KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület szakvélemény kivonatai (2018-2019)

1/2018. (01.31.) DaDeT szakvélemény Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület ügyrendjéről

A Diploma-azonosító Szakértői Testület az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 2018. január 01-én életbe léptetett módosítása megszűntette.

4/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján megalakul a Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testületet ( továbbiakban: Testület, rövidítve: DaDeT).

A Testület célja a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához vélemény nyilvánítása a területi építész kamarák titkárai részére.

A Testület feladata továbbá a Magyar Építész Kamara Alapszabálya 2.3.2 f) pontja szerinti kreditérték szabályzat tervezetének elkészítése, valamint szakképzettségek szakirányúsága szempontjából megvizsgált és elfogadásra került oklevelek gyűjteményének véglegesítése a miniszteri közzététel érdekében.

A Testület tagjai: dr. Hajnóczi Péter, dr. Bachmann Bálint DLA, O. Ecker Judit, dr. Makovényi Ferenc, dr. M. Szilágyi Kinga.

A Testület az elnök által ismertetett és javasolt ügyrendet egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta.
 

2 /2018. (01. 31.) DaDeT általános érvényű szakvélemény

A mesterfokozatú (Msc és MA) osztott, osztatlan vagy kiegészítő képzésekben szerzett:
a.) okleveles tervező építészmérnök,
b.) okleveles építész,
c.) okleveles építésztervező művész
d.) okleveles szerkezettervező építészmérnök,
e.) okleveles urbanista építészmérnök,
f.) okleveles építőművész
g.) okleveles ingatlanfejlesztő építészmérnök
diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013.(VII.11.) Kormány Rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített " okleveles építészmérnök " diplomával. Az okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány Rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 1. számú mellékletében nevesített "okleveles építésztervező művész" diplomával. Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző "helyesírási" változatok (különírva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott. Ez a szakvélemény hatályon kívül helyezi a 2/2017. (03.01.) számú DaSzT határozatot.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a fenti szakvéleményt elfogadta.

3 /2018. (02. 14.) DaDeT szakvélemény (48/2018)

XY építész vezető tervező 1981. július 18-i Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Kar magasépítési üzemmérnöki végzettsége, vagyis építészmérnöki (2002.01.12. igazolás) és az 1994. május 31-én kelt É-2047/1994 számú Vezető tervezői jogosultság megállapításáról szóló minisztériumi minősítés (határozat) és a becsatolt építész tervezési gyakorlat figyelembe vételével végzettsége összességében a főépítészi kinevezéshez, illetve munkakör betöltéséhez a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (4) ca) pontjában előírt szakképzettséggel egyenértékűnek minősíthető.

Szavazás: 4 igen a Testület a fenti szakvéleményt elfogadta.

Kivonat a 2018. március 6-i DaDeT szakvéleményből (76/2018)

XY Magyar Iparművészeti Főiskola Formatervező Tanszékén fémipari és bútor szakirányú ipari formatervező (1994/95) valamint Mester fokozatú ipari formatervező (1996/97) végzettsége alapján, és a Metropolitan Egyetem (METU) Belsőépítészeti szakirányú Továbbképzési Szakán szerzett Belsőépítész környezettervező művész oklevelének kézhez vétele és bemutatása után részére a belsőépítészeti tervezési területen (BÉ) jogosultság kiadható.

Lásd még a hasonló esetre vonatkozó 9/2017. (06.01.) és 17/2017. (08.28.) számú DaSzT határozatokat is.

Kivonat a 2018. május 17-i DaDeT szakvéleményből (123/2018)

A Master’s programme in Sustainable Urban Planning and Design nevű MA képzésen (Stockholm) szerezhető Master of Science with a Major in the Built Environment specialized in Sustainable Urban Planning and Design című diploma nem szerepel az EU által elfogadott építészmérnöki diplomák között. A képzés tanterve alapján megállapítható, hogy a kiadott diplomával építészeti tervezési szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. A BSc alapdiploma függvényében (amennyiben az építészeti, vagy urbanisztikai képzésről szól) az Msc diploma megszerzésével településtervezési szakmagyakorlási jogosultság adható az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb (szakmai gyakorlati) követelmények teljesülése esetén.

