KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Abony - Főépítészi feladatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Abony  Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1. ) pályázatot hirdet főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására.  

Jogviszony időtartama: - határozott idejű – 3 év időtartamra szóló megbízás.

Ellátandó feladatok:
Főépítészi feladatok ellátása:
A mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, így különösen:
-    Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényben,
-    a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben,
-    a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendeletben,
-    a településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletben,
-    az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet foglalt feladatok ellátása.

Megbízási feltételek:
-    A 190/2009. Korm. r. 3. § 4. bek. (b) pontjában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség,
-    főépítészi vizsga
-    és legalább 5 év szakmai gyakorlat.
-    Köteles legalább heti 1 alkalommal a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést, ügyfélfogadást  tartani, megbízatását  személyesen ellátni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-       Részletes  szakmai önéletrajz,
-       iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
-       három   hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-       Díjazási igény

A feladat ellátásának kezdő időpontja: 2014. április 8. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 13. csütörtök.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az 53/562-095 telefonszámon.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a településen tervtanács nem működik.

A pályázat benyújtásának módja:

-    Postai úton: Abony Város Önkormányzata címére történő megküldés (2740. Abony,     Kossuth tér 1.)
-    Személyesen : Abony Város Önkormányzata Titkárságán Abony, Kossuth tér 1.
Kérjük a borítékra feltüntetni az alábbi megnevezést: főépítész

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázók az eredményes pályázat elbírálását követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés időpontja.


Létrehozás időpontja: 2014-02-10 09:47:52
Utolsó módosítás időpontja: 2014-02-26 08:49:42

Megtekintések száma: 5992
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=41715

ankara escort izmit escort