Média
MAGYAR ÉPÍTÉSZET 10-20

MAGYAR ÉPÍTÉSZET 10-20

Előszó

A Magyar Építész Kamara alapvető, bár igen szerteágazó − a tagok ügyeivel, a kapcsolattartással és az építészeti kultúrával összefüggő – feladatain túl, kiemelt célja közé emelte az épített környezet értékeinek feldolgozását és bemutatását. Meggyőződésünk, hogy a magas színvonalon megalkotott építészeti alkotások példát mutatnak, és az utókor számára a legmaradandóbb és legnyilvánosabb módon őrzik egy kor adott pillanatának minőségét. Az épület és az ember életideje különböző, de ez az, ami az építészet egyik szépségét és sajátosságát adja. Jelen könyv egy olyan hiánypótló sorozat nyitódarabja, amely meghatározott időintervallumokra vetítve, valamennyi épülettípusra kiterjedően mutat átfogó képet − határon innen és túl − a kortárs magyar építészeti alkotásokról és alkotókról.

Válogatásunk értelemszerűen nem lehet teljes körű. A terjedelmi korlátokat is figyelembe véve a tartalom, amelyet a szerkesztőbizottság felügyelt, elsősorban a meghatározó szakmai elismeréseken alapult. A kétnyelvű (magyar, angol) kiadványt online formában is elérhetővé kívánjuk tenni a MÉK honlapján. Ezt követően a könyvhöz gyűjtött adatbázisra alapozva a Magyar Építészeti Múzeum és Dokumentációs Központtal együttműködve egy, a kortárs magyar építészetet bemutató, szintén kétnyelvű, folyamatosan bővülő honlap létrehozását is tervezzük, amely lehetőséget nyújt a részletesebb megjelenésre, kiegészülve olyan alkotásokkal, amelyek a terjedelmi korlátokhoz kötött kiadványunkból kimaradtak. Ez a virtuális katalógus felépítésénél fogva különböző kutatások adatbázisát is szolgálja majd, mindemellett egy kereshető, a legújabb dokumentációs elveknek megfelelő, egyedülálló archívuma lesz a magyar építészetnek.

Örömömre szolgál, hogy a felkért alkotók támogatták e közös munkát, adatszolgáltatásukkal segítették ennek létrejöttét. Néhány esetben azonban az együttműködés különböző okokból meghiúsult. Mindemellett hiszem, hogy e teljességre törekvő válogatás a magyar kortárs építészet hírét viszi a világba. Mindannyiunk büszkeségévé válik majd, és hasznos, egyben meggyőző gyűjtemény lesz minden, az építészet iránt érdeklődő hazai és külföldi olvasó számára, bemutatva mindazt a munkát és az abban testet öltő tehetséget, innovációt, amely Magyarországot és a külhonban élő magyar közösségeket gyarapítja.

A Magyar Építész Kamara ezzel csatlakozott azokhoz a – szakmában jól ismert – sorozatokhoz, melyek például a német, osztrák, cseh, vagy a spanyol építészetet rendszeresen bemutatják. Célunk, hogy a következő kiadvány már ne tíz – egészen pontosan tizenegy – évet, hanem egy rövidebb időszakot öleljen át. Fontos, hogy továbbra is a hazai és a határon túli magyar építészek munkái, valamint a Magyarországon megépült, külföldi építészek alkotásai is szerepeljenek a következő kiadványokban.

Reméljük, hogy a könyv még a médiából tájékozott kollégák számára is tartogat újdonságokat, és átfogó képet tud adni a magyar építészet utóbbi évtizedéről.

Hajnóczi Péter
Elnök / Magyar Építész Kamara

A Magyar Építészet 10-20 kiadványunk 3. javított kiadása innen érhető el lapozható formában

A kiadvány megrendelhető a MÉK-en keresztül házhoz szállítással, továbbá megvásárolható a FUGA-ban is!

A kiadvány megvásárlásával kapcsolatos információkat innen éri el.