Aktuális
Beszámoló a 2023-as első félévi szabványügyi testületnél történt munkákról

Beszámoló a 2023-as első félévi szabványügyi testületnél történt munkákról

Éves szabványosítási feladatokban az MSZT/MB 442 és MSZT/MB 443-as bizottságokban dolgoztunk aktívan, aminek eredményeképpen a Bölcsődék szabvány megújult, valamint a nemzetközi BIM szabványok magyar nyelvű megjelenését fordítási munkákkal támogattuk. Az ülések kéthetente kerültek megrendezésre. A 442-es Építményinformációs modellezés (BIM) bizottságban Szebeni Zsuzsanna, míg a 443-as Építészet és műemlékvédelem bizottságban Fáy Piros képviselte a Kamarát.

A szabványgyűjteményt havonta nyomon követett szabványközlöny információk alapján frissítettük, átlagosan havi 4-5 építészetet érintő szabvány újult meg, 3-4 jelent meg magyar nyelven is. A szabványváltozás rögzítésével egyidőben a szabvány adataira vezető link frissítése is megtörtént (részletek oszlop alatt).

2023-ban a z Építésügyi Műszaki Irányelvek közül egy darab jelent meg, amit még 2022-ben hagyott jóvá az ÉMSZB Bizottság: 1_2023. Esztrich-padozatok tervezése (padozati anyagok, rétegek, tulajdonságok, követelmények) címmel.

https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/epitesugyi_muszaki_iranyelvek.html

Ezzel 26-ra nőtt az érvényben lévő irányelvek száma.

2023-ban ÉMSZB Bizottsági ülésre nem került sor, mivel jelenleg nincs kijelölt elnöke a Bizottságnak. A titkári feladatokat 2023-ban az ÉMI-nél Balicza Máté látta el.

Építészeti tervezést érintő szabványváltozások:

MSZ EN ISO 128-3:2023 Műszaki termékdokumentáció (MTD). Az ábrázolás általános alapelvei. 3. rész: Nézetek, metszetek és szelvények (ISO 128-3:2022)

MSZ EN ISO 41018:2023 Létesítménygazdálkodás. A létesítménygazdálkodási irányelvek kidolgozása (ISO 41018:2022)

MSZ EN ISO 9288:2023 Hőszigetelés. Hőátvitel sugárzással. Szakszótár (ISO 9288:2022)

MSZ EN 17652:2023 Kulturális örökség. A régészeti lelőhelyek helyszíni megőrzésének értékelése és nyomon követése

MSZ CEN/TR 17621:2023 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Műszaki teljesítőképességi kritériumok és előírások

MSZ CEN/TR 17622:2023 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Megfelelőségértékelés

MSZ EN 16757:2023 Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozatok. A beton és betonelemek termékkategória-szabályai

MSZ EN 17686:2023 Hajlékony vízszigetelő lemezek. Ragasztott rendszerű, vízszigetelő tetőlemezek szélteherrel szembeni ellenállásának meghatározása

MSZ EN ISO 26986:2012/A1:2023 Rugalmas padlóburkoló anyagok. Habosított poli(vinil-klorid) padlóburkoló anyagok. Előírások. 1. módosítás (ISO 26986:2010/Amd 1:2022)

MSZ EN 14437:2023 Égetett agyag vagy beton tetőcserepekkel készült fedés szélhatással szembeni ellenállása. Tetőrendszer-vizsgálati módszer

MSZ EN 13084-9:2023 Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések. 9. rész: Életciklus-menedzsment. Felügyelet, ellenőrzés, karbantartás, javítás és jelentéstétel. Szükséges műveletek és intézkedések

MSZ EN 14487-1:2023 Lövellt beton (lőtt beton). 1. rész: Fogalommeghatározások, előírások és megfelelőség

MSZ EN 1335-1:2020+A1:2023 Irodabútorok. Irodai szék. 1. rész: Méretek. A méretek meghatározása

MSZ EN 13451-11:2023 Uszodai berendezések. 11. rész: Közhasználatú medencékbe épített, állítható medencefenekek és állítható elkülönítőszerkezetek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 15330-4:2023 Sportpályaburkolatok. Elsősorban szabadtéri használatra tervezett műgyep és tűnemezelt burkolatok. 4. rész: A műgyepekhez, tűnemezelt burkolatokhoz és textil sportpályaburkolatokhoz használt habszőnyegek előírásai

MSZ EN ISO 23659:2023 Sport- és szabadidős létesítmények. Trambulinparkok. Biztonsági követelmények (ISO 23659:2022)

