KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

SZENT GYÖRGY TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA

A Világörökség területén álló - a második világháborús és azt követő tudatos pusztítások nyomait még ma is magán viselő - Szent György tér és Dísz tér hasznosítása, funkcionális és eszmei megújulásának lehetőségei, azok urbanisztikai-építészeti megfogalmazása oly módon, hogy a Kiíró a pályázóknak teljes alkotói szabadságot kíván biztosítani a koncepciók kialakításában.

Az ötletpályázat célja a beérkező ötletek és koncepciók alapján egy későbbi lehetséges fejlesztés előkészítéseként a tervezési terület funkciójának, beépítési programjának tisztázása, a jelenleg érvényes szabályozási előírások felülvizsgálata, valamint további nyílt tervpályázatok alapjául szolgáló beépítési koncepció meghatározása.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

 • Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
 • Az ötletpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
 • Az ötletpályázat: TITKOS


A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: (bruttó) 38 000 000,- Ft

 • A díj legnagyobb összege: (bruttó) 10 000 000,- Ft
 • A megvétel legkisebb összege: (bruttó) 1 000 000,- Ft


A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

 1. Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, a Bírálóbizottság elnöke;
 2. Riedel Miklós építész, a Lechner Nonprofit Kft. vezérigazgatója, a Bírálóbizottság társelnöke;
 3. Katona András miniszteri biztos, a Bírálóbizottság tagja;
 4. Dr. Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára, a Bírálóbizottság tagja;
 5. Mártonffy Miklós, Budapest Főváros főépítésze, a Bírálóbizottság tagja;
 6. Dr. Nagy Gábor Tamás, Budapest Főváros I. kerület polgármestere, a Bírálóbizottság tagja;
 7. Dr. Finta József DLA h. c. akadémikus építész, Magyar Művészeti Akadémia, a Bírálóbizottság tagja;
 8. Szalay Tihamér építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja, a Bírálóbizottság tagja;
 9. Zoboki Gábor DLA habil. építész, Budapesti Építész Kamara, Magyar Építőművészek Szövetsége, a Bírálóbizottság tagja;
 10. Dr. Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, a Bírálóbizottság tagja;
 11. Molnár Csaba DLA építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki karának dékánja, a Bírálóbizottság tagja;
 12. Vukoszávlyev Zorán PhD építész, műemléki területen szakértői jogosultsággal rendelkező tag, a Bírálóbizottság tagja;
 13. Dr. Mőcsényi Mihály professzor emeritus, Kossuth-díjas, Széchenyi-díjas és Sir Geoffrey Jellicoe-díjas kertészmérnök, tájépítész, okleveles muzeológus, régész, művészettörténész, a Bírálóbizottság tagja.


BÍRÁLATI SZEMPONTOK

Funkció

 • olyan átfogó, hosszú távú koncepció és funkcionális elemek sora, melyek illeszkednek a budai várra vonatkozó – az elkövetkezendő 25 évben megvalósítani tervezett – fejlesztési programba
 • a választott funkciók társadalmi fenntarthatósága

Kontinuitás, értékőrzés-értékteremtés

 • a tervezési helyszínek összehangolt, egységes víziója
 • építészeti és tájépítészeti megfogalmazásokban alkalmazkodás a Várnegyed történelmi épületegyüttesének, erőd jellegének adottságaihoz
 • örökségvédelmi (régészeti, műemlékvédelmi), városképi szempontok érvényesülése
 • a történeti örökség elemeinek megőrzése, rendszerbe foglalása
 • egységes arculati, építészeti, tájépítészeti szemlélet alkalmazása

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

 • szabályozási előírásokra tett javaslatok adaptálhatósága,
 • közlekedési kérdések megoldása a térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja mellett
 • kapcsolatok a tágabb és szűkebb környezet közlekedési hálózatához – kiemelten a tömegközlekedési kapcsolatok kezelése
 • Duna-parti panoráma, Gellérthegy és a Krisztina körút felőli látvány - helyénvaló lépték, tömeg- és formaképzés
 • akadálymentességnek való megfelelés

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

 • reális időbeli ütemezhetőség
 • reális műszaki megoldások alkalmazása
 • környezeti fenntarthatóság (innováció, ökológiai lábnyom, energiahatékony megoldások alkalmazása, építőanyagok környezetterhelése)
 •  

A teljes pályázati anyag eléréséhez kérjük regisztráljon az oldalon!

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
 • akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
 • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.

Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes) szervezet lehet,

 • amely jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
 • amely gazdálkodó szervezettel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
 • amely nyilatkozik arról, hogy a szervezet képviseletében pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.

Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.


PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

 • Előzetes regisztráció                                                                         2016. július 6.
 • Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete                                    2017. február 22.
 • Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje                         2017. március 12. 24:00 óra
 • Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje                     2017. március 20. 24:00 óra
 • Pályaművek postára adásának határideje                                       2017. május 29. 24:00 óra
 • Pályázat eredményének kihirdetése                                                2017. június 30.


A pályázat minden adata ezen a honlapon érhető el: http://szentgyorgyterpalyazat.hu/

E-mail: info@szentgyorgyterpalyazat.hu

Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

 


Létrehozás időpontja: 2017-02-22 11:36:42
Utolsó módosítás időpontja: 2017-02-22 11:41:19
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 5187
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43942

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat