KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Projekt vezető referens munkakör betöltésére

PÁLYÁZAT Országos Vízügyi Főigazgatóság PROJEKtvezető REFERENS munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 28.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet projektvezető referens munkakör határozott időre történő betöltésére.

Tevékenységét a Beruházási Iroda vezető közvetlen alárendeltségében végzi.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A Beruházási Irodához tartozó konkrét projekt lebonyolításának napi szintű vezetése, a Beruházási Iroda vezetőjének iránymutatása alapján. A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás.

Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Beruházási Iroda vezető irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.

Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel, szakmai fórumokkal, civil szervezetekkel.
Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban. Koordinálja a pályázatok összeállítását és határidőre történő benyújtását, a támogatási szerződések előkészítését, összeállítását. Az intézmény jogi és közbeszerzési feladataiért felelős szervezeti egység irányítása mellett részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények elkészítésében, a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában. Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot. Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban. Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.  Nyomon követi a különböző ellenőrzésre jogosult szervezetek megállapításai alapján készült intézkedési tervben vállalt kötelezettségek teljesítését. Részt vesz a helyszíni ellenőrzési terv elkészítésében, és a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában.

 A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, ismerete, betartása és betartatása.

 Pályázati feltételek:

 • Műszaki vagy gazdasági, szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
 • Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
 • Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,
 • elkötelezett, proaktív hozzáállás
 • jó problémamegoldó és kiemelkedő szervező készség,
 • kiváló helyesírás és fogalmazás, önálló munkavégzés,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,

 Előnyt jelent:

 • vízépítési, vízgazdálkodási, közművesítési projektek előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat,
 • beruházási tapasztalat,
 • FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat,
 • közbeszerzési gyakorlat,
 • idegen nyelv ismerete,

 Pályázat tartalma:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

 Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
A pályázatot 1 példányban 2016. július 28-án 16.00 óráig – személyesen vagy postai úton - kell eljuttatni az „OVF projektvezető referens” jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztályra (1012 Márvány u. 1/D. V. em. 1514. szoba, bejárat: Márvány u. 1/c alatt; 1253 Budapest, Pf. 56.)
A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Palánkay Patrícia osztályvezető asszonytól (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235.

A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 5.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.


Létrehozás időpontja: 2016-07-21 11:25:27
Utolsó módosítás időpontja: 2016-07-21 11:45:15
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 3410
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43607