KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Budapest, XIII. ker. Városközpont zárójelentése

Zárójelentés amely készült a „Budapest, XIII. ker. Városközpont, Róbert Károly krt.–Váci út–Árbóc utca–Esztergomi út által határolt terület épületegyüttesének építészeti tervezésére” című  építészeti ötletpályázatra beérkezett pályaművek 2008. január 21-től  február 4-ig tartó bírálati munkájáról.    
 

AL Holding zRt. kiíró, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat társkiírói közreműködésével, 2007. október 11-én országos, nyilvános és lebonyolítását tekintve titkos építészeti ötletpályázatot írt ki a Budapest, XIII. ker. Városközpont, Róbert Károly krt. –Váci út – Árbóc utca – Esztergomi út által határolt terület épületegyüttesének építészeti tervezésérecímmel.   A tervpályázat legfőbb célja volt, hogy a fejlesztési területen belül elhelyezendő épületegyüttesre városépítészeti és építészeti szempontból magas színvonalon teljesítő, továbbfejlesztésre legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja.  A Kiíró ötleteket várt továbbá az új épületcsoportból létrehozható beépítés koncepciójának és városképi karakterének megformálására, ezzel összegyűjtve azon városrendezési tervjavaslatokat, amelyek felhasználásával a tömbre vonatkozó szabályozási terv elkészülését elősegíti.  A díjazott és megvásárolt pályaművek gondolatainak felhasználására a jelenleg módosítás alatt álló KSZT véglegesítése, a fejlesztési terület épületegyüttesének továbbtervezése kapcsán kerülhet sor. A tervpályázati kiírást 27 pályázó vette ki, az előkészítés során a kiírással kapcsolatban 10 kérdés érkezett be, melyekre a választ a kiíró az előírt határidőre megadta. A pályázatra a pályaművek benyújtására előírt határidőig 17 pályaművet nyújtottak be. A pályaművek bírálati munkáját a Bizottság Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében végezte.

A Bizottság a pályaműveket tartalmazó csomagok felbontása előtt megállapította, hogy
a)      A pályázati kiírást 27-en vették ki.
b)      A tervpályázat technikai lebonyolítását végző AL Holding zRt. (1146 Budapest, Hungária krt. 162-168.) címére 17 pályaművet tartalmazó csomag érkezett be.
c)      A pályaművek csomagján lévő feladóvevényből megállapítható a feladás időpontja és ebből az, hogy a pályaműveket tartalmazó csomagok a beküldési határidő előtt (2008. január 21-én 24.00 óra) kerültek feladásra. Késve tehát egy pályamű sem érkezett.
d)      A pályaművek csomagolása ép volt és rajtuk megkülönböztetésre alkalmas jelzés – a 17. sorszámú pályamű kivételével -  nem volt. A 17. sorszámú pályamű (ragszám: Parcel Force CP72) csomagján lévő feladóvevény tartalmazta a feladó nevét és címét, így azt a titkosság megsértése miatt a Bíráló Bizottság kizárta a pályázatból.  

A pályaművek felbontása során a Bizottság megállapította, hogy 
a)      a beküldési határidő előtt (2008. január 21-én 24.00 óra) 17 pályamű került feladásra,
b)      késve egy pályamű sem érkezett,
c)      a Parcel Force CP72 ragszámú pályaművet a titkosság megsértése miatt a Bíráló Bizottság kizárta a pályázatból. Tekintettel arra, hogy a pályázat külföldről érkezett nem sértve a határidőt, a Kiíró felkérte a Bíráló Bizottságot, hogy a pályaművet pályázaton kívül értékelje.  

A Bíráló Bizottság tevékenységéről és a pályaművek bírálatáról folyamatos jegyzőkönyv készült. Minden pályaműről részletes bírálat készült. A Bizottság az egyes pályaműveket a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott szempontok alapján értékelte. Az értékelésnél döntő módon vette figyelembe, hogy a pályaművek mennyiben segítik a Kiírót a kiírásban rögzített céljainak elérésében. A pályaművekben javasolt megoldásokat komplexen, az alábbi részletes elvárások teljesítése szerint értékelte:
·       A helyszín Angyalföld új városközpontjaként egyszerre intenzív, vegyes funkcionalitást és a központ új közösségi terét képezze
·       Az épületegyüttes városképi és városközponti megjelenése
·       Városi környezet, térszíni közösségi terek, zöldfelületek
·       Funkcionális igények a tervezési programban foglaltak szerint, a hasznos területek optimalizálásával valósuljon meg
·       Közterületi kapcsolatok, gyalogos mozgás mind a metróhoz, mind a környező területekhez biztosított legyen
·       A KSZT 2008-as évi jóváhagyása érdekében a hatályos városépítési jogi szabályozásnak való megfelelősség
·       Megvalósíthatóság (ütemezhetőség, gazdaságosság)  

