KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal városi főépítész megbízási szerződés keretében

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

városi főépítész

munkakör: megbízási szerződés keretében történő betöltésére.

A megbízási szerződés időtartama: határozatlan idejű szerződés

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 10. §-ban foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség; településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettség,
 • Főépítészi vizsga vagy az az alóli mentesülés, vagy főépítészi vizsga nélkül, tekintettel a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésére, hogy a főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok
 • főépítészi vizsga meglétét igazoló okirat másolata vagy a vizsga alóli mentesülésre vonatkozó okirat, vagy annak vállalására vonatkozó nyilatkozat, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül főépítészi vizsgát tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Megbízási díj: Megállapodás szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lászlóné nyújt, a 06-48/514-757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi azonosító számot: 38612/2016/IK, valamint a munkakör megnevezését: városi főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.


Létrehozás időpontja: 2016-10-14 13:33:15
Utolsó módosítás időpontja: 2016-10-14 13:42:54
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 3168
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43733