KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Miskolc Főépítész - Álláshírdetés

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, kiemelten az alábbiak szerint: szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a város egységes táji és építészeti arculatának alakítását; elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását; közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) kormányrendeletben foglaltak szerint az önkormányzati feladatok ellátásában; vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot; közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • főépítész vizsga,
 • tervező-programok használatának ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány másolata,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,
 • az eddigi szakmai munkáiról összeállított referencia-lista,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann, a HR csoport vezetője nyújt, a +36-46/512-788-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808718-0/2018, valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.
 • Személyesen: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság HR Csoport, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. papír alapon két egyező példányban, illetve elektronikus adathordozón.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.


Létrehozás időpontja: 2018-07-12 22:27:30
Utolsó módosítás időpontja: 2018-07-12 22:32:37
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 348
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44817

Maltepe Escort pendik escort manavgat escort maltepekres.org maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort