KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Hatályos jogszabályok listája | Legutoljára módosult jogszabályok

Típus Leírás Honlapon történt legutolsó frissítés
1. Alapvető előírások
Törvény 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2021.02.11
Korm. rendelet 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 2021.01.11
Törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2021.02.17
2. Területrendezés és településfejlesztés
Korm. rendelet 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 2021.01.11
Törvény 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 2021.01.11
Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 2021.01.11
Korm. rendelet 77/2010 (III.25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 2021.01.11
3. Szakmagyakorlási tevékenység
Törvény 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 2021.01.11
3.2. Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházáslebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 2021.01.11
Korm. rendelet 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 2021.02.11
3.3. Tervtanácsok, főépítészek, tervpályázat
Korm. rendelet 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 2021.02.17
3.4. Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások
Törvény 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítésérő 2021.01.11
4. Építésügyi hatósági eljárások
Korm. rendelet 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 2021.02.17
Korm. rendelet 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 2021.01.11
4.1. Általános eljárási szabályok
Törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékről 2021.01.11
4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások
Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 2021.01.11
Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 2021.02.11
Korm. rendelet 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeirő 2021.01.11
Korm. rendelet 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról 2021.01.11
Korm. rendelet 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 2021.01.11
Korm. rendelet 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 2021.01.11
5. Építőipari kivitelezés
Korm. rendelet 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2021.01.11
Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 2021.01.11
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika
Korm. rendelet 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 2021.01.11
Min. rendelet 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2021.01.11
Korm. rendelet 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2021.01.11
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
Korm. rendelet 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről 2021.01.11
Törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 2020.12.22
Korm. rendelet 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 2021.02.11
8. Földügyi szakigazgatás
Törvény 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2021.01.11
Törvény 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 2021.01.11
Törvény 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről 2021.02.11
10. Vegyes rendelkezések
Korm. rendelet 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 2021.02.17
Törvény 1995. évi LIII. törvény a környezetek védelmének általános szabályairól 2021.01.11
Törvény 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2021.01.11
Korm. rendelet 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 2021.01.11
Törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2021.01.11
Törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2021.01.11
Törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 2021.01.11
Korm. rendelet 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 2021.01.11
Törvény 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2021.02.11