KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Tár.hely: Kortárs művészeti adattár

Tisztelt Alkotó!

2014-ben a Műcsarnok Nemzeti Szalon néven új kiállítás-sorozatot indított el, azzal a céllal, hogy időről időre megbízható körképet nyújtson a vizuális művészetek legkülönbözőbb területén született főbb hazai teljesítményekről. Ennek következő része a 2015 tavaszán nyíló Képzőművészeti Nemzeti Szalon, melyen a kortárs képzőművészet klasszikusnak számító műfajaira jellemző tendenciákat és eredményeket kívánjuk a teljesség igényével feltérképezni és bemutatni.*

A tárlaton a kiállítás kurátora által kiválasztott festészeti, szobrászati, rajz- és grafikai alkotások, valamint az ezek határterületein létrejövő művek szerepelnek, de a még teljesebb körkép érdekében lehetőség nyílik arra, hogy a Műcsarnok által létrehozott digitális Tár.helyen a kiállítás időtartama alatt bármely hazai művész bemutassa az e műfajokhoz tartozó képzőművészeti alkotásait.

A Műcsarnok ezennel meghívja a festészet, szobrászat, rajz és grafika, valamint ezek határterületein tevékenykedő művészeket, hogy portfóliójukkal szerepeljenek a 2015. évi Képzőművészeti Nemzeti Szalonon. A jelentkezés egyetlen feltétele a betöltött 21. életév. A jelentkezés módja: regisztráció és saját anyagok feltöltése a Tár.hely művészeti információs adatbázisba.

A Tár.hely kezdeményezés a Képzőművészeti Nemzeti Szalon része.

A Tár.helyre feltöltött anyagokból az I. Képzőművészeti Nemzeti Szalon kurátora műveket válogathat a kiállításra.

A Tár.hely az első lépés egy átfogó, reprezentatív és hiánypótló adattár felé, amely az elkövetkező években a mai magyar művészet minden műfaját (fotó- és mediális művészet ‒ 2016, tervezőművészet és iparművészet ‒ 2017) és irányzatát gyűjti, bemutathatóvá és kutathatóvá teszi.

A Tár.helybe a http://tar.hely.mucsarnok.hu/ on-line felületen lehet jelentkezni. Az adattárba történő jelentkezéshez a következő anyagokat lehet benyújtani:

  • Digitális anyagok:
  • legfeljebb 10 műről készült digitális reprodukció (jpg vagy tif kiterjesztéssel, egyenként minimum 1, maximum 5 Mb), az utóbbi tíz évből
  • rövid életrajz word vagy rtf kiterjesztésben (név, születési hely és év, művészeti tanulmányok / év, ill. évek, település, iskola vagy / és mester)
  • digitális portfólió (pdf)
  • a legfontosabb 5–10 önálló és csoportos kiállítás (amennyiben voltak) adatai (év, helység, kiállítóhely, a kiállítás címe vagy témája)
  • bibliográfia (amennyiben van): 3–5, nyomtatásban megjelent vagy az interneten közzétett, ma is elérhető, fontos szakmai méltatás, kritika, kiállításismertető, esszé stb. írás publikációs adatai (a szerző neve, az írás címe, a megjelenés helye, éve, újság, folyóirat esetén az évfolyam és a szám vagy a hónap, nap megjelölése, a publikáció helye a kiadványban, azaz a pontos oldalszáma, illetve a lekérhető internetpublikáció forrása)

A Tár.hely felület automatikusan méretezi és mappákba rendezi a feltöltendő fájlokat és visszajelzi a felhasználónak az általa feltölteni kívánt anyagok jellemzőit. A jelentkező a portfóliója tartalmáért és hitelességéért maga felel, a Tár.helybe való feltöltésével automatikusan hozzájárul adatainak, kép- és szöveganyagainak az Adatvédelmi és felhasználási szabályzatban meghatározott elérhetőségéhez, felhasználásához.

  • Papír alapú dokumentumok (katalógusok, albumok):

A katalógusokat és egyéb kiadványokat 1–3 példányban postán vagy személyesen az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Műcsarnok Nonprofit Kft.

