KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

NMHH pályázat - NMHH EMC mérőlabor és szerverközpont tervezése

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH) a természetben a 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. 25713/3 alatt nyilvántartott telken új EMC mérőlabort és szerverközpontot tartalmazó fejlesztését határozta el, 5274 m2 területű telken, cca. 10 200 m2 bruttó szintterülettel (a továbbiakban Beruházás).

A TERVPÁLYÁZAT AJÁNLATKÉRŐJE
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23–25.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA
a) A tervpályázat fajtája: NYÍLT, TITKOS
b) A tervpályázati eljárás formája: egyfordulós tervpályázat
c) A tervpályázat lebonyolítása
− a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
− a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
− valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

PÁLYÁZÓ SZEMÉLYE
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a)    aki a jelen dokumentációban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c)    akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d)    aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).
e)    aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik.

PÁLYÁZÓ TÁRSSZERZŐJE
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

RÉSZVÉTEL KÖRÜLMÉNYEI
A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a)     amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b)    amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosult(ak),
c)    amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d)    amely gazdálkodó szervezettel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3) és (5) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

BENYÚJTHATÓ PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 

  1. Tervpályázat megjelentetése a MÉK honlapján:

 

2016. december 17., szombat 

 

  1. A helyszíni szemle időpontja (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.)

 

2017. január 5., csütörtök 10.00

 

  1. A kérdések feltevésének határideje

 

2017. január 10., kedd

 

 

  1. A kérdésekre adott válaszok határideje

 

 

2017. január 17., kedd

 

  1. A pályaművek beérkezésének határideje

 

2017. február 27.,

hétfő 16:00 óra

 

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

 

2017. március 14.,

kedd 16.00 óra

 

  1. A tervpályázat nyilvános bemutatása

 

 

2017. április 18-ig

 

  1. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

 

2017. május 23-ig


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE

A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető erről az oldalról.
A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció.

A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb 2017. február 27.

A digitális dokumentáció személyesen is átvehető (térítésmentesen) az alábbi helyen és időpontokban:

MÉK NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.
2016. 12. 17-től 2017. 02. 27-ig
hétfőtől csütörtökig
9.00 órától 15.00 óráig

A HELYSZÍNI SZEMLE, A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

Az ajánlatkérő 2017. január 5., csütörtök, 10.00 óra helyszíni szemlét tart.

Találkozás: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 10.00 órakor

A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a dokumentációval és a pályázattal kapcsolatban 2017. január 10., keddig az alábbi e-mail-címen tehetnek fel kérdéseket:
palyazatok@mek.hu

Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2017. január 17., keddig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati dokumentáció kivételekor megadott e-mail-címekre megküldi. Mindezek mellett a kérdések és válaszok január 17-től elérhetők lesznek ezen az oldlaon. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A dokumentáció véglegesítése

Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények (bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. február 27., hétfő 16:00 óráig

A beérkezés időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Az eredményhirdetés pontos ideje és helye:
2017. március 14.
kedd, 16.00 órakor
Építészek Háza, 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. (Kós Károly Terem)

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.


Letölthető dokumentumok:

Tervpályázati dokumentáció és kiírás

Címzésminta

Mellékletek I.

Mellékletek II.

Kérdések és válaszok

Kiegészítő melléklet


Regisztráció

 

 


Létrehozás időpontja: 2016-12-07 23:36:13
Utolsó módosítás időpontja: 2017-01-17 13:34:22
Beküldő: Fáy Piros
Megtekintések száma: 6049
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43838

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat