KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Pályázat építéshatósági ügyintéző munkakörre

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI OSZTÁLYA pályázatot hirdet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 15. pontja alapján: általános elsőfokú építésügyi hatósági feladatok: bontási, építési, használatbavételi engedélyezési eljárások, hatósági bizonyítvány, és tudomásulvételi, valamint szakhatósági eljárások lefolytatása.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Amit kínálunk: 40 órás munkahét, emelt köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés, nyelvpótlék. Egyéb juttatások: ruhapénz, cafetéria, BKV bérlet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •  A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2019. szeptember 04. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyai Klára osztályvezető-helyettes nyújt, a 289-2588 telefonszámon.

A pályázatok benyújthatók:

 • a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/95/4/2019., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
 • elektronikus úton: Baranyai Klára osztályvezető-helyettes részére az epitesugy@pesterzsebet.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 08.

Adatvédelmi tájékoztatás:

A Hivatal a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából a jelentkező anyagában szereplő személyes adatait az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulás alapján kezeli. A jelentkező által megküldött iratokat a kiválasztási eljárás során a Hivatal Személyügyi Csoportja, a Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetői és a Hivatal vezetője ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére a Hivatal nem Önt választotta, személyes adatai a nyertes jelentkező kiválasztását követően törlésre kerülnek. Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül. Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.


Létrehozás időpontja: 2019-06-13 19:15:00
Utolsó módosítás időpontja: 2019-06-13 19:19:02
Cimkék: állás, 2019, építéshatósági, ügyintéző; Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 1110
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=45356