KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal városi főépítész határozatlan idejű

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal  városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A  főépítészeti   tevékenységről   szóló   190/2009.   (IX.15.)   Kormányrendelet   10.   §-ban foglaltak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök,
 • vagy azzal egyenértékű szakképzettség; településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű
 • végzettség,
 • Főépítészi vizsga vagy az az alóli mentesülés, vagy főépítészi vizsga nélkül,
 • tekintettel   a   főépítészeti   tevékenységről   szóló   190/2009.   (IX.15.)   Korm.
 • rendelet 3. § (6) bekezdésére, hogy a főépítészi feladatkör főépítészi vizsga
 • nélkül legfeljebb a jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok
 • főépítészi   vizsga   meglétét   igazoló   okirat   másolata   vagy   a   vizsga   alóli mentesülésre vonatkozó okirat, vagy annak vállalására vonatkozó nyilatkozat,
 • hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül főépítészi vizsgát tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
 • A   pályázati   kiírással   kapcsolatosan   további   információt   Nagy   Lászlóné   nyújt,   a 06-48/514-757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
38612/2016/IK , valamint a munkakör megnevezését: városi főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kazincbarcika.hu - 2016. október 20.


Létrehozás időpontja: 2016-10-14 13:45:00
Utolsó módosítás időpontja: 2016-10-14 13:53:52
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 3155
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43734

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat