KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

SZENTENDRE ÚJ KÖZTEMETŐ - ZÁRÓJELENTÉS

Sírkert, ravatalozó és kiszolgáló létesítmények kialakítása tárgyában kiírt nyílt tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről

A tervpályázat célja, tárgya

A Szentendre új köztemető címmel kiírt tervpályázat célja az volt, hogy a kiírásban megfogalmazott program és feladat megvalósításához megfelelő tervek készüljenek, mely alapján kiválasztható a feladat elvégzésére legalkalmasabb tervező, tervezői csoport.

A pályázók feladata olyan javaslat kidolgozása volt, amely a jogszabályi előírások figyelembe vételével a tervezési programban megadott kertépítészeti, építészeti elemeket úgy helyezi el a tervezési területen belül, hogy az egyidejűleg tájba illő, egyszerű, de méltó temetkezési hellyé váljon. Cél volt, hogy figyelembe vegye a kedvezőtlen talajadottságot, törekedjen újszerű temetkezési módokra és technikákra úgy, hogy ezen adottsággal számolva a sírhelyek kialakítása a lehető leggazdaságosabb legyen.

A lebonyolítás rövid ismertetése 

Jelen nyílt tervpályázati eljárás 2007. november 22.-én került meghirdetésre. A kiírással kapcsolatosan a felhívásban megjelölt határidőig, 2007. december 12.-ig kérdés nem érkezett. A pályázók kidolgozták műveiket, majd a 2008. február 4.-i határidőig postai úton megküldték Szentendre Város Polgármesteri Hivatala részére.

A pályázatra az előírt határidőre összesen 22 db pályamű érkezett be. A pályázatok bontására 2008. február 13-án került sor. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy egy pályázat nem felel meg a kiírásnak, tekintettel arra, hogy pályázó nem tartotta be a kiírásban előírt tartalmi és formai előírásokat (összesen két tervlapot – nem felragasztott formában - és műleírást adott be), ezért a 22. bírálati sorszámú pályaművet a pályázati csomagok bontása során kizárta. A többi beérkezett pályázat megfelelt a kiírásban megadott tartalmi és formai előírásoknak és így azok érdemben elbírálhatók voltak.

A bírálati munkára 2008. február 13. és 25. között került sor. A bírálati munka részben egyénileg, részben együttes ülések keretében (2008. február 20., 21., 24. és 25.) folyt. A bírálati munka eredményeként a Bíráló Bizottság a pályaművek áttanulmányozása és értékelése alapján megfogalmazta a tervezési feladattal kapcsolatos általános javaslatait és ajánlásait, ill. elkészítette az egyes pályaművek részletes értékelését.

A beérkezett pályaművek száma és állapota

Az kiírásban rögzített beadási határidőig összesen 22 db pályamű került feladásra (a kiírás szerint) ajánlott postai küldeményként. A beérkezett pályaműveket tartalmazó csomagok sértetlenek, zártak voltak. Mindegyik lezárt formában tartalmazta a kiíráshoz mellékelt, „Polgármesteri Hivatal”jelzéses A/4 formátumú borítékot és a benyújtott pályaműveket. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy egy kivételével valamennyi beérkezett pályázat megfelel a kiírásban megadott tartalmi és formai előírásoknak és így azok érdemben elbírálhatók. A 22. bírálati sorszámú pályaművet tartalmi és formai hiányosságára tekintettel a bírálatból kizárta.

A tervpályázati kiírás szerinti előírások betartása, a pályaművek értékelésének szempontjai

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a kizárásra került 22. bírálati sorszámú pályamű kivételével a benyújtott pályaművek tartalmazzák azokat a tervlapokat és mellékleteket, amelyek a kiírásban szerepeltek. A jogszabályban, valamint a kiírásban előírt titkossági követelményeket valamennyi pályázó betartotta. A Bíráló Bizottság külön jegyzőkönyvet készített, valamennyi pályamű bírálatáról, a díjazásról, kiírónak történő döntési javaslatáról és a díjazásban részesített pályaműveket tartalmazó borítékok bontásáról.

A teljes zárójelentés letölthető PDF formátumban:

Zárójelentés (PDF)


Létrehozás időpontja: 2008-03-27 14:58:58
Utolsó módosítás időpontja: 2008-03-27 14:58:58
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 16911
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45684