KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Szombathely Főépítészi irodáján megyei jogú városi főépítész munkakör betöltésére

.Ellátandó Feladatok, a munkakörhöz tartozó föbb tevékenységi körök: A Főépítészi feladatok ellátása a mindekor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben meghatározot feladatok ellátása: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és a 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása (a továbbiakban: Rendelet); az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint a Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/20006. (IX.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendeletben meghatározot feladatok ellátása  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata KÖzgyűlésének a településképi bejelntési eljárásról és  a  településképi kötleezésről szóló 20/2013. (VI.6) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 19/2013. (IVI.6) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti- Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról, működési rendejéről szóló 21/2013. (VI.6) önkrmányzati rendeletben meghatározott feldatok ellátása; a helyi építészeti értékek védelméről szóló 29/1993 (XII.16.) önkormányzati rendeletben meghatározot feladatok ellátása.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határzoatlan időre szól.

A munka végzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

A pályázat beérkezésének határideje 2016: november 30. 16:00

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorbban 2017. január 1. napjától tölthető be.
 

A pályázat elbírálásnak határideje 2016. december 31.

Letölthető dokumentumok:

teljes kiírás


Létrehozás időpontja: 2016-10-19 16:54:34
Utolsó módosítás időpontja: 2016-10-19 17:16:09
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 3194
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43753