KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

DaSzT 2017 összegyűjtött határozatait

DaSzT határozatok
MÉK Diploma-azonosító Szakértői Testület (DaSzT) határozatai 2017. év

1/2017. (03.01.) DaSzT határozat Diploma-azonosító Szakértői Testület ügyrend módosítása
Az 1/2014. (04.30.) DaSzT határozattal elfogadott ügyrend 1. §-sát a mai napon az alábbiak szerint módosítja, kiegészíti a Testület:

1.§

"(2a.) A Testület kivételes esetekben az igazolt szakképzettség, a teljesített kreditpontszámok és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével a kérelmező számára adható jogosultságról az engedélyezési eljárás során jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani amelyet a jogosultság megállapításakor a területi kamara figyelembe vesz."

A módosítást 6 igen szavazattal a Testület elfogadta.

 

2 /2017. (03. 01.) DaSzT határozat

A 2016. december 31-ig mesterfokozatú (Msc és MA) osztott, osztatlan vagy kiegészítő képzésben szerzett: a.) okleveles tervező építészmérnök,

b.) okleveles építész,

c.) okleveles építésztervező művész

d.) okleveles szerkezettervező építészmérnök,

e.) okleveles urbanista építészmérnök,

f.) okleveles építőművész

diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített " okleveles építészmérnök " diplomával.

A 2016. december 31-ig szerzett okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. számú mellékletében nevesített "okleveles építésztervező művész" diplomával. Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző "helyesírási" változat (különírva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott.

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 1/2016. (02.08.) számú DaSzT határozatot.

Szavazás: 6 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

3/2017. (03. 01.) DaSzT határozat

AAAA BAAA (Budapest, éééé/hh/nn., kamarai száma: 00-1234) a PTE PM Műszaki Kar Településmérnöki Kar településmérnök (39/éééé) és SZIE Településmérnöki Kiegészítő egyetemi szakon elvégzett okleveles településmérnöki tanulmányai ( éééé-éééé tanévben, KTY-00/éééé), PTE PM Műszaki Kar építészmérnöki (Bsc EMBL124/éééé)) végzettsége és éééé-ben megszerzett Műszaki szakértői energetikai szakterület (TÉ), és szakmai gyakorlata - alapján jogosult SZÉS6 jelű (Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen építmények épületenergetikai szakértői részszakterületen)

 

tevékenységet folytatni, képzettségei ezen a részszakterületen egyenértékűek a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet, 1. sz. Mellékletében előírt végzettséggel.

Szavazás: 3 igen és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

4/2017. (03. 01.) DaSzT határozat

MMMM KKKK (lakcíme: 1234 Bp. Nnnnn u. xx.) végzettségei: Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola, Városgazdálkodási szak (Budapest éééé.), a BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Szak (Bp. éééé.). Az MMK nyilvántartásában éééé-től ( kamarai számon) T - tartószerkezeti tervezés, SZÉS1 és 2, valamint SZÉS 9, 10, 11 jelű szakértői jogosultságok, MÉK nyilvántartásában (kamarai szám) É2, MV-É és ME-É jogosultságok. Éééé. óta igazságügyi műszaki szakértő. Éééé - éééé. között államigazgatási munkakörökben is dolgozott.

Fentiek alapján a SZÉSZ jelű - Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterületen jogosultsághoz felsorolt képzettségei és szakmai gyakorlata ezen a szakterületen egyenértékűek a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet, 1. sz. Mellékletében előírt végzettséggel.

Szavazás: 3 igen és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

5/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség és a BSC szintű építészmérnök végzettség gyakorlatilag majdnem azonosnak tekinthető, tehát az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség egyenértékű a BSC szintű építészmérnök végzettséggel, és fordítva, a BSC szintű építészmérnök végzettség egyenértékű az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

6/2017. (06.01.) DaSzT határozat

MSLK részére a belsőépítészeti tervezési szakterületen a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett végzettsége, és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) által kiadott Művészeti Doktori Oklevél (DLA) alapján a BÉ jelű tervezői jogosultság kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

7/2017. (06.01.) DaSzT határozat

QQQ AAA (kamarai száma: 0X-1234) építészeti és belsőépítészeti tervezési szakterületen, korábbi É1 és BÉ1 jogosultsága – végzettségei és korábban szerzett joga alapján – kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

8/2017. (06.01.) DaSzT határozat

PRQ ABC építészmérnök ( Anyja neve: XYZ , lakóhelye: Xxx, EE FF utca nn., kamarai száma: É 0X-1234 ) építész tervező szakmérnöknek a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú

 

 

továbbképzési szakán szerzett Belsőépítész tervező szakképzettsége (OKL0000...../éééé) alapján a BÉ jogosultság kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

