KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Budapest, XIII. ker. Városközpont

Budapest, XIII. ker. Városközpont (Róbert Károly krt. – Váci út – Árbóc utca – Esztergomi út által határolt terület) épületegyüttesének építészeti tervezésére kiírt nyílt ötletpályázat

A tervpályázat tárgya:

A XIII. kerület, Váci út és Róbert Károly krt. forgalmas kereszteződésének - az Angyalföld Városközpontnak - dél-nyugati csuklóponti területén iroda- és kereskedelmi épületegyüttes építészeti megfogalmazása és tervezése, oly módon, hogy a tömegükben, magasságukban, látványukban és funkcionálisan is városképileg meghatározó épületek – mint új központképző elemek - feleljenek meg egy dinamikusan fejlődő, emelkedő presztízsű, de egyelőre a befejezetlenség érzetét keltő városközpont állította minőségi kritériumoknak.


A terület és környezetének jelenlegi megjelenése méltatlan a városközpont fogalmához. A zavaró térfalakkal tagolt, közlekedésnek alárendelt térben a gyalogos élmények sekélyesek, inkább gyors továbbhaladásra sarkallnak, mint marasztalnak. Átalakulása és újrafogalmazása – strukturálisan, városképileg és funkcionálisan – egyaránt elengedhetetlen.

Ezen a kiemelt településszerkezeti pozícióban levő területrészen olyan vonzó, a Duna közelségére is választ adó városi környezet kialakítására van szükség, ahol a hivatali és üzleti intézmények közötti terek felélednek, a horizontális és vertikális hangsúlyok belső feltárulásai látványos együttlátásokat eredményeznek, a térfalhiányok megszűnnek, és a színvonalas városi zöldfelületekhez hasonló minőségű metró aluljárórendszer kapcsolódik.

A tervezési területen jelenleg a Volán buszvégállomás valamint a Sconto bútoráruház helyezkedik el, amelynek helyére olyan gondosan komponált arányú épületekből álló komplexum megvalósítása kívánatos, amely minden fő városképi nézőpontból elegáns látványt nyújt, kitölti a csomópont meglévő magasházai közötti űrt, és a terület jelentőségének és léptékének megfelelően megteremti a csomópontban a kellő hangsúlyt.


Tárgy: Róbert Károly krt. – Váci út – Árbóc utca – Esztergomi út által határolt területen létesítendő épületegyüttes építészeti tervezése

Kiíró: AL Holding zRt. honlap: www.alholding.hu

Társkiíró: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat honlap: www.bp13.hu

 
A tervpályázat célja:

A fejlesztési területen belül elhelyezendő épületegyüttesre vonatkozó, a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programot városépítészeti és építészeti szempontból magas színvonalon teljesítő, továbbfejlesztésre legalkalmasabb tervjavaslat megtalálása.

A Kiíró ötleteket vár az új épületcsoportból létrehozható beépítés koncepciójának és városképi karakterének megformálására, ezzel összegyűjtve azon városrendezési tervjavaslatokat, amelyek felhasználásával a tömbre vonatkozó szabályozási terv elkészülését elősegíti.

A Kiíró szándéka, hogy a területre vonatkozó KSZT a 2008. év folyamán elfogadásra kerüljön, így előnyben részesíti az e cél elérését szolgáló pályázatokat.

 

A tervpályázat keretében kerül sor a csomóponti negyed épületegyüttesének továbbfejlesztésre legjobban alkalmas tervjavaslatának kiválasztására és díjazására.

A Kiíró keresi azokat az építészpartnereket, akikkel együttműködve megvalósíthatónak ítéli a várhatóan több ütemű fejlesztést.

Tervezési megbízás esetén, a megbízás tárgya nem terjed ki a fejlesztési területre vonatkozó városrendezési terv, szabályozási terv elkészítésére.

 

Az eljárás fajtája:  
Nyílt, titkos, országos ötletpályázat

 

A pályaművek elbírálási szempontjai:

    Építészet, városrendezés
-         Tömegformálás, épületek arányrendszere -         Városképi és városrészközponti megjelenés -         Városi környezet, térszíni közösségi terek, zöldfelületek -         Funkcionális igények -         Hasznos területek kialakítása, optimalizálása -         Közterületi kapcsolatok -         Gyalogosmozgás, infrastrukturális lehetőségek -         Hatályos városépítési jogi szabályozásnak való megfelelősség
    Megvalósíthatóság
-         Ütemezhetőség -         Kivitelezés-technológiai ütemezhetőség
    Gazdaságosság
   

A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének ideje:

2007. október 11. - től a benyújtási határidő napjáig

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértéke 20 000,- Ft + Áfa.

