KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Építésügyi szabályozási ügyintéző

Belügyminisztérium a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Szabályozási Osztály építésügyi szabályozási ügyintéző munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:


III. számú melléklet 38. Építésügyi igazgatási feladatkör építésügyi szabályozási munkaterületen

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:


1. Szakterülete a) az építőipari kivitelezéssel b) az energetikával c) az építési termékekkel összefüggő szabályozási területek, irányelvek komplex ismerete, e tárggyal összefüggésben szabályozási tervezetek kidolgozása. 2. Szakterülete körében a) javaslatot készít az építésügy rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározásához, elemzi a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változásokat és szükséges szabályozásokat, részt vesz az ezt szolgáló eszközök, jogszabályok és programok kialakításában, b) képviseli az építésügyi érdekeket a közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon, c) közreműködik az egységes jogalkalmazást biztosító szakmai segédletek, valamint az állampolgárok tájékozódását szolgáló építésügyi kiadványok kidolgozásában, d) ellátja az árazatlan költségvetési kiíró program működésének szakmai felügyeletét, e) közreműködik az építésügyi szabványosítási tevékenységben.

Jogállás, illetmény és juttatások:


A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, (építészmérnöki vagy építőmérnöki egyetemi vagy főiskolai végzettség),

§ Építőipari kivitelezés területén szerzett minimum 5 éves tapasztalat,

§ Építésügyi jogszabályok alkalmazói szintű ismerete,

§ Office, autocad, költségvetési, energetikai és végeselem analízis programok ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Közigazgatási gyakorlat,

§ közbeszerzési ismeretek,

§ építőipari költségbecslési, költségvetés-készítési ismeretek,

§ tervezési, kivitelezési és minőségellenőrzési gyakorlat,

§ Államilag elismert nyelvvizsga elsősorban angol, vagy francia vagy német nyelvből.

Elvárt kompetenciák:

§ Jó szintű Csapatmunka és együttműködő készség,,

§ Jó szintű döntésképesség, ,

§ Jó szintű egyéb ismeretek alkalmazásának képessége,,

§ Jó szintű etikus magatartás, megbízhatóság,,

§ Jó szintű nagyfokú felelősségtudat,,

§ Jó szintű határozottság, magabiztosság,,

§ Jó szintű integritás,,

§ Jó szintű kapcsolattatásra készség,,

§ Jó szintű mások megértése, empátia,,

§ Jó szintű rendszergondolkodás,,

§ Jó szintű rugalmasság,,

§ Jó szintű szabálytudat és fegyelmezettség,,

§ Jó szintű szakmai ismeretek alkalmazásának magas szintje,,

§ Jó szintű szervezet iránti lojalitás,,

§ Jó szintű szervezőkészség,,

§ Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,,

§ Jó szintű ügyfélorientáltság (partnerközpontúság),,

§ Jó szintű változásokra nyitottság,,

§ Jó szintű kezdeményezőkészség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes fényképes szakmai önéletrajz.

§ Motivációs levél, amelynek keretében a szakmai tapasztalatai alapján tegyen javaslatot az építőipari kivitelezési folyamat egy a pályázó által választott problémájának a megoldására. A javaslat tartalmazza a megoldás gyakorlati példán keresztül bemutató koncepcióját és a tervezett norma szövegét.

§ Végzettséget és amennyiben van, nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata.

§ Az elvárt gyakorlatra vonatkozó referencialistát referenciaszemély neve és elérhetősége megadásával.

§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsuzsanna nyújt, a 06/1/441-1849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Szabó Zsuzsanna részére a zsuzsanna.szabo@bm.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót az Építésügyi Főosztály vezetőjének javaslata alapján a BM közigazgatási államtitkára nevezi ki. A pályázat eredményéről a pályázókat internet útján értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


Létrehozás időpontja: 2014-03-04 20:56:40
Utolsó módosítás időpontja: 2014-03-14 12:48:42

Megtekintések száma: 5952
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=41761

ankara escort izmit escort