KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 255 ÁGYAS KLINIKA ÚJ ÉPÜLETÉNEK ÉP. TERVPÁLYÁZATA - EREDMÉNY ÉS ZÁRÓJELENTÉS

A Szegedi Tudományegyetem építészeti tervpályázatot írt ki a 255 ágyas klinikaépület tervezőjének kiválasztására. A kiírást 25 pályázó váltotta ki. 24 pályamű érkezett határidőben, sértetlenül, a kiírásnak megfelelő tartalommal.
A kiíró a zárt borítékok felbontása után a 137/2004. Kormányrendelet 18. § (10) bekezdése alapján – mely szerint ki kell zárni a tervpályázatból azt a szervezetet, melyet a tervpályázati eljárás előkészítésébe bevontak - saját hatáskörében kizárta a 21. sz. pályázatot.

8.000.000 FT-OS MEGOSZTOTT I. DÍJBAN RÉSZESÜL:
a 4. sz. pályamű: S.M. all design Kft., For-B.Bt.
vezető építész tervezők: Sztojka Gábor, Koós Marianna, Kapár Andrea, Fortuinger Éva, Bulcsú Tamás
szakági tervezők: Goda Róbert, Nyáry Ilona, Medek Ákos, Keresztes István
munkatársak: Donkó Eszter, Szőke Mariann, Pribeli Tamás
a 8. sz. pályamű :ARTONIC Kft.
vezető építész tervezők: Szőkedencsi Géza, Töős György
szakági tervezők: Pál József, Sterner Pál, Rajkai Ferenc, Zentai Gyula, Barta Zsombor, Hegyi Zoltán, Venczel Sándor, Balogh Andrea, Boros Imre
munkatársak: Bejnyői Rita, Fátyol Tibor, Szabó Szilárd, Szlovicsák István, Mezei Kata, Kovács Péter

3.000.000 Ft-os költségtérítésben részesül:
a 24. sz. pályamű: Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft., K-ART Építő Zrt.
vezető építész tervezők: Varga László, Kendi Imre
szakági tervezők: Eke Tamás, Kerekes Árpád, Inokai Zsolt
munkatársak: Keserű Róbert, Sárai Róbert

1.200.000 Ft-os költségtérítésben részesül:
az 1. sz. pályamű: XYZ Építész Stúdió Kft.
vezető építész tervező: B. Szabó Veronika
szakági tervezők: Márton Béla, Rosztocsil Róbert, Lovas Albert, Fazekas Sándor, Gali Csaba, Wallner Krisztina, Farsang Attila
építész munkatársak: Szeift Zsuzsanna, Vesztergom Ádám, Bányai Éva, Horváth Csaba, Kurucz Attila
a 6. sz. pályamű: AR2 Építész Stúdió Bt.
vezető építész tervezők: Orlovits Balázs, Mészöly Csaba
szakági tervezők: Ifkó Iván, Lénárt Gábor
munkatárs: Varga Zsuzsa
a 11. sz. pályamű: Puhl Antal Építész Irodája Kft.
vezető építész tervezők: Puhl Antal DLA, Dajka Péter
tervezőtárs: Huszár Tamás
építész munkatársak: Drabant Ágnes, Fehér Marianna, Füzesi Katalin, Jesch Judit, Mészáros Réka
statika: Kalmár Zsolt
gépészet: Oltvai András
elektromosság: Kovács György
orvostechnológia: Bondor Gabriella, Kanosik Ilona
a 13. sz. pályamű: KÖZTI Zrt.
vezető építész tervező: Marosi Miklós
szakági tervezők: Kerese János, Váczi Péter, Lukács Tamás, Tóth Bertalan, Havassy Gabriella, Szalkai Béláné
munkatársak: Sebő István, Ács István, Simkó Gábor, Rabie Anisz, Csizy László, Morvay Ilona
a 16. sz. pályamű: Nógrádterv Kft.
vezető építész tervező: Guzmics György
szakági tervezők: Guzmics Gyula, Zsedely Sándor, Bodócs Péter, Lantos Lászlóné, Kerekes Attila
munkatársak: Guzmics Kiss Andrea, Fenes Tamás, Menyhárt Gergő
a 17. sz. pályamű: TORUS-A Kft.
vezető építész tervező: Rantal János
szakági tervezők: Inokai Zsolt, Papp Antal, Kisapati Szilárd, Karsai Ferenc
munkatársak: Széll Attila, György Anikó, Czene Martin, Török Sean Attila
a 19. sz. pályamű: Arkton Építész Stúdió
vezető építész tervező: Dúzs Sándor
szakági tervezők: Bondor Gabriella, Kanosik Ilona, Kaknics Tamás, Máthé József, Mangel Zoárd
munkatársak: Schändl Zsófia, Heigl Kata, Havasi Tamás
a 22. sz. pályamű: 3H Építész Iroda
vezető építész tervezők: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
szakági tervezők: Fazekas Sándor, Erdélyi Tamás, Kálmán Zsolt, Rajkai Ferenc, Andó György, Molnár János, Somogyi Zoltán
munkatársak: Pataj Orsolya, Nagy Ádám, Holló Mátyás, Horváth Roberta, Balogh Emese, Gáspár Orsolya, Bartha András Márk, Tóth Zoltán, Békesi Tamás, Páll András, Sallai Krisztián