MSZ EN ISO 128-2:2023 Műszaki termékdokumentáció (MTD). Az ábrázolás általános alapelvei. 2. rész: Vonalakra vonatkozó alapszabályok (ISO 128-2:2022)

MSZ EN 13126-3:2023 Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. rész: Tolózárak, főként bukó-nyíló, először bukó és csak bukó vasalatok esetén

MSZ EN 17736:2023 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium színpadok és színpadi vázak tervezésére és gyártására

magyar nyelven megjelent építésügyi szabványok

MSZ EN 16247-2:2023 Energiaauditok. 2. rész: Épületek

MSZ EN 12350-8:2019

A friss beton vizsgálata. 8. rész: Öntömörödő beton. A roskadási terülés vizsgálata

MSZ EN 16908:2017+A1:2022

Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz

MSZ EN ISO 10545-10:2021

Kerámiai burkolólapok. 10. rész: A nedvesség hatására bekövetkező tágulás meghatározása

(ISO 10545-10:2021, 2021. szeptemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 10545-15:2021

Kerámiai burkolólapok. 15. rész: A mázas burkolólapok ólom- és kadmiumleadó képességének meghatározása (ISO 10545-15:2021)

MSZ EN 844:2019

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Terminológia

MSZ EN 1364-2:2018

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Álmennyezetek

MSZ EN 1315:2010

Hengeres faanyagok csoportosítása a méretek alapján

MSZ EN 13659:2015

Redőnyök és külső reluxák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével

MSZ EN 17161:2019

Egyetemes tervezés. A termékekhez, árucikkekhez és szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés az „egyetemes tervezés” megközelítés szerint. A használók körének kibővítése

MSZ EN 17210:2021

Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Működési követelmények

MSZ EN 1443:2019

Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények

MSZ EN 17037:2018+A1:2022

Természetes világítás épületekben

 MSZ EN 1745:2020

Falazatok és falazati termékek. A hőtechnikai tulajdonságok meghatározásának módszerei

MSZ EN 12504-2:2021

A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása

MSZ EN 14296:2015+A1:2019

Egészségügyi berendezések. Közösségi mosdósorok

MSZ EN 459-2:2021 Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

Beszámoló a 2023-as második félévi szabványügyi testületnél történt munkákról

Építészeti tervezést érintő szabványváltozások:

MSZ EN 460:2023 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Útmutató a teljesítmény meghatározásához

MSZ EN 113-3:2023 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A farontó bazídiumos gombák elleni védekezés meghatározásának vizsgálati módszere. 3. rész: A fa alapanyagú lemezek tartósságának értékelése

MSZ EN 13442:2023 Fa és parketta padlóburkolatok, valamint beltéri és kültéri fa falburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 12104:2023 Rugalmas padlóburkoló anyagok. Parafa padlólapok. Előírás

MSZ EN 1729-2:2023 Bútorok. Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai. 2. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 16511:2023 Modulrendszerű, mechanikai kapcsolódású padlóburkoló anyagok (MMF). Előírás, követelmények és vizsgálati módszerek az úsztatott kialakítású, modulrendszerű többrétegű burkolatokhoz

MSZ EN 13489:2023 Fa padlóburkolatok és parketták. Többrétegű parkettaelemek

MSZ EN 13200-4:2023 Nézőtéri berendezések. 4. rész: Ülések. Termékjellemzők

MSZ EN 12390-19:2023 A megszilárdult beton vizsgálata. 19. rész: Az elektromos ellenállás meghatározása

MSZ EN 12846-1:2023 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A kifolyási idő meghatározása kifolyásos viszkoziméterrel. 1. rész: Bitumenemulziók

MSZ EN 12846-2:2023 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A kifolyási idő meghatározása kifolyásos viszkoziméterrel. 2. rész: Hígított és fluxált bitumenes kötőanyagok

MSZ EN 13501-2:2023 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőztetőrendszerek kivételével

MSZ EN 607:2023 PVC-U-ból készült ereszcsatornák és tartozékok. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálat

MSZ EN 197-6:2023 Cement. 6. rész: Újrahasznosított építőanyagokat tartalmazó cement

MSZ EN 12152:2023 Függönyfalak. Légzáróság. Teljesítménykövetelmények és osztályba sorolás

MSZ EN 14024:2023 Hőhíd-megszakításos fémprofilok. Mechanikai teljesítőképesség. Követelmények, igazolás és vizsgálatok a kiértékeléshez

