KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

DaSzT 2017 összegyűjtött határozatait

DaSzT határozatok
MÉK Diploma-azonosító Szakértői Testület (DaSzT) határozatai 2017. év

1/2017. (03.01.) DaSzT határozat Diploma-azonosító Szakértői Testület ügyrend módosítása
Az 1/2014. (04.30.) DaSzT határozattal elfogadott ügyrend 1. §-sát a mai napon az alábbiak szerint módosítja, kiegészíti a Testület:

1.§

"(2a.) A Testület kivételes esetekben az igazolt szakképzettség, a teljesített kreditpontszámok és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével a kérelmező számára adható jogosultságról az engedélyezési eljárás során jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani amelyet a jogosultság megállapításakor a területi kamara figyelembe vesz."

A módosítást 6 igen szavazattal a Testület elfogadta.

 

2 /2017. (03. 01.) DaSzT határozat

A 2016. december 31-ig mesterfokozatú (Msc és MA) osztott, osztatlan vagy kiegészítő képzésben szerzett: a.) okleveles tervező építészmérnök,

b.) okleveles építész,

c.) okleveles építésztervező művész

d.) okleveles szerkezettervező építészmérnök,

e.) okleveles urbanista építészmérnök,

f.) okleveles építőművész

diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített " okleveles építészmérnök " diplomával.

A 2016. december 31-ig szerzett okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. számú mellékletében nevesített "okleveles építésztervező művész" diplomával. Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző "helyesírási" változat (különírva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott.

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 1/2016. (02.08.) számú DaSzT határozatot.

Szavazás: 6 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

3/2017. (03. 01.) DaSzT határozat

AAAA BAAA (Budapest, éééé/hh/nn., kamarai száma: 00-1234) a PTE PM Műszaki Kar Településmérnöki Kar településmérnök (39/éééé) és SZIE Településmérnöki Kiegészítő egyetemi szakon elvégzett okleveles településmérnöki tanulmányai ( éééé-éééé tanévben, KTY-00/éééé), PTE PM Műszaki Kar építészmérnöki (Bsc EMBL124/éééé)) végzettsége és éééé-ben megszerzett Műszaki szakértői energetikai szakterület (TÉ), és szakmai gyakorlata - alapján jogosult SZÉS6 jelű (Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen építmények épületenergetikai szakértői részszakterületen)

 

tevékenységet folytatni, képzettségei ezen a részszakterületen egyenértékűek a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet, 1. sz. Mellékletében előírt végzettséggel.

Szavazás: 3 igen és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

4/2017. (03. 01.) DaSzT határozat

MMMM KKKK (lakcíme: 1234 Bp. Nnnnn u. xx.) végzettségei: Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola, Városgazdálkodási szak (Budapest éééé.), a BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Szak (Bp. éééé.). Az MMK nyilvántartásában éééé-től ( kamarai számon) T - tartószerkezeti tervezés, SZÉS1 és 2, valamint SZÉS 9, 10, 11 jelű szakértői jogosultságok, MÉK nyilvántartásában (kamarai szám) É2, MV-É és ME-É jogosultságok. Éééé. óta igazságügyi műszaki szakértő. Éééé - éééé. között államigazgatási munkakörökben is dolgozott.

Fentiek alapján a SZÉSZ jelű - Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterületen jogosultsághoz felsorolt képzettségei és szakmai gyakorlata ezen a szakterületen egyenértékűek a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet, 1. sz. Mellékletében előírt végzettséggel.

Szavazás: 3 igen és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

5/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség és a BSC szintű építészmérnök végzettség gyakorlatilag majdnem azonosnak tekinthető, tehát az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség egyenértékű a BSC szintű építészmérnök végzettséggel, és fordítva, a BSC szintű építészmérnök végzettség egyenértékű az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

6/2017. (06.01.) DaSzT határozat

MSLK részére a belsőépítészeti tervezési szakterületen a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett végzettsége, és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) által kiadott Művészeti Doktori Oklevél (DLA) alapján a BÉ jelű tervezői jogosultság kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

7/2017. (06.01.) DaSzT határozat

QQQ AAA (kamarai száma: 0X-1234) építészeti és belsőépítészeti tervezési szakterületen, korábbi É1 és BÉ1 jogosultsága – végzettségei és korábban szerzett joga alapján – kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

8/2017. (06.01.) DaSzT határozat

PRQ ABC építészmérnök ( Anyja neve: XYZ , lakóhelye: Xxx, EE FF utca nn., kamarai száma: É 0X-1234 ) építész tervező szakmérnöknek a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú

 

 

továbbképzési szakán szerzett Belsőépítész tervező szakképzettsége (OKL0000...../éééé) alapján a BÉ jogosultság kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

9/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettség kiegészítve a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú továbbképzési szakán szerzett Belsőépítészeti tervező szakképzettség egyenértékű a BÉ jogosultsághoz szükséges végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

10/2017. (06.01.) DaSzT határozat

MNO IJK építész ( lakóhelye: Hhhh, KL L utca x., kamarai száma: É 2 0X-2468 ) Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola építészmérnök szakképzettsége és település fenntartási és igazgatási szakmérnöki oklevelei, valamint a Miskolci Egyetem terület-és településfejlesztési posztgraduális képzése nem egyenértékű az okleveles településmérnöki szakképzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

11/2017. (06.01.) DaSzT határozat

A Táj- és kertépítészeti tervezési munkát, akár K, akár TK szakterületen a tájépítészmérnökök (öt éves egyetemi képzés, ill. MSc ), ill. jogelődök, azaz a táj- és kertépítész szakon végzett kertészmérnökök, továbbá a táj- és kertépítészeti szakszemináriumot végzett kertészmérnökök kaphatják meg. A TK jogosultság tájépítészmérnöki végzettségben és gyakorlatban is különbözik a BCE Kertészettudományi Karán szerzett okleveles kertészmérnöki végzettségtől. Ezért kérelmező nem kaphat TK jogosultságot.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy a 2 éves Tájépítészmérnök MSc szak elvégzésével a jogosultság megszerezhető lenne, a jelenlegi végzettségével jogosult jelentkezni. A képzés keresztféléves, tehát a következő évre még tudna jelentkezni.

 

12/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az MV-É jogosultság tekintetében a magasépítési technikus és településmérnöki végzettség egyenértékűnek tekinthető a 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, - IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész - Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek fejezetben előírt végzettségekkel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

 

13/2017. (06.01.) DaSzT határozat

ZZZ JJ Pp (szül: éééé. hh. nn.) BME Építőmérnöki Kar szerkezetépítő mérnök (BME 1122/éééé) és BME Építészmérnöki Kar szakmérnöki oklevele ( BME 789/éééé) és műszaki doktori oklevele ( BME Építészmérnöki Kar 2211/éééé ) valamint " vezető tervező oklevele " (ÉVM É-1357/éééé) által szerzett joga és szakmai gyakorlata alapján végzettsége egyenértékű az okleveles építészmérnöki végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

14/2017. (06.01.) DaSzT határozat

KKK Cc (szül.:éééé.hh.nn., Pppppp) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök (SZIE Környezetgazdálkodási Intézet éééé/27) és "területi tervezés" szakirányú továbbképzése alapján nem kaphat településtervezési (TT) és településtervezési zöldterületi és tájrendezési (TK) jogosultságot.

A szóban forgó jogosultságokat a településmérnökök és tájépítészmérnökök (öt éves egyetemi képzés, ill. MSc), korábban a táj- és kertépítész szakon végzett kertészmérnökök, továbbá a táj- és kertépítészeti szakszemináriumot végzett kertészmérnökök kaphatják meg.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy a 2 éves Tájépítészmérnök MSc szak elvégzésével a TK jogosultság megszerezhető lenne, a jelenlegi végzettségével jogosult jelentkezni. A képzés kereszt-féléves, tehát a következő évre még tudna jelentkezni.

 

15/2017. (06.01.) DaSzT határozat

TTTT MMM ( szül.: éééé.hh.nn., Bbbbbb ) okleveles kertészmérnök - a táj- és kertépítészmérnök (1234/éééé), Városépítés-városgazdasági szakmérnök (3579/éééé), valamint Táj- és környezetrendezési szakmérnök ( 248/éééé) végzettségei alapján jogosult a

- Településtervezési zöldterületi és tájrendezési szakterület (TK)

- Táj- és kertépítészeti tervezés (K)

- Településtervezési zöldterületi és tájrendezési szakértői szakterület (SZT)

szakmagyakorlási jogosultságokra.

Szavazás: 5 igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

16/2017. (06.01.) DaSzT határozat

KK MNO okleveles építészmérnök 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet - a szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni - I. Tervezés - 2. rész - Építészeti-műszaki tervezés 2. pont szerint alanyi jogon  "A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezés"-ét végezheti.

 

 

3. pont szerint az okleveles építészmérnöki végzettség a BÉ jogosultsághoz nem elegendő végzettség.

Szavazás: 5 igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatásul küldjük a DaSzT /9/2017 (06.01.)/ másik erre az ügyre is vonatkozó határozatát.

 

 

Budapest, 2017. június 14.


Létrehozás időpontja: 2017-04-04 14:28:53
Utolsó módosítás időpontja: 2017-06-29 15:38:00
Cimkék: daszt,; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 959
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44008

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,