PÁLYÁZATI ZÁRÓJELENTÉS


A TERVPÁLYÁZAT PONTOS CÍME:
A Szegedi Tudományegyetem 265 ágyas klinika építészeti tervpályázata.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA:
Az építési engedélyezési eljárást megelőzően a kiírásban megfogalmazott tervezési program (265 ágyas új klinikai épület építése) megvalósítására a kiíró pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást, illetve a tervezésre legalkalmasabb tervezőt. A kiíró célja a meglévő klinikaépülettel együtt egy korszerű 619 ágyas magkórház kialakítása.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE:
Nyílt, titkos, általános tervpályázati eljárás.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA:
-    A pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara „Nyílt tervpályázati eljárási dokumentáció” mintájának felhasználásával készült.
-    A Bíráló Bizottság 2008. július 4-én tartotta alakuló ülését, melyen megvitatta és véglegesítette a pályázati kiírást.
-    A pályázati kiírás az EU hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, a Magyar Építész Kamara, és az Építészfórum honlapján, valamit az Építész Közlönyben jelent meg.
-    A Bíráló Bizottság a tervpályázat kiírásával kapcsolatosan beérkezett kérdésekről 2008. október 20-án tárgyalt, megfogalmazta a válaszokat.
-    A bírálati munka 2008. december 8-án, a beérkezett pályázatok bontásával kezdődött.
    A tervpályázati kiírásban megjelölt határidőre 24 pályamű érkezett, a kiírásnak megfelelő szabályos, titkosságot nem sértő csomagolásban, sértetlenül.
    A pályaművek bontása a kiírásnak és a vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek megfelelően történt, a pályaművek adatai a bontási jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre.
-    A pályázat lebonyolítása a 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendeletnek és a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának megfelelően történt.

A PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI:
A Bíráló Bizottság a tervpályázati kiírásban ismertetett szempontok szerint végezte munkáját:
-    a programnak és a funkcionális követelményeknek való megfelelés
-    gazdaságos megvalósítás és üzemeltetés, energiatakarékosság, a megújuló energia alkalmazása
-    az orvosszakmai előírások és feltételek teljesítése
-    a településrendezési és építési előírások betartása
-    az építészeti kialakítás értékei, tömegalakítás, és homlokzatképzés minősége
-    a pályamű komplexitása, ezen belül az építészeti, közlekedési, kertészeti tervjavaslatok összehangolt megoldása
-    környezetbe illesztés a meglévő, megtartandó épületek figyelembe vételével
-    a TIOP 2.2.7/07/2F pályázati felhívás és mellékletei szakmai előírásának való megfelelés

A TERVPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE:
A pályázók kivétel nélkül megértették a „mag-kórház” koncepció lényegét. A két épületkomplexum összeköttetését jellemzően jól megvalósították, igaz, más-más áteresztő képességgel.
A pályázók döntő többsége a „fogazott” elrendezést választotta, ez általában „E” alakú, melynek szárai vagy az utcafront, vagy az udvar, vagy dél felé néznek. Funkció szempontjából az ilyen elrendezések előnye, hogy a betű központi szára az épület tengelyeként működik, és ez a tengely jól összekapcsolható a 410 ágyas klinikával. A betű szárain helyezték el a kórtermeket, melyek jól benapozottak, és a belső udvarok zöld felületű kiképzése javíthatja a betegek közérzetét. Az elrendezés hibája, hogy hosszú folyosók alakulnak ki, így az épület bár áttekinthető, a betegutak szempontjából megnyúlik. Némely pályázat esetében a belső udvarok túl kicsire sikerültek, a természetes környezet helyett rosszul megvilágított, kisméretű belső zugok keletkeztek.
A „H” alakú tömbös kiképzés hasonlít a korábbi koncentrált elrendezésű korábbi klinikához.
Hátrányos lehet a fedett belső udvarokra néző, természetes szellőzés nélküli helyiségek sora.
A „T” alakú elrendezés kiküszöböli a szűk belső udvarokat. A központi közlekedőmag rövidebb közlekedési útvonalakat biztosít.
Fontos bírálati szempont volt az orvostechnológiai és funkcionális megfelelőségen túl a főbejárat járdaszinti elhelyezése, az előcsarnok valódi elosztó szerepének biztosítása és a könnyen átlátható, tiszta közlekedési rendszer megteremtése.
A teljeskörű akadálymentes kialakítás egy kórház esetében elengedhetetlen követelmény, minden szinten meg kell valósulnia. Ide gyakran járnak nem feltétlenül kerekes székkel közlekedő, de nehezen mozgó, rosszul tájékozódó idős emberek, akik nemcsak lépcsőn, de hosszan kígyózó rámpákon sem tudnak kényelmesen közlekedni.
Több pályázó elbontotta a meglévő épület előadótermét, mely funkcionálisan érthető döntés, de mivel az anyagi forrást biztosító TIOP pályázat nem támogatja az oktatási funkciót, és figyelembe véve, hogy a klinika területén most is kevés az előadóterem, a bíráló bizottság nem tartotta ezt a döntést elfogadhatónak.
Néhány pályázat nettó beépített területe jelentősen – több ezer m2-rel – túllépte a kiírásban meghatározott 21.600 m2-t.
Sok pályázó félreértette a közművek fölött kihagyandó közúti űrszelvény helyi építési szabályzatban előírt szükségességét. Ez csak abban az esetben hagyható el a későbbiekben, ha a város anyagi forrást biztosít az itt tervezett közművek klinikai tömbön kívüli áthelyezésére.

A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE:
A tervpályázat sokak érdeklődését felkeltette, 25 pályázó vette ki a pályázati dokumentációt. A 24 pályamű beérkezése sikerként értékelhető. A kórháztervezés önmagában is összetett feladat, amit tovább nehezített a meglévő épülethez való funkcionális és építészeti illesztés követelménye. A rendelkezésre álló tervezési idő a tervpályázatokról szóló rendelet módosítása miatt a korábban szokásos eljárásoknál rövidebb, mindössze 60 nap volt.
A tervpályázat eredményesen zárult, a pályaművek értékes gondolatokat, megvalósítható javaslatokat tartalmaznak. A pályázat elérte célját; a Bíráló Bizottság ki tudta választani a Kiíró számára a legjobb tervmegoldásokat és a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőket.

A DÍJAZOTT ÉS MEGVÉTELT NYERT PÁLYAMŰVEK FELSOROLÁSA:
8.000.000 Ft-os I. díjban részesül
a 4. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 221721794 HU;
a 8. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 221721750 HU
a 21. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 221719623 HU;

3.000.000 Ft-os költségtérítésben részesül
a 24. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    CG 0000 0036863222 0000;


1.200.000 Ft-os költségtérítésben részesül
az 1. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 221721803 HU;
a 6. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    CG 0000 0027822816 0000;
a 11. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    CG 0000 0033326737 0000;
a 13. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 219438099 HU;
a 16. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 221721834 HU;
a 17. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    CG 0000 0012304051 0000;
a 19. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 221719645 HU;
a 22. sz. pályamű; postai feladóvevény száma:    BE 221721851 HU;

A DÍJAK ÉS MEGVÉTELEK ELOSZTÁSÁNAK RÖVID INDOKLÁSA:
A Bíráló Bizottság 12 pályaművet talált díjazásra méltónak. Többszöri szavazási forduló és vita után 3 I. helyezet, 1 kiemelt költségtérítés és 8 költségtérítés mellett döntött.

A TERVPÁLYÁZAT HASZNOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRA ÉS LEHETŐSÉGEIRE TETT AJÁNLÁSOK:
A Bíráló Bizottság a három I. díjban részesített pályamű szerzői közül javasolja kiválasztani hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében az építészeti tervek elkészítésére legalkalmasabb tervezőt.


AZ EGYES PÁLYAMŰVEKRŐL KIALAKÍTOTT RÉSZLETES SZAKMAI BÍRÁLAT

1.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221721803 HU
A beépítési javaslat ritmusában jól illeszkedik a környező utcaszerkezethez. Tömegével, forgalomszervezésével a további bővítés lehetőségét biztosítja. Tömegkialakítása jól tagolt, homlokzatképzése egységes, igényes. Megkérdőjelezhető a betegszobákon kialakított üvegfal.
Az előcsarnokba az utca járdaszintjén akadálymentesen lehet bejutni, kiküszöbölve a hatalmas kültéri rámpákat és lépcsőket. Ennek ellenére, az épület főbejárata szűkösre sikerült, a lépcsőkön nagy forgalom várható. A látogatói váró kialakítása elegáns, nagyvonalú.
A teherforgalom megoldott, de nincs elkülönített mentőforgalom.
Közlekedési rendszere jól tervezett, átlátható, bár magas a felvonók száma, 5 közlekedő magot tervezett. Az osztályok közepébe felérkező lift a hotel funkciót zavarja.
Az orvosi szobák nincsenek szétosztva az osztályok szintjére, a folyosói sötétek. A műtők kialakítása megfelelő, bár a folyosók túl hosszúak. Csak 2 db haemodinamikai laboratóriumot helyezett el, ezek túl mesze kerültek a meglévő épületben lévő, szakmailag kapcsolódó egységektől.
A szakambulanciák várói a belső udvarokban kialakított kertek felé néznek, a közlekedők szűkösek, váró funkcióra nem alkalmasak.
A betegszobák a bejárati aulatér felett lévő belső, 4 szint magasságú kertre néznek. Jó gondolat a 2 betegszobára jutó 1-1 különválasztott WC és zuhanyzó. A kórtermek között akadálymentes betegszobák is találhatók. A délre tájolt betegszobák megfelelően árnyékoltak.
A zöldtetők kialakítása kulturált.
A megjelölt energia- és üzemeltetési költségek nem értékelhetők. Az épület hőenergia ellátását alapvetően a nem üzemelő termálkútra építi, így a gépészeti rendszer nehezen értékelhető.
A TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban és szakmai előírásaiban megfogalmazottaknak a pályázat nagy részben megfelel. Hiányosság a betegszobák és az azokhoz kapcsolódó vizesblokkok számát tekintve van, mivel minden betegszobához önálló vizesblokk kialakítása szükséges.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

2.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221721721848 HU
Az új épület telepítése követi a környező utcahálózat ritmusát. Tömegformálása inkább a terület meglévő beépítéséhez igazodik, kevésbé a tervezett végleges beépítéséhez. Tömege kicsit rendezetlen, túl nagy falat képez az utca vonala felé.
Az épület alaprajzi rendszere déli irányban több ponton is nyitott, így lehetőséget nyújt egy újabb klinikai tömbbel való kapcsolat teremtésére.
A bejárati szinten az előcsarnok és a liftek, valamint a betegfelvétel előtti terület szűkös. A magasföldszinti részen – a liftek előtti terület szintén beszűkül - az előcsarnok túl nagy, a büfé funkción kívül nem történik benne semmi. Az aulában lévő galéria kialakítása nem indokolt, nem nyílik rá közhasználatú funkció.
A meglévő épülettel való kapcsolat csak a műtőblokkon keresztül, ill. előtte lehetséges. A két haemodinamikai labor és a műtő kapcsolata elválik.
A szakambulanciákhoz tartozó közlekedő tágas, és váró funkcióra is alkalmas.
Az orvosi szobák nincsenek szétosztva az osztályokon.
A tervezés alapkoncepciója egy központi magra szervezett, 3 ápolási egységet tartalmazó, „T” elrendezésű hotel szisztéma. Ettől az elrendezéstől azonban elszakad a transzplantációs, az invazív kardiológiai, valamint a szívsebészeti osztály.
A II., III., IV. emeleten kialakított osztályok megfelelőek, de akadálymentes betegszoba nincs biztosítva.
A tetőszinten helyezi el a napkollektorokat, de ezek látványa az épület többi részéből nem szerencsés. Ezen a területen zöldtető kialakítása kívánatos lett volna.
A megjelölt energia, üzemeltetési költségek nem értékelhetők, irreálisan alacsonyak. A gépészeti rendszer alapvetően jól átgondolt, mértéktartó, harmonikusan alkalmazza a hagyományos és modern technológiát.
A pályázat részben megfelel a TIOP-2.2.7 pályázatban foglaltaknak. A kert, pihenőpark, illetve a létesítmény betegközpontú humánus kialakítása nem kiérlelt.

3.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CO 0000 250401648 0000
Mivel az új épület a terv szerint összeépül a meglévővel, a tömegek nem követik a szemben lévő beépítések ritmusát, a gépjárműforgalom a Liliom utca folytatásában esetleges, szerencsésebb lett volna a kialakuló tömeg figyelembe vételével elhelyezni. A tervező egy nagy tömbépületet hozott létre, ami látványos, de nem barátságos. A homlokzat képzése nem kórházhoz illő.
Az épület gyalogos megközelítése egy hatalmas külső, fedett, kerekesszékes megközelítést is biztosító rámpán lehetséges. Érdekes gondolat, hogy ugyanezen rámpa alatt lehet megközelíteni a közút felől a tervezett gépkocsi parkolót. A főbejárattal szemben elhelyezett WC blokk rossz megoldás, az előcsarnok túl nagy és funkció nélküli. Az új épület alaprajzi elrendezése „H” alakú.
Az ambulancia és a váró (ami egyben a nagyméretű előcsarnok) elszakad egymástól. Az ambulanciák előtti folyosó túl szűk. Az angiográfiai részlegbe belenyílik a lépcső. A műtőblokk kialakítási rendszere jó, csak 2 db haemodinamikai labort jelöl meg.
A meglévő épülettel való kapcsolat a műtőszárnynál, valamint egy, a közlekedőket összekötő üveghídnál biztosított.
A betegszobáknak helyet adó hotelszárnyak egy átrium köré szerveződnek.
A megjelölt energia és üzemeltetési költségek nem értékelhetők, irreálisan alacsonyak.
A TIOP-2.2.7 pályázat felhívásában foglaltaknak a terv megfelel a kert, pihenőpark kialakítás továbbfejlesztésének figyelembevételével.

4.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221721794 HU
A tervezett beépítés a meglévő utcaszerkezettel összhangban van. A tömeg jól tagolt Y alakú, melyet összefog az egységes lepényépület.
A főbejárata akadálymentesen megoldott, az utca szintjéről nyílik, elegáns lépcsőn, lifteken lehet feljutni az emeletre. A felvonók, lépcsők elrendezése takarékos (3 közlekedő mag), közlekedési rendszere tiszta. Az ambulancián történő átjárás nélkül biztosítja a feljutást az osztályokra. Az ambulanciák előtt elegendő helyet biztosít a várakozásra. Az orvosi szobák elhelyezése az osztályoktól elkülönítve nem szerencsés, ráadásul barátságtalan középfolyosós rendszerben tervezett.
A műtők kialakítása megfelelő, tömbös elhelyezésével kiküszöböli a hosszú közlekedőket. Külön liftet biztosít a steril anyagok szállítására. Az angiográfia műtő jellegű egységei jó kapcsolatban vannak a meglévő épülettel. Érdekes és egyedi a „tiszta” és „piszkos” útvonalak szétválasztása az épület rendszerében.
A hotelszárnyak kialakítása a három szárnyban kedvező, kellemes a középfolyosók két oldalának elcsúsztatásával létrejövő nyitás.
Homlokzatképzése elegáns, bár megkérdőjelezhető a betegszobák elé tett üvegfal. Példaértékű a kert kialakítása.
Az energiaköltségeket a pályázó részben naturáliában adta meg, nincs tisztában a jelenlegi gépészeti rendszerek felépítésével, működtetésével.
A pályázat kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázatban megfogalmazottakat.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 8.000.000 Ft-os megosztott I. díjban részesítette.

5.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0035132686 0000
Az új épület telepítésével követi a meglévő városszerkezetet. Az utca felé teret képző U alakú beépítés a környezetétől idegen. Nem szerencsés az utcafrontra került alárendelt homlokzat.
A bejárat az utcaszinten jól megoldott, habár a túl nagy, funkció nélküli előcsarnokban csak büfé található. A liftek kissé eldugottak.
Az ambulanciák előtti várakozó helyet az ambulancia előtti galérián biztosította.
A két nagy lépcsőház és lift forgalma közvetlenül a betegszobák előtt bonyolódik, mely zavarja a betegek nyugalmát.
Az alapterület jelentősen túllépi a kiírásban maximalizált területet. Az új épületben 10 új műtőt alakít ki, mivel a meglévő épületben 2 műtőt elbont, és a helyére endoszkópos vizsgálót tervez be. A műtői kapcsolat kialakítása jó, de csak 2 db angiográfiás röntgent biztosít.
Tömegképzése egységes, de homlokzatai egysíkúak.
Az építészeti megoldásai jól átgondoltak, majdnem teljesen a hagyományosan bevált rendszereket alkalmazza. A megújuló energiaforrások alkalmazása csak protokoll jellegű.
A terv kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban megfogalmazottakat, viszont területében jelentősen túllépi a programban meghatározottakat, így a beruházási költségek túllépik a lehetőségeket.

6.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0027822816 0000

Az új épület telepítésével, tömegével követi a meglévő utcaszerkezetet. A Helyi Építési Szabályzatban megengedett építménymagasság kihasználásával a ma meglévő épületegyüttes leghangsúlyosabb elemévé válik, nem illeszkedik környezetéhez.
Bejárata a magasföldszinten található, hosszú rámpán biztosítja az akadálymentes bejutást. Az előcsarnokból újabb, egymástól messzebb elhelyezett, nagy lépcsőn jutunk fel az osztályokra. Elhibázott a pihenő nélküli lépcsők alkalmazása. Megfelelő számú felvonót biztosít.
A meglévő előadó két oldalán kialakított folyosók szerkezeti problémákat okozhatnak.
Az ambulanciák előtti várótér elegendő, de sötét. A műtők előtti folyosó nagyon hosszú, megnehezíti az itt dolgozók munkáját. Négy műtő jellegű labor helyiséget biztosít, a meglévő műtőkkel a kapcsolat megfelelő. Az orvosi szobák elhelyezése szintenként tagolt. Az osztályok kialakítása megfelelő. Csak az 1 ágyas szobáknál biztosít akadálymentességet.
Orvosszakmai szempontból az egyik legjobb elrendezés, minden megtalálható benne és a helyén is van.
Nincs üzemeltetési költségkalkuláció. A gépészeti rendszert csak általánosságban tárgyalja, nincs megfelelően kidolgozva.
A terv kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázati felhívás és mellékleteinek követelményeit.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

7.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0027822829 0000
Az új épület tömegével jól illeszkedik a meglévő városi szövethez. A főbejárat a két épület között, a Liliom utca tengelyétől kissé elbicsaklott tengelyen jelenik meg. A meglévő épület előadóterme megszűnik, a bejárati előtetőben jelenik meg, jól kihasználva az előtető lejtését. A célszerűnek tűnő ötlet viszont zavaros közlekedő rendszert eredményez. Az előadótermet is tartalmazó előtető tömegéhez képest a két vékony tartóoszlop megjelenése aránytalan.
A két merőleges épületszárny az utca felé teret képez. Ez mind az utcakép, mind a használat szempontjából előnytelen. Nem szerencsés az oldalhomlokzatok megjelenése sem az utcafronton.
A műleírásban jelzett homlokzati fa- és kőburkolat megjelenése a tervlapokon nem azonosítható. Az egyes homlokzatokon alkalmazott nyílás-kialakítások, ritmusok heterogének, nem hoznak létre egységes megjelenést.
A tömegalakítás tagolása jól követi a funkcionális szerepeket, azonban a meglévő épülettel való kapcsolat erőltetett, a II. emelet kivételével nem megfelelő.
Az általános szinten a közlekedési rendszer megoldott. A keresztszárnyban elhelyezett közlekedő szűkös, megtalálása nehézkes. Az egyes funkciók csoportosítása (öltözők, tiszta-szennyes ruha, gépészeti terek) elhelyezése esetleges, helyenként rosszul diszponált.
A betegszobák elhelyezése és homlokzatalakítása az északi oldalon – a régi épület felől – erősen megkérdőjelezhető.
A műtő kapcsolatok megfelelően kialakítottak, de csak 2 db haemodinamikai labor van. A felvonók elhelyezése jó, a mentők által történő megközelítés nem teljesen megfelelő.
A megjelölt energia, üzemeltetési költségek nem értékelhetők, irreálisan alacsonyak. Nem teljes mértékben értelmezhető az energetikai rendszer téli-nyári működtetése.
A pályázat megfelel a TIOP-2.2.7 előírásainak, viszont nem biztosítja a szabályozási tervben előírt közműsávot a két épület között.

8.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221721750 HU
Az épületnek mind a szűkebb, mind a tágabb környezetbe való beillesztése alaposan átgondolt.
A tömegformálás, homlokzatalakítás kiérlelt. Anyagai, arányai előnyös, visszafogott, elegáns és karakteres megjelenést eredményeznek. A meglévő épülettel való kapcsolata kellően elkülönült anyaghasználatú és tömegformálású ahhoz, hogy a két épülettömeg harmonikus egységet alkosson.
Az épület megközelítési irányai, kapcsolata a meglévő épülettel jó, belső közlekedőrendszere áttekinthető. A kert felőli bejárat építészeti kialakítása túlzottan nagy tereket hoz létre.
A gépkocsi parkolás, áthajtás egyes elemei keverednek, kereszteződések jönnek létre, melyek nem kívánatosak.
A két hosszanti fő tömegbe szervezett funkció világos elrendezést tesz lehetővé, azonban az azokat összekötő szárnyakban elhelyezett alárendelt terek nem illeszkednek a belső udvarok nagyvonalú megjelenéséhez, funkciójához. A hatalmas belső zárt udvarok olyan többlet területeket jelentenek, melyek építési költségei, az igényes kialakítás és többlet gépészete költségnövelő, ugyanakkor humanizált belső tereivel funkcionális többletet is eredményeznek.
Megfelelően kialakítottak az angiográfiás laborok, jó a kapcsolat a meglévő műtőkkel, megfelelő a felvonók elhelyezése.
A gáz éves költsége nem a valóságnak megfelelő, villamos energia költségbecslést nem tartalmaz a terv.
A terv kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázati felhívás előírásait.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 8.000.000 Ft-os megosztott I. díjban részesítette.

9.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221719668 HU

Tömegformálásában, gépkocsi közlekedési rendszerében a terv követi a környezet utcahálózatát, beépítését.
A bejáratok elhelyezése jó (gépkocsiforgalom a Liliom utcával szemben), azonban mentőforgalomra nem találtunk utalást. A gyalogosbejárat kerékpártárolóval az alagsorban (a járdaszinten) jó gondolat, építészeti kialakítása is mind alaprajzi, mind homlokzati szempontból jó. Az előcsarnokot szerencsés lett volna funkcióval jobban kihasználni. A lépcsők kissé szűkösek.
Az épület tömegalakítása világosan funkcionális alapokra épül, azonban ennek következménye, hogy néhány arány (betegszobai szárny udvara), illetve építészeti megoldás (a betegszobai szárnyakat összekötő folyosó) esetlegessé válik, és lerontja a megjelenést.
A két épület teljes magasságban összeépül egy - a meglévő épületre szerkezetileg rászoruló - összekötő szárnnyal, mely kötöttséget jelent a meglévő épület homlokzatához való igazodásban. Ennek megoldása sematikus, a mai kort nem tükröző homlokzatot eredményezett. Az árnyékoló szerkezetről a műleírás nem tesz említést. A véghomlokzat ferde ablakai nem meggyőzőek.
A műtők steril és nem steril egységeinek kapcsolata a meglévő épület műtőivel keveredik, a haemodinamikai laborok elhelyezése szakmailag nem megfelelő. Megfelelő számú és jól elhelyezett felvonók vannak.
A terv kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazottakat.

10.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0034983951 0000
A tervezett bővítés egy, a két épülettömeget összekötő alacsonyabb épületrészből, és egy trapéz alaprajzú, két belső udvar köré szervezett magasabb épületrészből áll.
A merőleges raszterből kilépő alapgondolat az épület megjelenésében nem hozott létre építészeti értéket, az alaprajzi elrendezés szempontjából pedig kifejezett nehézségeket okoz, így öncélúvá vált.
A bejárat nem veszi figyelembe a meglévő utcaszerkezetet, a gépkocsiforgalom a Liliom utca – Semmelweis utca kereszteződésének közvetlen közelében vitatható.
A főbejárat elhelyezése az új funkciók szempontjából is hibás, a belső funkcionális kialakítás több tekintetben nem megfelelő.
A két szintű pince kialakítása, és a meglévő épülettel való kapcsolata, a homlokzat kialakítása a terv elnagyolt kidolgozása miatt nem megítélhető.
A 410 ágyas Klinika előadótermét a pályázó megszüntetné.
Kidolgozottságának mértéke miatt az sem állapítható meg egyértelműen, hogy megfelel-e a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban megfogalmazottaknak.

11.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0033326737 0000
A tervezett bővítés alkalmazkodik a meglévő utcaszerkezethez, a környező tömegekhez. A Semmelweis utca mentén elnyújtott tömeg a későbbi bővítés számára fenntartott területbe belenyúlik.
Az udvar felé fogazott „E” elrendezés az utca felé kompakt, az udvar felé több nyugodt, csendes homlokzatot jelent.
Tömegalakítása tiszta rendszerű, arányos. Kevésbé előnyös a szárnyak közötti részben nyitott udvarok lezárása két szinten, valamint a régi épülethez csatlakozó hosszú, nyúlványszerű folyosó kialakítása.
Az épület homlokzatai arányos ritmusúak, előnyös anyaghasználatúak. A déli tájolású betegszobák árnyékolásáról nem gondoskodik a terv.
Az épület közlekedési rendszere jól áttekinthető, célszerű, azonban az épületszárnyak végébe telepített vertikális közlekedők csak a belső forgalmat szolgálják, ezért gazdaságtalanok. A két épület funkcionális kapcsolata jó.
A betegforgalmi bejárat elhelyezése és építészeti megjelenése, az előcsarnok kialakítása kiérleletlen.
A meglévő épület gépkocsi forgalmának kialakítása jó, azonban feleslegesen terheli az új épület fedett parkolójának közlekedő rendszere, így az áruszállítás is bonyolultabb.
Az orvosi szobák a nagyobb forgalmú szinteken (földszint, I. emelet) helyezkednek el, nem kapcsolódnak az osztályokhoz.
A központi műtőblokk egy igen hosszú folyosóra szervezett.
Irreálisan magas költségvonzatú termál kutak építése szerepel a tervben.
A terv kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban foglaltakat, azzal a kiegészítéssel, hogy minden betegszobához önálló vizesblokkot kellett volna biztosítani.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

12.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0014394674 0000
A terv a telepítés során figyelembe veszi a további bővítés lehetőségét.
A gépkocsi bejárat az útkereszteződés közvetlen közelében szerencsétlen, forgalomtechnikai szempontból aggályos, a gépkocsi forgalomnak az új épületben kialakított rendszere szétszakított, keveredő.
A belső közlekedési rendszer nem kellően átgondolt, a vertikális magok eldugottak, elaprózottak. A beltéri udvaron a légtér aránya kellemetlen.
Az épület tömegalakítása nem kellően átgondolt, a régi épülettel való kapcsolatában a nagy előadó mellett szerkezetileg problémás.
A főbejárat kialakítása elhibázott, megjelenése modoros, túlzó. Az előcsarnok funkció nélküli, túlméretezett. A büfé elhelyezése ebben a térben nehezen megtalálható, beszorult, szűkös.
Mozgólépcsők kialakítása nem célszerű.
Az orvosi szobák a földszinten és az első emeleten utcafronton helyezkednek el, egy sötét folyosóra szervezve.
Az ambulancia előtt megfelelő terület biztosított a várakozásra.
A funkcionális kompaktságra törekvő tervben a műtők ezzel ellentétesen, hosszan elnyúló folyosó mentén elhelyezettek. Az új műtők kialakítása nem megfelelő módon kapcsolódik a meglévőkhöz, az angiográfiás röntgen telepítése a műtőszinttől elkülönül.
A felvonók elhelyezése és száma nem megfelelő.
Az új épület homlokzati megjelenése mechanikus kialakítású, sematikus megjelenésű. Tömege, homlokzata rendezett, de nem nyújt egységes képet.
A pályamű előadásmódja nem élvezhető.
A terv megfelel a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban foglaltaknak, a kertészeti kialakítás elnagyolt.


13.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 219438099 HU

A pályázók láthatóan törekedtek az összetett funkció tiszta rendszerbe való foglalására. Ez az egyes funkcionális egységek tömbösítésében, egymáshoz való viszonyában általában eredményes, de ezen belül néhány fontos részlet megoldása vitatható.
Építészeti és funkcionális szempontból egyaránt logikus, hogy a 410 ágyas meglévő tömböt és a 265 ágyas tömböt kétszintes „lepénnyel” köti össze, biztosítva ezzel a tervezett közmű-kiváltás területigényét is. A kapuépítmény íves nyílásának arányai azonban nem kedvezőek: a szélesség indokolatlan, a magasság elégtelen, vagyis az ív túlságosan lapos. A főbejárat megoldása elhibázott, méltatlan az új komplexum rendeltetéséhez és közönségforgalmához: a kapuépítmény pilléreként megépített üres cellából léphetük be egy lakóházaknál szokásos lépcsőházi előtérbe. A magasföldszinti tágas előtérre semmilyen funkcionális egység nem kapcsolódik közvetlenül; az ambulanciára csak egy szűkületen át lehet eljutni. Az öltöző-blokkot kétoldalt határoló, és az előcsarnokhoz szűk folyosószakaszokkal kapcsolódó tereknek nincs funkciója. A tervezők törekednek a hosszú folyosók minél jobb, természetes megvilágítására, ami kedvező.
A nyugati homlokzat karakterét meghatározó több szint magas üvegfelületek üzemeltetési és karbantartási problémákat vetnek fel.
Jó megoldás az orvosi szobáknak a szinteken történő egyenletes elosztása. Városképi szempontból kedvező, hogy a kórtermi szárny a Semmelweis utca felőli oldalon egy azonos homlokzati síkkal jelenik meg, egyensúlyt teremtve az Új Klinika tömbjével.
Általában is megállapítható, hogy a tömegformálásnál a pályázók figyelembe vették a környező utcahálózatot. Az utca felé indokolt zártságot az udvar felé a fésűs beépítési jelleg váltja fel, ami ezen az oldalon elfogadható.
A kórtermi szárnyak közötti szabad légtér (vízszintes síkban mért) 1:3-as oldalaránya nem biztosít kellő benapozást ahhoz, hogy az itt kialakuló zöldfelületek könnyen fenntarthatóak, és külső tartózkodásra vonzóak legyenek.
Viszonylag magas a felvonók száma.
Két db haemodinamikai labor került betervezésre, a régi és új műtők kapcsolata nem kifogástalan.
Igen magas a villamos energia egyidejű teljesítményigénye. Átlagos gépészet berendezések és rendszerek kerültek betervezésre.
A terv általánosságban kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban megfogalmazottakat, azonban az épület területe (+ parkoló m2) jelentősen túllépi a programban meghatározottakat, így a beruházási költségek az előirányzatot meghaladják.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

