KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK Elnökségének 2017. évi határozatai

1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet módosította – többek között -  a 191/ 2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletet, amely szerint 2017. I. 1-től hatályon kívül helyezte a 20. §-ával az eredeti rendelet 1. mellékletének II. pontját és kiegészítette a melléklet I. pontját – a 18. §-ával -  az alábbiak szerint: „7. A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” Átmeneti rendelkezést a felkészülésre a kamaráknak nem adott. (Szabályzat alkotására a kamarák országos küldöttgyűlése jogosult!).
 Fentiek figyelembe vételével a MÉK elnöksége úgy dönt, hogy a vonatkozó szabályzat elkészültéig szakmai állásfoglalásával felhívja tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok megtartását ellenőrzőknek a figyelmét, hogy a szabályzat küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig a 191/2009. (IX.15.) sz. kormányrendelet 2016. december 31-ig hatályos 1. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével készítsék  a kiviteli tervek dokumentációját a tartalmi követelményekre vonatkozóan.


2/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a MÉK 2017. évi díjtáblázatát.
melléklet

 

MÉK díjtáblázat 2017.
MÉK 2/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Hatályos: 2017. január 14-tól. 
Díjak, bírságok Díjfajta Mértékének meghatározója Összege Jogosultja Befizetője
2015. évben
tagdíj tagdíj 12/2016. (12.02.) sz. MÉK kgy határozat 50.000 Ft területi kamara a tag
tiszteletbeli tag PGSZ 4.2.3. (1b) tagdíjmentes    
(70 év felett,
kérelemre)
nyilatkozó nyugdíjas kedvezményes tagdíja PGSZ 4.2.3. (2) 15.000 Ft területi kamara a tag
(a nyilatkozat leadásának határideje tárgyév január 15.)
kedvezményes tagdíj érvényes jogosultság nélküli vagy szüneteltetett jogosultságok esetében PGSZ 4.2.3. (3) 15.000 Ft területi kamara a tag
(a kedvezmény nem vonatkozik a szakmagyakorlási tevékenységtől való eltiltottakra)
kettős kamarai tag kedvezményes tagdíja PGSZ 4.2.3. (4) 35.000 Ft területi kamara a tag
Kamtv. 25. § (7) (a nyilatkozat leadásának határideje tárgyév január 15.)
késedelmi pótlék területi alapszabály az illetékes területi építész kamara alapszabálya szerinti összeg területi kamara a tag
tagdíjrészesedés PGSZ 5.2. (1) a mértékadó taglétszám függvényében fizetendő MÉK a területi kamara
bankszámla szám:
10200892-31416047-00000000
tagsági eljárásban fizetendő díjak tagregisztrációs díj – első fok PGSZ 4.3.1. (2) 25.000 Ft területi kamara a tagfelvételt kérő
  tagregisztrációs díj – másodfok PGSZ 4.3.1. (2) 25.000 Ft MÉK  
bankszámla szám:
10200892-31416047-00000000
  helyreállítási díj – első fok PGSZ 4.3.2. (2) 25.000 Ft területi kamara a tag
  helyreállítási díj – másodfok PGSZ 4.3.2. (2) 25.000 Ft MÉK  
bankszámla szám:
10200892-31416047-00000000
  helyreállítási díj – első fok egy éven belüli második tagsági jogviszony helyreállítása esetén PGSZ 4.3.2. (2) 50.000 Ft területi kamara  
  helyreállítási díj – másodfok egy éven belüli második tagsági jogviszony helyreállítása esetén PGSZ 4.3.2. (2) 50.000 Ft MÉK  
bankszámla szám:
10200892-31416047-00000000
  tagjelölt regisztrációs díja PGSZ 4.2.3. (1a) 5.000 Ft területi kamara a kérelmező
névjegyzéki eljárásban fizetendő díjak igazgatási szolgáltatási díj –első fok  Étv. 58. § (3) a) 30.000 Ft területi kamara a kérelmező
egy jogosultság kérelmezése esetén
igazgatási szolgáltatási díj –első fok  Étv. 58. § (3) c) 40.000 Ft területi kamara a kérelmező
több jogosultság egyidejű kérelmezése esetén
hatósági bizonyítvány Étv. 58. § (3) ba) 20.000 Ft területi kamara a kérelmező
eseti engedély Étv. 58. § (3) bb) 20.000 Ft területi kamara a kérelmező
igazgatási szolgáltatási díj –másodfok Étv. 58. § (3) 30.000 Ft MÉK a fellebbező
(minden esetben) bankszámla szám:
  10200892-31416047-00000000
hatósági igazolvány Étv. 58. § (3) da) 5.000 Ft területi kamara a kérelmező
energetikai tanúsítói tevékenység bejelentése Étv. 58. § (3) dd) 5.000 Ft területi kamara a bejelentő
névjegyzéki nyilvántartásért fizetendő díjak éves névjegyzéki nyilvántartási díj PGSZ 4.6. (2)  15.000 Ft területi kamara a kamarai tagsággal nem rendelkező, névjegyzéken szereplő szakmagyakorló
névjegyzéki késedelmi díj  területi alapszabály az illetékes területi építész kamara alapszabálya szerinti összeg területi kamara
éves névjegyzéki nyilvántartási díjrészesedés PGSZ 5.1. (4) 5.000 Ft MÉK területi kamara
bankszámla szám:
10200892-31416047-00000000
szolgáltatási díjak önkéntes éves szolgáltatási díj PGSZ 4.7.2. (3) 25.000 Ft területi kamara a kamarai tagsággal nem rendelkező, névjegyzéken szereplő szakmagyakorló; nyilvántartásba felvett építészeti tevékenységet fő tevékenységként folytató cég
egyes szolgáltatások, kiadványok értéke MÉK elnökség vagy változó, a MÉK elnöksége vagy területi kamara elnöksége által meghatározott MÉK vagy területi kamara a szolgáltatást igénybe vevő
területi kamara
továbbképzési bírálati díj MÉK elnökségi 60.000 Ft + ÁFA MÉK továbbképzést lebonyolító
határozat 40.000 Ft +ÁFA bankszámla szám:
  10.000 Ft + ÁFA 10405004-49535656-53501050
  részletesen lásd az 1. melléklet  
beszámoló és jogosultsági vizsga díja (általános és különös rész) Korm. rendelet 34.000 Ft MÉK jelentkező
38. § (4)   bankszámla szám:
  (általános rész 17.000 Ft 10405004-49535656-53501029
  különös rész  
  17.000 Ft)  
beszámoló vagy jogosultsági vizsga első javítóvizsga díja (általános és különös rész) Korm. rendelet ingyenes jelentkező
38. § (4)
vezető tervezői címbírálati díja Szakmai cím adományozási szabályzat 4.6. 30.000 Ft területi kamara és MÉK a szakmai címet kérelmező
vagy
területi kamara
egyéb szakmai címbírálati díja Szakmai cím adományozási szabályzat 4.6. 30.000 Ft területi kamara a szakmai címet kérelmező
szakmai címek fellebbezési díja Szakmai cím adományozási szabályzat 5.5. 30.000 Ft területi kamara és MÉK a szakmai címet kérelmező
etikai-fegyelmi eljárási költségek elsőfokú etikai-fegyelmi eljárási költség 37/2015. (11.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat 50.000 Ft + ÁFA területi kamara panaszos vagy az elmarasztalt tag
(bruttó 63.500 Ft)
másodfokú etikai-fegyelmi eljárási költség 100.000 Ft + ÁFA MÉK
(bruttó 127.000 Ft) bankszámla szám:
  10200892-31416047-00000000
etikai-fegyelmi bírságok első fokon kiszabott etikai pénzbírság határozat a határozatban foglaltak szerint területi kamara az elmarasztalt tag
(a törvényi maximum erejéig)
másodfokon kiszabott etikai pénzbírság a határozatban foglaltak szerint területi kamara vagy
(a törvényi maximum erejéig) területi kamara és MÉK
A táblázatban használt rövidítések:
PGSZ = a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata
Étv. = azépített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Kamtv. = atervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
Korm. rendelet = az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
 