A tervpályázat átfogó megállapításait, a hasznosítás szempontjait az összefoglaló értékelés tartalmazza, amelyet az egyes pályaművekről készített részletes bírálattal, valamint a Bizottság ajánlásaival együtt ugyancsak mellékelünk. A díjazásban részesített, illetve megvásárolt pályaművek a közlési jog tekintetében is a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. A díjazást, illetve megvételt nyert pályázó a pályaműve benyújtásával – a kiírásban foglaltak elfogadásával – az őt megillető valamennyi anyagi szerzői jogról, továbbá bármilyen más jogcímen támasztott szellemi alkotással kapcsolatos jogáról, valamint tulajdoni igényéről és bármilyen jogon támasztott kötelmi jogi igényéről a Kiíró javára a díjazás, illetve megvétel fejében lemondott. A Bizottság a bírálattal kapcsolatos iratokat a Kiírónak adja át megőrzésre. A Bizottság egyhangú határozattal elfogadta valamennyi pályamű részletes bírálatát, az összefoglaló értékelést és az ajánlásokat. A Bizottság egyhangú határozattal megállapította, hogy a tervpályázat eredményes volt, ezért a díjazásra szánt teljes összeget kiadja.  

A Bíráló Bizottság az egyes pályaművekkel kapcsolatosan hozott döntéseikre tekintettel a tervpályázat végeredményét az alábbiak szerint állapította meg:

A Bíráló Bizottság úgy dönt, hogy
a)                 bruttó 2.600.000,- Ft összegű rangsorolás nélküli díjazásban részesíti a 2., 4., 6., 8., és 15. sorszámú pályaműveket
b)                bruttó 1.000.000,- Ft összegű megvételben részesíti az 1. és 16. sorszámú pályaműveket.  

A „Budapest, XIII. ker. Városközpont, Róbert Károly krt.–Váci út–Árbóc utca–Esztergomi út által határolt terület épületegyüttesének építészeti tervezésére” című tervpályázat bírálatáról felvett folyamatos jegyzőkönyv, az egyes pályaművek részletes bírálatainak lezárását és aláírását követően a Bíráló Bizottság a pályázók nevét és adatait tartalmazó – lezártan és sértetlenül talált – borítékok közül a díjazásban, illetve megvételben részesült pályaművekhez tartozó borítékokat felbontotta és megállapította, hogy a díjazásban, valamint a megvételben részesített pályaművek szerzői és munkatársai a következők:              

#    bruttó 2.600.000, -Ft összegű rangsorolás nélküli díjban részesült 2. sorszámúpályamű szerzői: Szőcs Judit, Kenesei Etelka.  
#     bruttó 2.600.000, -Ft összegű rangsorolás nélküli díjban részesült 4. sorszámúpályamű szerzői: Kápolnás Gergely, Kőszeghy Flóra, Lepenye Zoltán, Perényi Tamás, Vincze László (BME Lakóépülettervezési Tanszék).  
#     bruttó 2.600.000, -Ft összegű rangsorolás nélküli díjban részesült 6. sorszámú pályamű szerzői: Gerő Balázs valamint Pomsár András, Zikkert Zoltán, Rhorer Ádám, Hambek Zoltán (Pomsár és Társai Kft.).   
#     bruttó 2.600.000, -Ft összegű rangsorolás nélküli díjban részesült 8. sorszámú pályamű szerzői: Hartvig Lajos, Matus István, Székely Ágnes, Tóth-Szabó Balázs, Erdélyi László, Éberling Dalma, Kajdócsy Eszter, Arash Pirayesh, Kósi Krisztián (Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. ), Marthi Zsuzsa (Portaterv) valamint Közlekedés Kft. (tanácsadóként).  
#     bruttó 2.600.000, -Ft összegű rangsorolás nélküli díjban részesült 15. sorszámú pályamű szerzői: Nagy Csaba, Benedek Botond, Kugler Péter, Niszler Kata, T Major Kriszta, Debreczeni András (Archikon Kft.).  
#     bruttó 1.000.000, -Ft összegű megvételben részesült 1. sorszámú pályamű szerzői: Erhardt Gábor, Török Ádám, Kováts Ábel.  
#     bruttó 1.000.000, -Ft összegű megvételben részesült 16. sorszámú pályamű szerzői: Tóth Gábor, Mihályi Ákos, Lőrincz Áron.  

A pályaművek szerzői személyének megállapítását követően a Bíráló Bizottság megvizsgálta az összeférhetetlenség fennállását, illetőleg annak hiányát és a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázókkal kapcsolatosan a 137/2004. (IV.29.) Kormányrendeletben foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.  (egyhangú).    

Budapest, 2008. február 02.        
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG


Letölthető dokumentum: 

A teljes zárójelentés (PDF) 

 
Létrehozás időpontja: 2008-02-29 09:39:13
Utolsó módosítás időpontja: 2008-02-29 10:22:00
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 19275
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45656