KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

A 2013. NOVEMBER 15-I TISZTÚJÍTÓ  KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE

A Felügyelő Bizottság munkájáról

A 2010 - 2013 évek közötti időszakban a Felügyelő bizottság összesen mintegy 42 ülést tartott. Az ülések egy alkalom kivételével mindig határozatképesek voltak.

Az időszakban 34 határozatot hozott, amelyeket az illetékeseknek szükség szerint továbbított. A tapasztalt szabálytalanságokról és szabályozatlanságokról 5 feljegyzés készült, amelyet ugyancsak a Főtitkár és az Elnök, valamint az Elnökség részére továbbítottunk. A küldöttgyűlési beszámolókat az első 3 évben szóban ismertettük, a 2012-es évben írásban csatoltuk a küldöttgyűlési anyaghoz az előző évi Küldöttgyűlésen elhangzott kívánság okán. A gazdálkodás vonatkozásában minden esztendőben az ADEKO Könyvelő cégnél megbízottunk személyesen vizsgálta és ellenőrizte a számlákat, a mérleget és eredmény kimutatást, utóbbit a 2011 évig hites könyvvizsgálói szakvélemény kíséretében.

A hivatal munkájáról


A főtitkár és a titkárság munkája tekintetében a FEB vizsgálati eredményei a négyéves ciklus során változatlan képet mutattak. Mind a főtitkár, mind a titkárság dolgozói a lehetőségekhez képest korrekt módon ellátták feladatukat. A FEB mindazonáltal minden egyes jelentésében hangsúlyozta a titkárság térbeli elhelyezésének, technikai ellátottságának nem kielégítő voltát.

Az Elnökség munkájáról

Az Elnökség a fenti időszak alatt elsősorban a gazdálkodás terén mutathat fel jelentős eredményeket, nevezetesen, egyfelől a gazdálkodás szakszerűsége az elmúlt ciklusokban tapasztalható helyzethez képest jelentősen javult, másfelől a T. Küldöttgyűlés által jóváhagyott költségvetések főbb számait betartották.
A MÉK költségvetésének több mint felét pályázatokból és a törvényességi felügyeletet ellátó minisztériumtól kapott pénzekkel egészítették ki, amellyel biztosították a MÉK zavartalan működését.
Mindazonáltal a gazdálkodás ilyen módon történő stabilizálásának komoly hátrányai voltak. Egyfelől utófinanszírozott projektek esetén likviditási gondok keletkeztek, másfelől a megkapott pénzek miatt a Kamara a jogszabályi egyeztetések során kiszolgáltatott helyzetbe került.
Ezzel áttértünk az Elnökség munkájának legvitathatóbb területére, nevezetesen a Kormányzati szervekkel való együttműködés, ennek során a MÉK érdekérvényesítési képességének területére. A FEB számos esetben bizonyítottnak látja, hogy a MÉK részéről megfelelően előkészített és tartalmilag kifogástalan egyeztetési szövegekből éppen a leglényegesebb legfontosabb, az építészek és az építészet érdekeit legjobban képviselő fogalmak és kifejezések maradtak el. Így e munka hatékonysága a ráfordítás mértékének magas szintje ellenére, egyáltalán nem mondható kielégítőnek.
Az Elnökség munkája során ugyanakkor jónéhány – a FEB jelentésekben minden esetben megemlített - esetekben sem az Alapszabályt, sem a törvény bizonyos rendelkezéseit nem vette figyelembe. Ez véleményünk szerint rendkívül nehéz és jogilag kezelhetetlen helyzetet eredményezett.
Végezetül meg kell említeni a FEB által ciklusokon keresztül hangoztatott hiányt, egy jövőképen alakuló konszenzusos stratégia hiányát, amelynek következtében a Kamara az egyeztetéseknél rendkívüli hátrányban van.

A tagozatok munkájáról

A tagozatok a MÉK szerveinek - az Etikai-Fegyelmi Bizottságon kívül – legsikeresebb részei igen hatékony és szakmailag magas szintű munkát végeztek. A jogszabályi egyeztetések során sokszor erejükön és hatáskörükön felül igyekeztek szakmai érdekeiket messzemenően képviselni, jóllehet e tekintetben a hatékonyságuk a fentiekkel azonos. Ezzel összefüggésben a FEB ismételten felveti az Építész Tagozat hiányának kérdését, mivel így a tagozatokat megillető jogosultságokkal az építészet nem rendelkezik és így a speciális tagozati érdekek érvényesítése nem lehetséges.

Ezzel a Felügyelő Bizottság kötelezettségének eleget tett, tagjai és elnöke a választás ellenőrzésével megköszöni a Küldöttgyűlés bizalmát.
Budapest, 2013. november 08.

a FEB nevében

Kampis Miklós
 


Létrehozás időpontja: 2013-11-15 07:20:19
Utolsó módosítás időpontja: 2013-12-15 13:40:38

Megtekintések száma: 10048
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=41570

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat