KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Bölcsődei-, Óvodai -, Közösségi Központ létrehozása Pestszentimrén (140 526 hrsz)

TERVPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:
Bölcsődei –, Óvodai -, Közösségi Központ létrehozása Pestszentimre városrész Nemes utca – Podhorszky utca – Vezér utca – Kisfaludy utcák által határolt tömbjében, a Podhorszky utca – Vezér utca sarkán működő oktatási intézmények területén (140 526 hrsz-ú ingatlan).

A pályázat tárgya a fenti területen a városrészben működő bölcsőde-óvoda intézmények egy részének összevonására korszerű intézményi központ elhelyezésére és kialakítására, olyan építészeti tervjavaslatok készítése, melyek kellő információt tudnak nyújtani egy későbbi állami vagy EU-s pályázatokon történő induláshoz.
Azaz a tervek alapján megállapíthatónak kell lenni a Kiíró számára, hogy az általa elgondolt intézményegyüttes jelen vonatkozó előírások betartásával az adott ingatlanon elhelyezhető-e, és ha igen, akkor milyen beépítéssel és kialakítással. 

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
Az Önkormányzat e pályázatban részletezett tervezési program alapján keresi a legjobb tervmegoldást egy korszerű intézményi központ elhelyezésére és kialakítására a terület adottságainak figyelembe vételével.
A Bíráló Bizottság a bírálat során, a titkosság megtartásával nem vizsgálja a pályázók kilétét, így azt sem, hogy a tervet hány tervezőből álló csapat készítette.
A Kiíró szándéka, hogy a projekt megvalósulásához szükséges anyagi fedezet sikeres előteremtése esetén a jelen ötletpályázat tapasztalatai alapján összeállított tervezési program alapján nyílt, titkos, általános tervpályázati eljárást kíván lefolytatni.

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata
1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:

a)    A tervpályázat jellege: NYÍLT
b)    A tervpályázati eljárás formája: „A” TIPUSÚ ÖTLETPÁLYÁZAT
c)    A tervpályázat: TITKOS
d)    A tervpályázat lebonyolítása a:
-    Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
-    137/2004.(IV. 29.) Korm. rendelet,
-    a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
-    valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.
e)    Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának felhasználásával készült.
f)    A 137/2004. (IV. 29) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint:
„(2) Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli. Az ötletpályázat eredményeként szolgáltatás megrendelésére nem kerülhet sor.”
 g) A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából azt további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült művek szerzői - a végleges tervezési program kidolgozásához, pályaművük beadásával, szerzői hozzájárulásukat megadják.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

a)    Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete:    2010. 03. 05.
b)    Helyszíni szemle időpontja:    2010. 03. 23.
c)    Kérdések határideje:    2010. 04. 06.
d)    Kérdésekre adott válaszok határideje:    2010. 04. 20.
e)    Pályaművek postára adásának határideje:    2010. 05. 31.
f)    Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:    2010. 06. 21.
g)    Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása:    2010. 06. 30.
h)    A tervpályázat nyilvános bemutatása:    2010. 06. 21. – 2010. 06. 30.

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA

A tervpályázati 20 000.- Ft (bruttó) összegért, a dokumentációt Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája Budapest XVIII. kerület Üllői út 400. munkaidőben árusítja.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Elnők: Juhász Kálmán Budapest XVIII. ker. Önkormányzat főépítésze, Tagok: Kálmán Ernő DLA építész, Bálint Imre DLA építész, Nagy Tamás DLA építész, Kozma Sándor építész, S. Zlamál Ilona építész, Szokolyai Gábor építész tervező művész, Szőnyiné Guth Irén intézményvezető, Gajdosné Szabó Anita intézményvezető, Borsay Attila építészmérnök (BB póttag), Hartung Melinda szakmai titkár, Szakértő: prof. Nemcsics Antal Ph.D., D.Sc.

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek
díjazására és megvételére bruttó     10 000 000., Ft
áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege bruttó:     3 500 000., Ft
A megvétel legkisebb összege bruttó:        500 000.,- Ft

A pályázat részletes kiírása az alábbi linkről letölthető le: 
http://www.bp18.hu/hirdetotabla/hirdetmenyek/?newswf2_id=7937&newswf2_action


Létrehozás időpontja: 2010-03-17 06:06:10
Utolsó módosítás időpontja: 2010-03-21 22:13:13
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 13460
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45738