KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület (DaDeT) 2018.

Diploma azonosító Szakértői Testület 2017. évben indult ügyek lezárása

1/2018. (01. 31.) DaSzT határozat - 2017. évben elindult ügy

AAAA városgazdasági üzemmérnök, ( szül: ÉÉÉÉ. HH. NN., lakóhelye:............) a DaSzT már korábban is megtárgyalta főépítészi kérelmét, és sajnálattal állapította meg, hogy a 2 főiskolai ( Bsc szintű) végzettséget ( Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola Városgazdasági Szak - üzemmérnök (XXXX.), és SZIE Ybl M. Főiskolai Kar Építészmérnöki szak - építészmérnök (YYYY.) nem áll módjában az okleveles településmérnöki egyetemi mesterképzési ( Msc) szinttel egyenértékűsíteni.

A DaSzT úgy ítéli meg, hogy korábbi képzettségeit ki kellene egészítenie Településmérnöki Msc-vel, ami már megfelelő képzettség lenne, vagy Urbanista vagy Főépítészi Szakmérnöki képzés elvégzése után tudná a Testület újra megvizsgálni egyenértékűsítés céljából.

Szavazás: 4 igen szavazattal Testület a fenti határozatot elfogadta.

2/2018. (01. 31.) DaSzT határozat - 2017. évben elindult ügy

BBBB (( szül: ÉÉÉÉ. HH. NN., lakcíme: ....................) végzettségei: PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építőművész Alapképzés ( XXXX.), a Fachhochschule Joanneum (Graz) Master Studium (YYYY.) valamint a benyújtott szakmai gyakorlati igazolások alapján végzettségét az okleveles építészmérnök végzettséggel azonosnak fogadja el.

Szavazás: 3 igen szavazattal és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

3/2018. (01. 31.) DaSzT határozat - 2017. évben elindult ügy

CCCC ( szül: YYYY. MM. DD.) Eötvös József Főiskola Építőmérnöki (Bsc) oklevél ( ÉÉÉÉ.) és a Denmarks Tekniske Universitet (DTU) ÉÉÉÉ. HH. DD-én szerzett Diplom Civilingenior cand. polyt. ( Master of Science in Engineering) megnevezésű végzettsége: Ez a diploma nem szerepel az EU által elismert építész diplomái között. Dániában ez olyan mérnököt jelöl, aki építéshelyszíni építész, kivitelezési építész. Léteznek más ilyen iskolák is Dániában, remek műszaki ellenőrök, építésvezetők, előkészítő mérnökök, munkahelyi mérnökök, ismerik az épületszerkezettant, technológiát, árakat, jogot, és nem akarnak építészeti tervezést végezni, megvalósító építészek. Van ahol „ constructing architect“ – nek hívják őket, de nem terveznek, nem építőmérnökök mert nem a statika és talajmechanika a fő tárgyuk. A tananyagot vizsgálva és a diplomatervet is megfigyelve ő építőmérnök, magasépítési területen. ennek alapján kérelmezheti felvételét a Magyar Mérnöki Kamarába.

Szavazás: 4 igen szavazattal a Testület a fenti határozatot elfogadta.

MÉK Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület (DaDeT) 2018. január 31-i ülés jegyzőkönyve

1/2018. (01.31.) DaDeT határozat Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület ügyrendje

A Diploma-azonosító Szakértői Testület az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 2018. január 01-én életbe léptetett módosítása megszűntette.

4/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján megalakul a Diploma-azonosító Döntéselő-készítő Testületet ( továbbiakban: Testület, rövidítve: DaDeT).

A Testület célja a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához vélemény nyilvánítása a területi építész kamarák titkárai részére.

A Testület feladata továbbá a Magyar Építész Kamara Alapszabálya 2.3.2 f) pontja szerinti kreditérték szabályzat tervezetének elkészítése, valamint szakképzettségek szakirányúsága szempontjából megvizsgált és elfogadásra került oklevelek gyűjteményének véglegesítése a miniszteri közzététel érdekében.

A Testület tagjai: dr. Hajnóczi Péter, dr. Bachmann Bálint DLA, O. Ecker Judit, dr. Makovényi Ferenc, dr. M. Szilágyi Kinga.

A Testület az elnök által ismertetett és javasolt ügyrendet egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta.

2 /2018. (01. 31.) DaDeT általános érvényű szakvélemény

A mesterfokozatú (Msc és MA) osztott, osztatlan vagy kiegészítő képzésekben szerzett:

a.) okleveles tervező építészmérnök,

b.) okleveles építész,

c.) okleveles építésztervező művész

d.) okleveles szerkezettervező építészmérnök,

e.) okleveles urbanista építészmérnök,

f.) okleveles építőművész

g.) okleveles ingatlanfejlesztő építészmérnök

diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013.(VII.11.) Kormány Rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített " okleveles építészmérnök " diplomával.

Az okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány Rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 1. számú mellékletében nevesített "okleveles építésztervező művész" diplomával. Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző "helyesírási" változatok (különírva, kötőjellel írva, más

Ez a szakvélemény hatályon kívül helyezi a 2/2017. (03.01.) számú DaSzT határozatot.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a fenti szakvéleményt elfogadta.

3 /2018. (02. 14.) DaDeT szakvélemény

FFFFF, É/1 00 - 0000 kamarai nyilvántartási számmal rendelkező építész vezető tervező ÉÉÉÉ. HH. NN-i Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Kar magasépítési üzemmérnöki végzettsége, vagyis építészmérnöki ( ÉÉÉÉ. igazolás) és az ÉÉÉÉ. HH. NN-én kelt É-0000/ÉÉÉÉ számú Vezető tervezői jogosultság megállapításáról szóló minisztériumi minősítés (határozat) és a becsatolt építész tervezési gyakorlat figyelembe vételével végzettsége összességében a főépítészi kinevezéshez, illetve munkakör betöltéséhez a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (4) ca) pontjában előírt szakképzettséggel egyenértékűnek minősíthető.

Szavazás: 4 igen a Testület a fenti szakvéleményt elfogadta.


Létrehozás időpontja: 2018-04-06 22:12:17
Utolsó módosítás időpontja: 2018-04-06 22:15:07
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 1751
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44637