1.  melléklet
 
A továbbképzési pályázat elbírálási díja
A továbbképzési elbírálási díj két díj-elemet tartalmaz:
- elbírálási alapdíj
- igazolási adminisztrációs díj
 
Elbírálási alapdíj:
60.000 Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:
- a szakmai továbbképzési témakörökben tartott tanfolyam, (vagy más olyan rendezvény, ami meghaladja a 18 órás, a továbbképzés szempontjából érdemi időtartamot,) valamint 
- az előadássorozat, (ami több alkalommal, egymással összefüggő, egymásra épülő témában szervezett olyan rendezvény, amely előreláthatóan egy pályázati adatlapon bírálható el) bírálatáért.
 
40.000 Ft +ÁFAszolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:
- a szakmai továbbképzési témakörökben tartott legfeljebb 18 óra időtartamú továbbképzési rendezvény bírálatáért.
 
10.000 Ft +ÁFAszolgáltatási díjat kell fizetni a kérelmezőnek:
- az egyéni (magánszemély) önképzési teljesítésért való pontmegállapítás
(nem kamarai tag, vagy nem a kamara által nyilvántartott szakmagyakorló magánszemély, illetve aki a kamarai névjegyzéki nyilvántartási díjat nem fizette meg, vagy kamarai díjhátralékkal rendelkező kamarai tag)
 
- az egyéni (magánszemély) önképzési teljesítés bírálati kérelméért olyan, a MÉK szakmagyakorlói számára szervezett* belföldi konferencia, vagy szakmai előadás, előadássorozatra vonatkozóan, amelyre a szervező nem nyújtott be továbbképzési pályázatot, és az nem része a MÉK országos szakmai továbbképzési rendszerének. 
 