Kivonat a 2018. május 18-i DaDeT szakvéleményből (122/2018)

A BME Építészmérnöki Kar BSc diplomával az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. XY egyéb elvégzett képzései (BME rehabilitációs környezettervező szakmérnök, BME gépészmérnöki végzettség, francia képzés) nem minősülnek az alapképzésre épülő MSc képzésnek, a BME rehabilitációs környezettervező szakmérnöki képzés kiegészítő képzés, amely nem minősül MSc képzésnek, annak ellenére, hogy az angol változaton – szerintünk tévesen – szerepel az MSc elnevezés. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség.

Kivonat a 2018. május 18-i DaDeT szakvéleményből (124/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján alapképzésnek (BSc) minősülő Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Karon kapott magasépítő üzemmérnök diplomával építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. Egyéb kiegészítő képzés keretében elvégzett – szaküzemmérnök és szakmérnök – képesítések nem minősülek MSc szintű végzettségnek. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség. Az „É” jelű építészeti tervezési tevékenység végzéséhez az MSc szintű szakirányú diploma más módon nem biztosítható.

Kivonat a 2018. május 29-i DaDeT szakvéleményből (135/2018)

XY építészmérnök és ”Tartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök” diplomájának képzettségi szintjei együttesen sem tekinthető azonosnak az „egyetemi okleveles” vagyis az MSc végzettségi szinttel. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint az „épületek tartószerkezeti tervezés” részszakterülethez okleveles szerkezetépítő vagy azzal egyenértékű végzettség kell. Nevezett végzettségei együtt sem egyenértékűek a szükséges végzettséggel

Kivonat a 2018. május 31-i DaDeT szakvéleményből (50/2018)

XY településmérnöki, okleveles gazdasági agrármérnöki végzettségét és felsőfokú urbanista szakképzettségét egyenértékűsíteni lehetne a jogszabályban előírt okleveles településmérnök végzettséggel, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TT jelű településtervezési jogosultsághoz előírt 5 éves szakmai gyakorlati idő nem teljesül oly szempontból, hogy a benyújtott iratok szerint projektmenedzseri, projektkoordinátori, továbbá kérelmező munkahelyi feladatai a településtervezés területén nem értelmezhető teljeskörűen. Gyakorlata terület- és településfejlesztés terén nagy, de a "településrendezési tervek készítésével kapcsolatos feladatok ellátása, szorosan együttműködve a települési főépítésszel" illetve önkormányzati közreműködése településrendezési tervezésben, nem pótolja az 5-ből előírt 3 éves tervezési gyakorlatot.

Kivonat a 2018. május 31-i DaDeT szakvéleményből (136/2018)

A műszaki főiskolák magasépítési szakán szerzett "okleveles üzemmérnöki", illetve magasépítő üzemmérnöki végzettségek, továbbá az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Magasépítési Intézet, Városgazdasági szak üzemmérnöki diplomája a MV-É jelű felelős műszaki vezetői, és a ME-É jelű építési műszaki ellenőri tevékenység folytatásának szempontjából egyenértékűek a jogszabály szerinti építészmérnök végzettséggel.

Jelen szakvélemény a későbbi ügyekben is általános érvényűen figyelembe vehető.

Kivonat a 2018. június 4-i DaDeT szakvéleményből (95/2018)

XY Szlovák Műszaki Egyetemen „pozemné stavby a architektúra” megnevezésű külföldi képzése egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető okleveles építészmérnök képzéssel, amely az építészeti tervezési jogosultság megszerzésének egyik feltétele (a szakmai gyakorlat teljesítése mellett) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Kivonat a 2018. június 4-i DaDeT szakvéleményből (133/2018)

XY Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Vegyészmérnöki Karán környezetvédelmi szakmérnöki szakon szerzett képesítései nem teszik lehetővé az építész kamaránál a SZÉS 4 jogosultság megszerzését – a következő szakvéleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények szerint szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építmények épületfizikai szakértői részszakterületen SZÉS 4 jogosultság az építész kamarák részéről csak okleveles építészmérnök képesítés esetén adható.

(Kivonat a szakvéleményre érkezett válaszra adott tájékoztatásból 2018. június 6.:

Az építész kamara „SZÉS 4” jogosultságot okl. építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettség (és a szakmai gyakorlati idő igazolása) esetén adhat. Besorolásra nem alkalmas szakképzettség csak abban az esetben egyenértékű az okleveles építészmérnök képzéssel, amennyiben a teljes képzésekre (5 évre) vonatkozó kredittáblázatok tantárgyak és ahhoz tartozó kreditértékek tekintetében csak kis eltérést mutatnak. A testület áttekintette a tanult tantárgyakat és mivel az okl. építészképzés alapvető tantárgyait nem, a „kiegészítő” tárgyakat pedig olyan csekély mértékben tartalmazza, hogy egyenértékűséget megállapítani nem lehet.)

Kivonat a 2018. június 29-i DaDeT szakvéleményből (159/2018)

XY Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán szerzett magasépítő üzemmérnöki, valamint a BME műemlékvédelmi szakmérnöki képesítései és szakmai gyakorlata – építésfelügyelő és műemlék felügyelő hatósági munkaköre, valamint műszaki ellenőri jogosultsága és műemlékek terén szerzett gyakorlata – alapján részére műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság adható.

(Képzettsége a MV-É-M jogosultság megszerzése szempontjából egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel.)

Kivonat a 2018. szeptember 11-i DaDeT szakvéleményből (196/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények szerint településtervezési szakterületen jogosultság okleveles településmérnök képesítés és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén adható. Okleveles geográfus képzésre (BSc és MSc) alapozott felsőfokú urbanista (szakmérnöki) képzés elvégzése alkalmas a látókör szélesítésére, de nem megfelelő TT szakmagyakorlási jogosultság képzési követelményeként. Javasoljuk a szakmagyakorlási jogosultság megszerzése érdekében településmérnöki MSc képzés elvégzését, amely képzés önmagában megfelel a TT jogosultság képesítési követelményeként.

Kivonat a 2018. október 1-i DaDeT szakvéleményből (210/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények szerint műemlékvédelmi részszakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság okleveles építészmérnök képesítés és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén adható. A BSc szintű építészmérnök és építőmester szakmérnök képesítések a MV-É-M szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének tekintetében nem egyenértékű az okleveles építészmérnök képesítéssel, így a jelzett jogosultság a megadott képestésre nem adható ki. Javasoljuk a szakmagyakorlási jogosultság megszerzése érdekében építészmérnöki MSc képzés elvégzését.

Kivonat a 2018. október 8-i DaDeT szakvéleményből (213/2018)

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés cb) pontjában meghatározott követelmények szerint a főépítész feladatkör betöltéséhez települési mesterszakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. A BSc szintű településmérnöki képzettség és az azt kiegészítő urbanista felsőfokú szakképzettség nem biztosítja az MSc szintet, így nem egyenértékű az okleveles településmérnök képesítéssel, tehát települési főépítész munkakör betöltése szempontjából a megszerezni kívánt képesítés nem felel meg a jogszabályi előírásnak. Javasoljuk a települési főépítész munkakör betöltéséhez szükséges településmérnöki MSc képzés elvégzését.

Kivonat a 2018. október 18-i DaDeT szakvéleményből (217/2018)

XY Dániában a Lillebælt Szakmai Felsőoktatási Akadémián építészeti technológiai és építésvezetési alapképzési szakon szerzett oklevelének elismerésével végzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e felelős műszaki vezetői (MV) és műszaki ellenőri (ME) jogosultság igényléséhez szükséges BSc szintű építészmérnök végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

Az oklevél hiteles fordításában szereplő építéstechnológiai és építésvezetési 3,5 éves képzés 210 ECTS kreditpont értékű tantárgyból áll, amely megfelelő alapot jelent az MSc szintre való belépéshez.

Az építészeti technológiai és építésvezetési alapképzési szakon szerzett oklevél alapfokú (BSc) végzettségi szintnek felel meg, amely a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr szakmagyakorlási jogosultság megszerzése tekintetében egyenértékűnek tekinthető az építészmérnök végzettséggel.

Kivonat a 2018. december 18-i DaDeT szakvéleményből (242/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdésében foglaltak és a 4/2014. (09.10.) DaSzT határozat elviekben összecseng. A Korm. rendelet vonatkozó „eltérő” rendelkezése ad lehetőséget arra, hogy nem csak településmérnöki végzettséggel kapható az ”SZTT” jelű településrendezési szakértői tevékenység. Tehát a ”TT/1” jelű vezető tervezői címmel rendelkező településtervezőnek a településrendezési szakértői jogosultság a kérelemben meghatározott (okleveles építőmérnök, városépítési-városgazdálkodási szakmérnök) végzettség mellett kiadható.

Kivonat a 2019. január 9-i DaDeT szakvéleményből (10/2019)

XY Edinburghi Egyetemen szerzett „tájépítész mesterszak” megnevezésű oklevelének hiteles fordítása, valamint a felvett kurzusok alapján megállapítom, hogy a hivatkozott külföldi képzés az oklevél végzettségi szintje tekintetében mesterfokozatú művészeti (MA) képzésnek felel meg, amely egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető tájépítész, kertművész (MA) mesterszakos képzéssel. Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában az okl. tájépítész és kertművész (MA) megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. február 7-i DaDeT szakvéleményből (29/2019)

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Karon 2015. júniusában megszerzett földmérő mérnök végzettség nem egyenértékű a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet a) alpontjában meghatározott egyik végzettséggel sem.

Kivonat a 2019. március 7-i DaDeT szakvéleményből (57/2019)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében a BÉ jogosultság estén feltételt jelentő képesítési minimum követelmény a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Formatervező Szak, okleveles formatervező művész képesítés esetén nem áll fenn. A megküldött leckekönyv alapján megállapítható, hogy a belsőépítészethez elengedhetetlenül szükséges építészeti tárgyak teljesen hiányoznak a képzésből. Javasoljuk a szakmagyakorlási jogosultság megszerzése érdekében a Metropolitan Egyetem szakirányú szakmérnöki (3 szemeszteres) képzésének elvégzését, amely kiegészítéssel a BÉ jogosultság megszerzésének nem lesz akadálya.

Kivonat a 2019. március 28-i DaDeT szakvéleményből (81/2019)

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés ca) pontjában meghatározott követelmények szerint a főépítész feladatkör betöltéséhez építész mesterszakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. A BSc szintű építészmérnöki képzettség és az azt kiegészítő felsőfokú szakmérnöki képzettség egyenértékű az okleveles építészmérnök képesítéssel, tehát települési főépítész munkakör betöltése szempontjából XY képesítése megfelel a jogszabályi előírásnak. Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy XY a Magyar Építész Kamara névjegyzéki nyilvántartása szerint É jelű tervezési jogosultsággal rendelkezik, amelynek képesítési feltétele az okleveles építészmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség. 

Kivonat a 2019. április 1-i DaDeT szakvéleményből (65/2019)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján alapfokozatú (BSc) diplomával építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. XY Szent István Egyetemen alapfokozatú (10 féléves) építészmérnök végzettségének az oklevélen szereplő 10 féléves képzését a levelező tagozat hosszabb képzési ideje magyarázza. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség.

Kivonat a 2019. április 8-i DaDeT szakvéleményből (79/2019)

Megvizsgálva XY Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán szerzett alapfokozatú építészmérnök, valamint Spanyolországban a Granadai Egyetemen a várostervezési mesterszakos végzettségének diplomaelismerési kérelmét, a beadvány spanyol és angol nyelvű mellékleteit, az alábbiakat állapítottam meg. Az Universidad de Granada urbanisztika képzésre való belépés feltétele az Európai Felsőoktatási Térség tagországából származó diploma megléte, amely az adott országban is mesterképzésre való belépésre jogosít. XY alapdiplomáját a SZIE YMÉK építészmérnök szakán szerezte, amely Magyarországon szakirányú mesterképzésre való belépésre jogosító végzettség, ezzel a granadai képzésre való belépés feltételét a kérelmező teljesítette.

A granadai képzés végzettség szempontjából a spanyol képzési keretrendszer (MECES) 3 szintjének, az Európai Képzési Keretrendszer (EQF) 7 szintjének felel meg, amely mester szintnek tekinthető. A négy féléves és 90 ECTS kredites képzés tehát mesterképzésnek minősül. A SZIE YMÉK alapképzése (4 év) és a Universidad de Granada mesterképzése (2 év) összesen több, mint az építész végzettség elismeréséhez szükséges 5 év és a szükséges 300 kreditpontot is kiadják együttesen. A fentiek alapján összegezve megállapítható, hogy Nagy Enikő oklevelének végzettségi szintje mester szintű, és a szakképesítés szempontjából – tekintve az építészmérnöki képzési területen belül a granadai képzés tantervének urbanisztikai hangsúlyát – az okleveles urbanista építészmérnök megnevezés javasolt.

Kivonat a 2019. április 18-i DaDeT szakvéleményből (90/2019)

Hivatkozva a 3/2015. (02.03.) és a 8/2015. (03.25.) DaSzT határozatokra, valamint arra, hogy a határozatban szereplő végzettséghez képest a képzésben jelentős változás nem történt az 1989-es évre vonatkozóan, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Magasépítési és Városgazdálkodási Intézet Városgazdasági Szakán szerzett okleveles üzemmérnöki diploma a műszaki ellenőri és a műszaki vezetői jogosultság tekintetében az építészmérnöki végzettséggel egyenértékűnek tekinthető. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében az általános építmények építési műszaki ellenőr magasépítési szakterületen (ME-É) és az felelős műszaki vezető építési szakterületen (MV-É) jogosultság esetén feltételt jelentő képesítési minimum követelmény XY diplomájának egyenértékűsítését követően fennáll. A megküldött leckekönyv másolat alapján is megállapítható, hogy a hivatkozott jogosultságokhoz elengedhetetlenül szükséges tárgyak a képzésben megfelelő súllyal szerepeltek.

Kivonat a 2019. április 29-i DaDeT szakvéleményből (87/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint XY Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon műszaki menedzser szakképzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e az építésigazgatási ügyintéző munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 15. pontja határozza meg az építésigazgatási munkakör betöltéséhez szükséges végzettségeket a következők szerint:

„aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy

ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.”

Áttekintve fent nevezett egyéni képzési dokumentumait, oklevelét, a teljesített tantárgyakat és a hozzá tartozó kreditpontokat, megállapítható, hogy az építésigazgatási munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek a képzésben megfelelő súllyal szerepeltek. Az építésigazgatási munkakör betöltéséhez szükséges végzettsége közül a bemutatott műszaki menedzseri oklevél alapján XY végzettsége a főiskola szintű magasépítő üzemmérnök végzettséggel egyenértékűnek tekinthető.

Kivonat a 2019. május 9-i DaDeT szakvéleményből (89/2019)

A benyújtott külföldi oklevél fordítása, valamint a felvett kurzusok alapján megállapítom, hogy a BME alapfokozatú képzésre épülő, a Bristoli Nyugat-Angliai Egyetem várostervezés postgraduális képzése az oklevél végzettségi szintje tekintetében mesterfokozatú, amely egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető településmérnök mesterszakos diplomával. Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában az okl. településmérnök megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. május 13-i DaDeT szakvéleményből (96/2019)

A benyújtott külföldi oklevél fordítása alapján megállapítom, hogy a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán szerzett építészmérnök alapfokozatú képzésre épülő, Katalán Műszaki Egyetemen szerzett építész mesterszakos képzésen szerzett oklevél végzettségi szintje tekintetében mesterfokozatú, amely egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető építészmérnök mesterszakos diplomával. Tájékoztatásul jelzem, hogy a képzési hely szerepel a vonatkozó EU direktívában a vizsgálat nélkül elfogadandó képzések között.  Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában az okl. építészmérnök megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. június 6-i DaDeT szakvéleményből (120/2019)

