KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Szegedi Polgármesteri Hivatal álláshirdetése

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet Szeged MJV Polgármesteri Hivatala – Fejlesztési Iroda határozatlan időre szóló beruházási referens posztjára.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • magasépítéshez kapcsolódó beruházói gyakorlat,
 • európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat,
 • műszaki ellenőri képesítés,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • középfokú angol nyelvvizsga.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A beruházási referens munkakörébe tartozik Szeged város építési beruházásaihoz szükséges koncepciók, tervek elkészíttetése, a beruházás előkészítése, koordinálása, lebonyolítása, az önkormányzat érdekeinek képviselete a beruházás folyamata során, használatba vétel, üzembe helyezés, aktiválás lebonyolítása, utánkövetés, szavatossági és garanciális igények érvényesítése.

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.

A pályázat
1) benyújtásának határideje: 2016. december 2.,
2) elbírálásának határideje: 2016. december 9.,
3) benyújtásának helye (postai úton vagy személyesen): Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba.
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2016. december 12. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levelet,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el)
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítványt, azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni.

Létrehozás időpontja: 2016-11-15 09:12:38
Utolsó módosítás időpontja: 2016-11-15 09:12:38
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 3365
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43799

ankara escort izmit escort