* melyben a MÉK szakmagyakorlási jogosultságaihoz kötődő tematika a program időtartamának 50%-át meghaladja
 
Sikertelen pályázat esetén az elbírálási alapdíj vissza nem téríthető.
Az elbírálási alapdíj megfizetése, vagy a mentességi kérelem, ill. annak igazolása nélkül benyújtott pályázatot a Továbbképzési szakértői testület kizárja.
Az igazolási adminisztrációs díj meg nem fizetése esetén az adott képzést a Továbbképzési szakértői testület törli a MÉK továbbképzési rendszeréből.
 
Mentességek:
Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja:
- a területi építész kamarák,
- a területi és országos építész kamara szervei, valamint az általuk alapított szervezetek, 
- a területi kamarák tagjai (amennyiben nincs tagdíj- vagy egyéb kamarai díjhátralékuk)
- a kamarai névjegyzéki nyilvántartási díjat külön névjegyzéken szereplő személyek
- a MÉSZ,
- a MUT,
- a Magyar Mérnöki Kamara, szervei és általa alapított szervezetek,
- a Magyar Tudományos Akadémia,
- a Magyar Művészeti Akadémia,
- oktatási intézmények (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára),
- egyesületek, alapítványok, és szakmai kollégiumok részére (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára), ha a bírálatra vonatkozó pályázatukat önállóan nyújtják be.
 
A fent nem említett más személyekkel és szervezetekkel közös szervezés, vagy együttműködés esetén a bírálati díjat a kívül álló félnek meg kell fizetnie.
A továbbképzési elbírálási alapdíj alóli egyedi mentességet a MÉK elnökségénél indoklással egyedileg lehet kérelmezni.
 
Az elbírálási alapdíj megfizetendő
a MÉK elkülönített számlájára:
Számlatulajdonos:  MÉK
Bank: K&H Bank
Számlaszám: 10405004 – 49535656 – 53501050
 
Közleményként kérjük feltüntetni:
-   „TK elbírálási alapdíj”
 
valamint 
- a számlázási név, cím és adószám.

 

3/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag a következő állásfoglalást hozza:
A szakmai továbbképzésre 2017. januárjától újonnan kötelezett szakmagyakorlók – felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, ÉK és ÉKE jelű tervezők – számára, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2017 folyamán jár le, eltekint a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 2018 jan. 1-tól lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, tehát 2017-re vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával (eltelt negyedévenként 1 pont számítandó). Felkéri a továbbképzési szakértői testületet, hogy a Szakmai továbbképzési szabályzat tárgyra vonatkozó módosítási javaslatát a májusi küldött gyűlésre jóváhagyásra készítse elő.

4/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
A MÉK Elnöksége a tervezésről szóló 21/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozatát jogszabályváltozás miatt visszavonja és az alábbi állásfoglalást adja ki.
1. A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet többek között módosította a 266/2013. (VII11.) Korm. rendeletet az É, MV-É, ME-É jelű jogosultságok vonatkozásában is:
É
A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.
Mv-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős vezetése. A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
ME-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése. Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
2. Az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontja nem határoz meg méretet, jellemzőt, így a hivatkozás inkoherenssé, értelmezhetetlenné vált.
3. A jogszabály-módosítás MÉK részvételével történt utolsó egyeztetésén még szerepeltek paraméterek, a normaszöveg megváltoztatása a MÉK tudta nélkül történt.
4. A MÉK nyomatékosan fenntartja azon véleményét, hogy bizonyos, kormányrendeletekben meghatározott paraméterek szükségesek, amelyek figyelembe vételével lehet felelősen eldönteni a „szakági részvételt” a tervezésben, műszaki vezetésben és ellenőrzésben.
5. A MÉK reményét fejezi ki és mindent megtesz annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon ki a Miniszterelnökség, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara között ebben a témában.

5/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az „Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díjai a MÉK ajánlott díjszabása alapján a 2017-es évben” táblázatot.

6/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy az Akadálymentesítési karta megalakításában nem vesz részt kezdeményezőként, mivel a MÉK hagyományosan foglalkozik a témával és saját anyagokkal is rendelkezik, illetve minden építész tervező figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

7/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy továbbra is fontosnak tartja az együttműködést a MÉSZ-szel. Az együttműködési megállapodás területéről és a MÉSZ további támogatásáról egyeztetni fog a MÉSZ elnökségével.

8/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK alapításának 20. évfordulója alkalmából 2017. május 12-éntartott ünnepi küldöttgyűlésre felkéri köszöntőt tartani építészeket.


9/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy nem kíván részt venni a Fel a fejjel! (Építészeti kalandozások) című műsorban.

10/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy kritikai észrevételt tesz az e-építésügy oldalán megjelent „Lakossági tájékoztató a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alkalmazásáról” című írással kapcsolatban Füleky Zsolt helyettes államtitkárnál. A levél megírásával Turi Attila alelnököt és dr. Hajnóczi Péter elnököt bízza meg.


Létrehozás időpontja: 2017-02-01 12:56:19
Utolsó módosítás időpontja: 2017-03-27 15:19:37
Beküldő: Kurcz Judit
Megtekintések száma: 918
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43907