A benyújtott végzettséget igazoló dokumentumok átvizsgálásával megállapítom, hogy a Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium), Műemlékek és műemléki együttesek védelme szakirányú képzés a hazai oktatási rendszerben szerezhető műemlékvédelmi szakmérnök szakképzettséggel tekinthető egyenértékűnek, ugyanis Magyarországon műemlékek és a műemléki együttesek védelmére szakosodó MSc képzés nem létezik. Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában a műemléki szakmérnök megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. június 28-i DaDeT szakvéleményből (129/2019)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján főiskolai fokozatú, BSc diplomával (Szent István Egyetem építészmérnök szakán szerzett főiskolai fokozatú építészmérnök szakképzettséggel) építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség.

Kivonat a 2019. szeptember 9-i DaDeT szakvéleményből (154/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett méltányossági kérelemre – miszerint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építészmérnöki szakán építészmérnök valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen főiskolai épületszigetelő szakmérnök kiegészítő képesítése megfelelő alapot teremtenek-e szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti szakértői részszakterületi (SZÉS2) jogosultság megszerzésére  ̶  a következő véleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében a SZÉS2 jogosultság estén feltételt jelentő képesítési minimum követelmény az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építészmérnöki szakán építészmérnök valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen főiskolai épületszigetelő szakmérnök kiegészítő képesítése esetén nem áll fenn. A Magyar Építész Kamara Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülete kormányrendeletben foglaltaktól eltérő döntésre javaslatot nem adhat, a szakmagyakorlási jogosultságot engedélyező területi építész kamarák a jogszabályoktól eltérő méltányosságot nem gyakorolhatnak.  

Kivonat a 2019. szeptember 18-i DaDeT szakvéleményből (157/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint okleveles (terület- és településfejlesztő) geográfus végzettsége (MSc) egyenértékűnek tekinthetők-e a területrendezési tervezési (TR) jogosultság igényléséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III.25.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények szerint területrendezési tervezési jogosultság egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség (nem szakirányú) és kétéves, felsőoktatási szakirányú képzéssel vagy a korm. rendeletben meghatározott részlegesen szakirányú végzettséggel szerezhető a meghatározott szakmai gyakorlat teljesítése esetén. Az okleveles geográfus végzettség - független a szakiránytól - nem részleges szakirányú végzettség, ugyanis a kormányrendeletben nem szerepel a képesítési követelmények között és nem is tekinthető egyenértékűnek azokkal. Okleveles geográfus végzettség önmagában nem megfelelő TR szakmagyakorlási jogosultság képzési követelményeként, a jogosultság megszerzéséhez szükség van a korm. rendelet 1. mellékletében megadott szakirányú továbbképzések valamelyikének elvégzésére. A területrendezési tervezési tevékenység komplex földrajzi, fejlesztési, tervezési, jogi, gazdálkodási ismereteket feltételez, amelyek teljeskörűen a geográfus végzettséggel nem szerezhetők meg. A megadott szakirányú továbbképzések azért széleskörűek, mert a nem szakirányú bemeneti egyetemi végzettségektől függően más-más szakirányú továbbképzés alkalmas arra, hogy a hiányzó ismereteket pótolja és a szakmai látókört szélesítse.

Kivonat a 2019. december 19-i DaDeT szakvéleményből (186/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán szerzett okleveles faipari mérnök végzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e a BÉ tervezői jogosultság igényléséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom. 

A benyújtott egyéni képzési dokumentumokból megállapítható, hogy a fent nevezett diplomája MSc szintű, valamint É2 jelű tervezői és MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Továbbá a kérelmezőnek sok éves belsőépítészeti tervezési területen szerzett szakmai gyakorlata van. A bizottság hivatkozva a mesterszintű diplomára, a szerzett jogként meglevő É2 jogosultságra, valamint az ismert belsőépítészeti szakmai gyakorlatra a BÉ jogosultság megszerzéséhez XY végzettségét megfelelőnek tekinti.

