorlata - okl. építőmérnök (BME Építőmérnöki Kar 1974), É 2 jogosultságú építésztervező, és faszerkezeti szakmérnök (BME Építészmérnöki Kar 1985) végzettségek, faanyagvédelmi, műemléki épületdiagnosztika szakértő, és műemléki épületeken végzett tervezői és szakértői tevékenysége, számos tárgyi publikációja, valamint műemléki épületeken végzett munkája után kapott kitüntetések ( Podmaniczky díj 2010, Forster Gyula emlékérem 2014) - alapján jogosult felelős műszaki vezetői szakterületen műemlék-védelmi részszakterületen tevékenységet folytatni. ( Képzettsége egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel).
Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

14/2015. (10. 20.) DaSzT határozat
TTTT (anyja neve:, szül:..) főiskolai építőmérnök (SZIE Ybl M. Építéstudományi Kar, Építőmérnöki szak 2012.) és műemlékvédelmi szakmérnök ( BME Építészmérnöki Kar 2014.) és igazolt gyakorlata alapján jogosult felelős műszaki vezetői szakterületen műemléki részszakterületen ( MV-É-M) tevékenységet folytatni. ( Képzettsége ezen a téren egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel ).
Szavazás: 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

15/2015. (11. 17.) DaSzT határozat
HK BC (anyja neve:....., szül:. Budapest,.....) alapfokozatú geográfus (Bsc ) végzettsége ( Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi Kar 2014.) és jelenleg folytatott településmérnöki képzése (Debreceni Egyetem, Műszaki Kar) nem egyenértékű az építési hatósági munkakörhöz a 29/2012. (III.7.) Kormány rendeletben előírt szükséges végzettségekkel.
Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta.

16/2015. (11. 17.) DaSzT határozat
HH ST (anyja neve:........., szül:........) magasépítő technikusi végzettsége és okleveles településmérnöki végzettsége (PTE PMMK Településmérnöki Szak 1997) felelős műszaki vezetői (építési szakterület) és az építési műszaki ellenőri (magasépítési) jogosultságok tekintetében egyenértékűnek tekinthető.
Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta.

17/2015. (12. 08.) DaSzT határozat
dr. RR TT, kertészmérnök végzettségét ( Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Termesztési Kar, Táj- és Kertépítészeti Szak kertészmérnöki végzettség 1987.) a benyújtott oklevél és a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja szerinti főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki végzettséggel történő összehasonlítása alapján az építésügyi igazgatási területen egyenértékűnek fogadta el a Diploma azonosító szakértői testület.
Szavazás: 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.

18/2015. (12. 17.) DaSzT határozat
MM MM (szül.: BBB, 18.... .... ..... anyja neve:............., Magyar Mérnöki kamarai száma:) okleveles építőmérnöki végzettsége ( BME Építőmérnöki Kar Építőmérnöki Szak 2003.) és Tartószerkezettervezők Mesteriskola X. ciklusának mérnöki végzettsége nem egyenértékű a főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel, lásd: a 190/2009 (IX. 15.) Kormány rendeletben 3 §. (4) bekezdésben meghatározott végzettségeket.
Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta.

2015. december 18.

dr. Hajnóczi Péter sk.
a MÉK elnöke

 


Létrehozás időpontja: 2015-04-24 16:23:21
Utolsó módosítás időpontja: 2016-02-17 14:06:55
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 6978
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=42762