9/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettség kiegészítve a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú továbbképzési szakán szerzett Belsőépítészeti tervező szakképzettség egyenértékű a BÉ jogosultsághoz szükséges végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

10/2017. (06.01.) DaSzT határozat

MNO IJK építész ( lakóhelye: Hhhh, KL L utca x., kamarai száma: É 2 0X-2468 ) Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola építészmérnök szakképzettsége és település fenntartási és igazgatási szakmérnöki oklevelei, valamint a Miskolci Egyetem terület-és településfejlesztési posztgraduális képzése nem egyenértékű az okleveles településmérnöki szakképzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

11/2017. (06.01.) DaSzT határozat

A Táj- és kertépítészeti tervezési munkát, akár K, akár TK szakterületen a tájépítészmérnökök (öt éves egyetemi képzés, ill. MSc ), ill. jogelődök, azaz a táj- és kertépítész szakon végzett kertészmérnökök, továbbá a táj- és kertépítészeti szakszemináriumot végzett kertészmérnökök kaphatják meg. A TK jogosultság tájépítészmérnöki végzettségben és gyakorlatban is különbözik a BCE Kertészettudományi Karán szerzett okleveles kertészmérnöki végzettségtől. Ezért kérelmező nem kaphat TK jogosultságot.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy a 2 éves Tájépítészmérnök MSc szak elvégzésével a jogosultság megszerezhető lenne, a jelenlegi végzettségével jogosult jelentkezni. A képzés keresztféléves, tehát a következő évre még tudna jelentkezni.

 

12/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az MV-É jogosultság tekintetében a magasépítési technikus és településmérnöki végzettség egyenértékűnek tekinthető a 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, - IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész - Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek fejezetben előírt végzettségekkel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

 

13/2017. (06.01.) DaSzT határozat

ZZZ JJ Pp (szül: éééé. hh. nn.) BME Építőmérnöki Kar szerkezetépítő mérnök (BME 1122/éééé) és BME Építészmérnöki Kar szakmérnöki oklevele ( BME 789/éééé) és műszaki doktori oklevele ( BME Építészmérnöki Kar 2211/éééé ) valamint " vezető tervező oklevele " (ÉVM É-1357/éééé) által szerzett joga és szakmai gyakorlata alapján végzettsége egyenértékű az okleveles építészmérnöki végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

14/2017. (06.01.) DaSzT határozat

KKK Cc (szül.:éééé.hh.nn., Pppppp) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök (SZIE Környezetgazdálkodási Intézet éééé/27) és "területi tervezés" szakirányú továbbképzése alapján nem kaphat településtervezési (TT) és településtervezési zöldterületi és tájrendezési (TK) jogosultságot.

A szóban forgó jogosultságokat a településmérnökök és tájépítészmérnökök (öt éves egyetemi képzés, ill. MSc), korábban a táj- és kertépítész szakon végzett kertészmérnökök, továbbá a táj- és kertépítészeti szakszemináriumot végzett kertészmérnökök kaphatják meg.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy a 2 éves Tájépítészmérnök MSc szak elvégzésével a TK jogosultság megszerezhető lenne, a jelenlegi végzettségével jogosult jelentkezni. A képzés kereszt-féléves, tehát a következő évre még tudna jelentkezni.

 

15/2017. (06.01.) DaSzT határozat

TTTT MMM ( szül.: éééé.hh.nn., Bbbbbb ) okleveles kertészmérnök - a táj- és kertépítészmérnök (1234/éééé), Városépítés-városgazdasági szakmérnök (3579/éééé), valamint Táj- és környezetrendezési szakmérnök ( 248/éééé) végzettségei alapján jogosult a

- Településtervezési zöldterületi és tájrendezési szakterület (TK)

- Táj- és kertépítészeti tervezés (K)

- Településtervezési zöldterületi és tájrendezési szakértői szakterület (SZT)

szakmagyakorlási jogosultságokra.

Szavazás: 5 igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

16/2017. (06.01.) DaSzT határozat

KK MNO okleveles építészmérnök 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet - a szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni - I. Tervezés - 2. rész - Építészeti-műszaki tervezés 2. pont szerint alanyi jogon  "A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezés"-ét végezheti.

 

 

3. pont szerint az okleveles építészmérnöki végzettség a BÉ jogosultsághoz nem elegendő végzettség.

Szavazás: 5 igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatásul küldjük a DaSzT /9/2017 (06.01.)/ másik erre az ügyre is vonatkozó határozatát.

 

 

Budapest, 2017. június 14.


Létrehozás időpontja: 2017-04-04 14:28:53
Utolsó módosítás időpontja: 2017-06-29 15:38:00
Cimkék: daszt,; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 4089
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44008