A pályázók a tervezési programot és annak mellékleteit is tartalmazó tervpályázati dokumentáció ellenértékét az alábbiak szerint egyenlíthetik ki:

1) személyesen, készpénzes befizetéssel, vagy  

2) a CIB Bank zRt. -nél vezetett 10700347-45305902-51100005 sz. számlára történő átutalással.

Az átutalás közlemény rovatában a „XIII. ker. Városközpont Ötletpályázati dokumentáció megvásárlása” hivatkozást kell feltüntetni.

A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére nincs lehetőség.

 

Az ötletpályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentáció személyesen vagy postai úton (papíralapon és elektronikus formátumban) vehető át a következők szerint:
Személyesen: jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9:00 -17:00 óra között a Kiíró lent megjelölt címén a dokumentáció ellenértékének kifizetését igazoló dokumentum benyújtásával vagy készpénzes befizetéssel.
Postai úton: jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve a Pályázó levélben/fax útján kérelmezheti a dokumentáció postai megküldését a Kiíró lent megjelölt címén/faxszámán, a levélhez/faxhoz csatolnia kell a dokumentáció ellenértékének kifizetését igazoló dokumentumot.
A pályázati dokumentáció magyar nyelven érhető el, a dokumentáció esetleges egyéb fordítási költségei Pályázót terhelik.
A dokumentáció saját részre történő megvásárolása a tervpályázati eljárásban való részvétel feltétele. Közös pályázat esetében elegendő, ha a közösen pályázók egyike vásárolja meg a dokumentációt a saját nevében. A dokumentáció másra nem ruházható át.

 

A Kiíró elérhetőségei:

AL Holding zRt.

1146 Budapest, Hungária krt. 162-168., III. emelet

Tel: (36) 1 468 5500

Fax: (36) 1 468 5501

 

A pályaművek benyújtásának határideje:  
2008. január 21., 24:00 óra

 

 

Az odaítélendő díjak száma és értéke:
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 15 millió Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: bruttó 7 millió Ft.
A díj legkisebb összege: bruttó 500 ezer Ft.
Díjak száma: a Bíráló Bizottság döntése határozza meg.

 

A Bíráló Bizottság névsora:  

1.      Elnök: Beleznay Éva – Budapest Főváros Főépítésze 2.      Társelnök: Borszéki Gyula, XIII. kerületi alpolgármester 3.      Szakmai titkár: Frey Tamás, építész, a Kiíró delegáltja 4.      Tag: Arató György, építészmérnök, XIII. kerületi főépítész 5.      Tag: Z. Halmágyi Judit, építészmérnök, a a Bp. Főváros Városfejlesztési és Városképi Bizottságának tagja 6.      Tag: Hlavács Károly, építészmérnök, a XIII. kerületi Tervtanács tagja 7.      Tag: Péterfia Borbála, építészmérnök-városrendező, a Társkiíró delegáltja 8.      Tag: Gyüre Zsolt, építészmérnök, a MÉK delegáltja 9.      Tag: Mónus János, építészmérnök, a BÉK delegáltja 10.  Tag: Illy Péter, Al Holding zRt. vezérigazgatója, a Kiíró delegáltja 11.  Tag: Bojár Iván András, művészettörténész, a Kiíró delegáltja

Jogi szakértő: Dr. Bihari Tibor, ügyvéd, Bihary és Balassa Ügyvédi Iroda

Közlekedési szakértő: Molnár László, elnök-vezérigazgató, Főmterv’TT zRT

Városrendezési szakértő: Liszkay Krisztina, városrendező, Urban-Lis Stúdió Kft.

Budapest, 2007. október 11. 


Letölthető dokumentum:

Tervpályázati kiírás (Word dokumentum)


Létrehozás időpontja: 2007-10-17 17:03:31
Utolsó módosítás időpontja: 2007-10-17 17:03:31
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 17641
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45670