KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Álláshirdetése

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán igazgatóság Műszaki irodáján MŰSZAKI IRODAVEZETŐ – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 32/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelet (megemelt, 45.000.-Ft-os illetményalap) rendelkezései az irányadók.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 5. a) építésügyi igazgatás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, kapcsolódó statisztikai, nyilvántartási feladatok, ÉTDR kezelése - a martonvásári járás illetékességi területén, továbbá a Humán igazgatóságon belül működő 3+1 fős Műszaki iroda vezetése, a munkatársak feladatellátásának koordinálása, műszaki, településüzemeltetési, közterületekkel kapcsolatos feladatok szervezése, segítése és ellenőrzése.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
  • Főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányon szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14. (az állás betöltetlenségéig folyamatos jelentkezési lehetőség)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok benyújtásának módja: Miklósné Pető Rita aljegyző részére a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen keresztül. Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázathoz fényképes önéletrajzot és bizonyítványmásolatokat kell csatolni. Az erkölcsi bizonyítványt elégséges kinevezésig benyújtani. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, az aljegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a szakmai vezető véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A munkakör akár pályakezdőknek, részmunkaidőben, rugalmasabb időbeosztás mellet is ellátható. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bögi Viktória nyújt, a 06-22-569-203-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu - 2018.08.27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti mobil eszközöket, akár egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket, munkaidőt tudunk biztosítani. Kiemelten támogatjuk a képzéseket (alap- és szakvizsga, szakmai vizsgák), a gyermeknevelésből visszatérő, kisgyermekes kollégákat. Az illetményalap a jogszabályban meghatározotthoz képest megemelt összegű (45.000.-Ft). A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk (80 %), megyei autópálya matricát (80 %), a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó gyakorlatilag ingyenes, a családtagok részére kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani a munkatárs és közvetlen hozzátartozói részére a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, odaadó, precíz csapatban dolgozni tudó és szerető munkatársunk jelentkezését várjuk az önálló munkavégzés és egy kisebb csapat (+1 fő építéshatósági ügyintéző, műszaki ügyintéző, közterület-felügyelő, mezőőr) vezetésének lehetőségével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.


Létrehozás időpontja: 2018-08-23 22:38:36
Utolsó módosítás időpontja: 2018-08-23 22:41:15
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 1433
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44842