KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK Küldöttgyűlés - Időpont változás (2017. május 19)

A MÉK elnöksége 2017. április 7-i ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017. május 12-re meghirdetett küldöttgyűlés időpontját technikai, szervezési okok miatt a helyszín változatlanul hagyása mellett (Ludovika Campus - Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 2017. május 19-re módosítja.

Felhívjuk a figyelmet a javaslatok és előterjesztések benyújtásának határidejére!

  ESEMÉNY HATÁRIDŐ ALAPSZABÁLY ELŐÍRÁSA
1. TET 2017. március 8-9. szerda-csütörtök 3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.
2. közzététel 1.
küldöttgyűlés időpontja    (figyelemfelhívás a véleményezési határidőkre)
küldöttgyűlést megelőző legalább 45 nap      2017. március 28. (kedd) 3.3.5  b.) A küldöttgyűlések időpontját – a jelen alapszabályban foglalt feltételek figyelembevételével – az elnökség határozza meg, majd azt megelőzően legalább 45 nappal a kamara honlapján közzéteszi, és elektronikus úton tájékoztatja a területi kamarákat. 
3. javaslatok megküldése a napirendhez küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2017. április19. (szerda) 3.3.5. c.) A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban indítványoz.
4. módosító javaslatok megtétele küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2017. április19. (szerda) 3.3.13. a.) A módosító javaslat a hatályos szövegtől való eltérést tartalmazó írásbeli beadvány. Módosító javaslatot írásban a küldöttgyűlést megelőző 30. napig lehet tenni. (…)
5. közzététel 2.
indítványok közzététele
küldöttgyűlést megelőző 28. nap       2017. április 21. (péntek) 3.3.13 a.) (…) A módosító javaslatokat, új szabályzat tervezetét, a költségvetési tervet és az egyéb határozati javaslatot a küldöttgyűlést megelőző 28. napig a honlapon közzé kell tenni.
6. TET (javaslatok, vélemények) 2017. április 21. (péntek) 3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.
7. csatlakozó módosító javaslatok a közzétett indítványokra
(MÉK elnökség, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége,  küldöttek a területi kamara elnökségén vagy tagozati vezetőségén keresztül)
küldöttgyűlést megelőző 20. nap       2017. április 29. (szombat) 3.3.13 b) A csatlakozó módosító javaslat a küldöttgyűlésre előterjesztett új szabályzat tervezet, módosító javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli beadvány. Csatlakozó módosító javaslatot a küldöttgyűlés időpontját megelőző 20. nappal bezárólag lehet benyújtani. 
8. postázás küldöttek, területi kamarák részére küldöttgyűlést megelőző 15. nap      2017. május 4. (csütörtök)     3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)
9. közzététel 3.
meghívóhoz nem csatolt mellékletek 
küldöttgyűlést megelőző 15. nap        2017. május 4. (csütörtök)     3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)
10. papír alapú anyag kérése                         (a küldött írásban kérheti a MÉK titkárságán) küldöttgyűlést megelőző 10. nap                 2017. május 9. (kedd) 3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) (...) Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi. A küldöttgyűlés meghívóján ezen tájékoztatást fel kell tüntetni.
11. napirend bővítése

(egyszerű többségi szavazás, levezető elnök ismerteti)
küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2017. május 17. (szerda) 3.3.10. b.) A napirend bővítésére - az ülést megelőző 36 óráig - a MÉK titkárságára benyújtott indokolt írásbeli előterjesztéssel a 3.3.5. c.) pontban felsoroltak, a küldöttek és a MÉK elnöke tehetnek javaslatot.
12. rendkívüli módosító vagy határozati javaslat

(helyszíni kiosztás /  2/3-os szavazással tárgyalható, hozható róla határozat, rendkívüli, sürgősségi eljárás)
küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2017. május 17. (szerda) 3.3.10 g.) Amennyiben a küldöttgyűlés előtt 36 órával beérkezett rendkívüli módosító vagy határozati javaslattal kapcsolatban jelen bekezdés a.) - e.) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, úgy az indítvány a küldöttgyűlésen csak a MÉK elnökség vagy MÉK Felügyelő bizottság vagy MÉK elnök előterjesztésében, a 3.3.12.c) pontja szerinti szavazással kerülhet megtárgyalásra, határozathozatalra. Ezen határidő után beérkezett javaslatok – a koherencia zavar megszüntetésére irányuló kivételével – nem kerülnek szavazásra.
13. küldöttgyűlés 2017 május 19. (péntek)       Helyszín: Ludovika Campus  

Létrehozás időpontja: 2017-04-10 11:11:25
Utolsó módosítás időpontja: 2017-04-10 11:14:22
Cimkék: MÉK Küldöttgyűlés; Beküldő: Kurcz Judit
Megtekintések száma: 1320
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44014

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,