KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal városi főépítész határozatlan idejű

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal  városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A  főépítészeti   tevékenységről   szóló   190/2009.   (IX.15.)   Kormányrendelet   10.   §-ban foglaltak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök,
 • vagy azzal egyenértékű szakképzettség; településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű
 • végzettség,
 • Főépítészi vizsga vagy az az alóli mentesülés, vagy főépítészi vizsga nélkül,
 • tekintettel   a   főépítészeti   tevékenységről   szóló   190/2009.   (IX.15.)   Korm.
 • rendelet 3. § (6) bekezdésére, hogy a főépítészi feladatkör főépítészi vizsga
 • nélkül legfeljebb a jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok
 • főépítészi   vizsga   meglétét   igazoló   okirat   másolata   vagy   a   vizsga   alóli mentesülésre vonatkozó okirat, vagy annak vállalására vonatkozó nyilatkozat,
 • hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül főépítészi vizsgát tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
 • A   pályázati   kiírással   kapcsolatosan   további   információt   Nagy   Lászlóné   nyújt,   a 06-48/514-757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
38612/2016/IK , valamint a munkakör megnevezését: városi főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kazincbarcika.hu - 2016. október 20.


Létrehozás időpontja: 2016-10-14 13:45:00
Utolsó módosítás időpontja: 2016-10-14 13:53:52
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 2978
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43734