Kivonat a 2020. január 9-i DaDeT szakvéleményből (183/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint a Magyar Iparművészeti Főiskola Tervezőképző Intézetében szerzett főiskolai, valamint ugyanezen főiskola Mesterképző Intézetében egyetemi szakképzettség egyenértékűnek tekinthetők-e az építésfelügyeleti ügyintéző munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel –a következő szakvéleményt adom.

A bizottság - az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva - áttekintette a fent nevezett egyéni képzési dokumentumait, oklevelét, a teljesített tantárgyakat és megállapította, hogy XY végzettsége kizárólag az építésfelügyeleti ügyintézői munkakör betöltése szempontjából - szakirányú gyakorlatot feltételezve - egyenértékűnek tekinthető a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségekkel. Alapvető fontosságúnak tartom azonban a munkakör betöltése előtt XY szakmai gyakorlatának - az építésfelügyeleti hatósági munkához szükséges ismeretek meglétének - célirányos vizsgálatát.

Kivonat a 2020. február 4-i DaDeT szakvéleményből (20/2020)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint XY magasépítési technikumi végzettsége, valamint a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Karán tájgazdálkodási mérnök BSc szintű szakképzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e az építéshatósági ügyintéző munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

A bizottság - az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva áttekintette a fent nevezett egyéni képzési dokumentumait, oklevelét, a teljesített tantárgyakat, a szakmai gyakorlatot és megállapította, hogy a kérelmező végzettsége kizárólag az építéshatósági ügyintézői munkakör betöltése szempontjából – figyelembe véve a közigazgatási és építésügyi szakvizsgával való rendelkezést és az építéshatósági feladatkörben szerzett jelentős szakmai gyakorlatot – egyenértékűnek tekinthető a szükséges végzettségekkel.

Kivonat a 2020. február 4-i DaDeT szakvéleményből (28/2020)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – XY Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar építészmérnöki szakán szerzett építészmérnök és az Universitat Poitecnica De Valencia egyetemen az építészeti örökség megőrzéséről a speciális intervenciós technikák területén szerzett mesterfokozatú diplomája egyenértékűsége tárgyában – a következő szakvéleményt adom.

A fent nevezett egyéni képzési dokumentumai, oklevelei, a szakmai gyakorlatot bemutató portfoliója, valamint a személyes meghallgatás alapján a bizottság megállapította, hogy a spanyol „mesterfokozat az építészeti örökség megőrzéséről a speciális intervenciós technikák területén” 2010-ben szerzett képzettsége a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műemlékvédelmi szakirányú továbbképzési szakán szerezhető műemlékvédelmi szakmérnöki képzettséggel tekinthető egyenértékűnek. Az egyenértékűsítés alapjául szolgáló műemléki szakmérnök képzettség Magyarországon nem biztosít MSc szintű végzettséget.

Kivonat a 2020. február 4-i DaDeT szakvéleményből (24/2020)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint XY a Kolozsvári Műegyetem Építészeti Fakultánson szerzett oklevele egyenértékűnek tekinthetők-e a kerületi főépítész munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel – a következő véleményt adom.

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmények szerint a kerületi főépítész feladatkör betöltéséhez építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. (Az okleveles településmérnöki végzettség képesítési követelmény a térségi, megyei és a települési (de nem fővárosi és nem kerületi) főépítész esetén áll fenn.) A bizottság áttekintette XY „diploma de inginer in profilul constructi” elnevezésű oklevelét és hallgatott tárgyait („mérnöki” tárgyakban van minimális átfedés, „építész” és „településmérnöki” tárgyakban egyáltalán nincs), amely alapján megállapította, hogy fent nevezett végzettsége nem tekinthető egyenértékűnek sem az okleveles építészmérnök, sem az okl. településmérnök végzettségekkel.

A kerületi főépítészi feleadatkör képesítési követelménye MSc szintű építészmérnöki végzettséggel biztosítható, szakmérnöki képzés elvégzésével nem lehet eleget tenni a jogszabályi elvárásoknak. 


Létrehozás időpontja: 2019-05-16 12:28:50
Utolsó módosítás időpontja: 2020-02-19 18:56:54
Beküldő: Rosivall Emese
Megtekintések száma: 2791
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=45296