MSZ EN 508-3:2021+A1:2023 Fémlemez tetőfedő és falburkoló termékek. Önhordó acél-, alumínium- vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 3. rész: Korrózióálló acél

MSZ EN 15287-1:2023 Égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései és összekötő égéstermék-vezetékei

MSZ EN 15287-2:2023 Égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései és összekötő égéstermék-vezetékei

MSZ 24203-7:2023 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék

MSZ 4798:2016/4M:2023 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ 4799:2023 Ajánlás a cementek alkalmazására az MSZ 4798-hoz

MSZ EN ISO 10563:2023 Épületek és mérnöki létesítmények tömítései. A tömeg- és térfogatváltozás meghatározása (ISO 10563:2023)

MSZ EN 16863:2023 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű hővisszaverő hőszigetelő (RI-) termékek. Előírások

MSZ EN 15026:2023 Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességvándorlás meghatározása numerikus szimulációval

MSZ EN ISO 6781-1:2023 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épülethatároló szerkezetek hőszigetelési, valamint lég- és párazárási rendellenességeinek kimutatása infravörös módszerekkel. 1. rész: Általános eljárások (ISO 6781-1:2023)

MSZ EN ISO 22097:2023 Hőszigetelő termékek épületekhez. Hővisszaverő hőszigetelő termékek. A hőtechnikai viselkedés meghatározása (ISO 22097:2023)

MSZ EN 12354-5:2023 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek

teljesítőképessége alapján. 5. rész: Épületgépészeti berendezések zajszintjei

MSZ EN 17680:2023 Építmények fenntarthatósága. Épületek fenntartható felújítási potenciáljának kiértékelése

MSZ EN 17820:2023 A kulturális örökség megőrzése. Előírások a kulturális örökség részét képező, mozgatható gyűjtemények kezelésére

MSZ EN 480‐1:2023 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Referenciabeton és referenciahabarcs a vizsgálatokhoz

MSZ EN 480‐15:2023 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 15. rész: Referenciabeton és ‐módszer a viszkozitásmódosító adalékszerek vizsgálatához

MSZ EN ISO 10563:2023 Épületek és mérnöki létesítmények tömítései. A tömeg‐ és térfogatváltozás meghatározása (ISO 10563:2023)

MSZ EN 15026:2023 Épületszerkezetek és épületelemek hő‐ és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességvándorlás meghatározása numerikus szimulációval

MSZ EN ISO 6781‐1:2023 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épülethatároló szerkezetek hőszigetelési, valamint lég‐ és párazárási rendellenességeinek kimutatása infravörös módszerekkel. 1. rész: Általános eljárások (ISO 6781‐1:2023)

MSZ EN ISO 22097:2023 Hőszigetelő termékek épületekhez. Hővisszaverő hőszigetelő termékek. A hőtechnikai viselkedés meghatározása (ISO 22097:2023)

 

magyar nyelven megjelent építésügyi szabványok

MSZ EN 1857:2010

Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Beton béléscsövek

MSZ EN 1858:2008+A1:2011

Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Beton idomdarabok

MSZ EN 1069-1:2017+A1:2019

Vízicsúszdák. 1. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1069-2:2017

Vízicsúszdák. 2. rész: Utasítások

MSZ CEN/TS 16459:2023

Külső tűzhatásnak kitett tetők. A CEN/TS 1187 szerinti vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása

MSZ 12042:2023

Fák védelme építési területeken

MSZ 24203-7:2023

Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék

MSZ EN 197-6:2023

Cement. 6. rész: Újrahasznosított építőanyagokat tartalmazó cement

MSZ EN 14428:2015+A1:2019

Zuhanyfülkék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 10545-13:2017

Kerámiai burkolólapok. 13. rész: A kémiai ellenálló képesség meghatározása

(ISO 10545-13:2016)

MSZ EN 16247-1:2023*

Energetikai auditok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 16247-2:2023*

Energetikai auditok. 2. rész: Épületek

MSZ 4798:2016/4M:2023

Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ 4799:2023

Ajánlás a cementek alkalmazására az MSZ 4798-hoz

MSZ EN 12350-1:2019*

A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel és közös vizsgálati eszközök

MSZ EN 14209:2017*

Előformázott gipszkarton mennyezeti szegélylécek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14496:2017

Gipszalapú ragasztók hő- és hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszlemezekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

 

Szabványok elérhetősége
 

A beszámolót összeállította:

Fáy Piros, a MÉK delegált