„TÁR.HELY dokumentumok”

1146 Budapest, Dózsa György út 37.

A katalógusok beküldése nem feltétele a Tár.hely adattárba való bekerülésnek, de a papír alapú anyagok Szalonon való bemutatásához feltétlenül szükséges az on-line jelentkezés. A beküldött dokumentumok szerepelnek a Képzőművészeti Nemzeti Szalonon, ezt követően a Műcsarnok adattárát gyarapítják, ezért ezeket a későbbiekben nem áll módunkban visszaadni.

Jelentkezési, feltöltési és beküldési határidő: 2015. február 12.

Megvalósítással, működtetéssel kapcsolatos információk: Szerdahelyi Júlia (tel.: +36-30-755-2648, e-mail: tarhely@mucsarnok.hu)

http://tar.hely.mucsarnok.hu/


Klasszikus műfajok – új koncepciók (2005–2015)

I. Képzőművészeti Nemzeti Szalon

A második ezredforduló utáni második évtizedben élünk. 15 év távlatából van már annyi rálátásunk a mai művészetre, hogy érvényes megállapításokat tegyünk legfőbb sajátosságairól. Arról, hogy a kortárs magyar művészetnek melyek az előremutató értékei, s azok miben és mennyiben haladják meg a megelőző időszakok eredményeit. Hogy milyen a kapcsolatuk a magyar és egyetemes művészeti hagyományokkal, egyáltalán, milyen művészeti hagyományokra építenek. A kortárs hazai művészet, a mérvadó alkotók és jelentős művek megelőző időszakokkal, művészeti törekvésekkel és egyéni koncepciókkal való alaposabb összevetése hozzásegíthet a megalapozott válaszokhoz.

Az I. Képzőművészeti Nemzeti Szalon kurátora N. Mészáros Júlia művészettörténész.

A tervezett kiállítás két részből, egy fizikai és egy virtuális tárlatból tevődik össze.

A Műcsarnok teljes földszinti kiállítóterét betöltő, képzőművészeti alkotásokból álló kiállítás a legutóbbi 10 év magyar képzőművészetéből a festészet, szobrászat, rajzművészet és grafika klasszikus műfajaiban született legfontosabb eredményeket tekinti át.

A kurátor a kiállító alkotókat a Magyarországon élő, illetve a hazai művészeti élettel szoros kapcsolatot tartó, külföldön élő magyar művészek köréből választja ki és kéri fel részvételre.  A vidéken élő, országosan kevésbé ismert, kiváló művészek felkutatásával, egy-egy jelentős alkotásuk bemutatásával a Szalon a szokásos országos tárlatoknál pontosabb képet kíván nyújtani a mai magyar képzőművészet értékálló teljesítményeiről.

A kiállítás átfogó képet kíván adni a fenti négy műfaj mai jellemzőiről, új jelenségeiről, belső hangsúlyeltolódásairól, a négy kiemelt műfaj egymás közötti kapcsolatáról és a műfajhatárok kérdéséről.

A kiállítással párhuzamosan működő digitális Tár.hely-en bármely hazai alkotó szerepelhet, aki e négy műfaj valamelyikének vagy többnek a művészi szintű művelése mellett kötelezte el magát és helyszűke, művei Műcsarnokba szállításának nehézsége, illetve a kurátor hiányos ismerete vagy egyéb okok miatt nem került be a válogatásba. (A művészek között szerepelhet olyan is, aki az eltelt 10 évben halt meg.)

A digitális tárlattal növelt kiállítás széles és reális összehasonlítási alapot kínál annak közvetlen megismerésére, hogy milyen témák, művészi problémafelvetések és megoldásmódok jellemzik kortárs képzőművészetünket.

A kiállítás anyagát az egyes műfajok eredményeit feldolgozó tanulmányokkal együtt kétnyelvű (magyar-angol) katalógusban dokumentáljuk.

Budapest, 2014. december


Létrehozás időpontja: 2014-12-16 16:34:32
Utolsó módosítás időpontja: 2014-12-16 16:34:32
Cimkék: tár, hely;
Megtekintések száma: 9879
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42510

PDKS elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com elitbet giriş elitbet giriş casibom giriş PDKS https://haberler07.com casino siteleri