14.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221719685 HU
A pályázók első látásra fő vonalakban teljesítik a tervezési programot, az építészeti formálás is könnyed, nagyvonalú. A részleteket tekintve azonban több hiba és hiányosság is felfedezhető a tervben. Az új épületkomplexumot indokolatlanul közel helyezik a meglévő 410 ágyas tömbhöz. Ennek érdekében lebontják a meglévő előadótermet, és ráépítenek a tervezett közmű-kiváltás szabályozási tervben kijelölt sávjára.
Vitatható a főbejárat kialakítása és annak kizárólag lépcsős megközelítése. Új épület esetében természetes követelmény a főbejárat, illetve az előtér akadálymentes megközelítése, ami ez esetben sem az utca, sem az alagsori parkoló felől nincs megoldva. A földszinti „külső tengely” és az I. emeleti „belső tengely” kialakítása nem jár olyan funkcionális előnnyel, ami az előadóterem bontását és annak pótlását kellően indokolná. Az új előadóterem – amellett, hogy többlet terület- és költségigénnyel jár - a klinikai együttes peremére helyeződik, így annak megközelítése bonyolulttá válik, átmenő közönségforgalma terheli az ambulanciát is. Az építészeti formálás könnyedsége, szabadossága a gazdaságos üzemeltetés és fenntarthatóság ellen hat: sok a lehűlő felület. A tervezett függönyfalas homlokzati rendszer csekély hőtehetetlensége miatt nem tekinthető energiatudatos térhatároló szerkezetnek. A lamellás árnyékoló rendszer karbantartása ugyancsak költségigényes feladat. A geotermikus és szoláris energia alkalmazása nagyon nemes cél, de mindezen előnyök, nyereségek elvesznek a tervezett tökéletlen térhatároló szerkezetek és lehűlő felületek következtében.
A tervezett új épület tömege beilleszthető a meglévő környezetbe, a szabályozási előírásokkal nem ütközik.
A kiírt limitet meghaladja a tervezett összterület (nettó 23.435 m2).
Egyes energiaköltségek irreálisan alacsony összegben kerültek megjelölésre.
A pályázat részben kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázatban foglaltakat.

15.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221721746 HU
A pályázók alapkoncepciója minden tekintetben, ill. alapvetően vitatható. Viszonylag nagy felületen csatlakoznak az új épülettel a meglévő 410 ágyas tömbhöz, azonban ebből számottevő előnyök nem, csak hátrányok származnak. A meglévő előadóterem elbontásából funkcionális haszon lényegében nem keletkezik. Ennek révén csak az előcsarnokok kapcsolódnak össze. Mivel azonban az új előcsarnok közvetlen közelében nincs felvonó, ez a régi és az új tömb együttműködéséhez nem kellően hatékony kapcsolat. Nem teljes értékű az előcsarnoki főbejárat lépcsős megközelítése: az utca felől, illetve szintjéről nincs biztosítva az akadálymentes megközelítés. Az alagsori „mozgáskorlátozott” parkolók ugyan a felvonók közelében találhatók, ennek ellenére ezek a felvonók csak körülményesen közelíthetők meg kerekesszékkel.
Az összetett program épületté formálása során a pályázók a tömeget szabadon alakítják, viszonylag nagy homlokzati, illetve lehűlő felületeket képezve ezzel. A módszer fonákságát talán maguk is érezvén, egy „álcaháló” segítségével igyekeznek egyetlen kockává leegyszerűsíteni az esetlegesen formált tömeget. Ez karakter nélküli, sematikus homlokzatot eredményez, egyben fenntartási és gazdaságossági problémákat is felvet.
Forgalomtechnikai szempontból nem szerencsés a gépkocsi bejárat Liliom utcához közeli kivezetése.
A betervezett felvonók elhelyezése nem megfelelő, szellőzőgépház elhelyezése nem javasolt, csak 2 db haemodinamikai labor került betervezésre.
A kiírt limitet meghaladja az összterület (nettó 22.221 m2).
Irreálisan alacsony az energiaköltség.
Nem került megjelölésre a beruházás várható költsége.
A pályázat megfelel a TIOP-2.2.7 pályázatban előírtaknak, azzal a kivétellel, hogy a terv a 410 ágyas épület jelenlegi előadótermét elbontja, ami nem volt része a programnak.

16.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221721834 HU
A pályamű a tervezési programot alapvetően teljesíti.
Az épület tömegformálása és homlokzatképzése a műleírásban kifejtett elveknek megfelelően – talán túlságosan is – határozott karakterű. Az új komplexum a környezethez illeszthető. Az udvar felé kinyíló fésűs jellegű beépítéssel szemben az utca felől kedvező, zárt homlokzatot mutat. A délnyugati irányból feltáruló látvány azonban a kelleténél zártabb, súlyos, tömbszerű hatást kelt, amelyet a lőrésszerű nyílások még tovább erősítenek. A déli homlokzatok fémszerkezetű, mozgatható árnyékolói épület fenntartási szempontból aggályosak. Nem vitatva a kórtermi szárnyak tagolásának indokait, meg kell említeni, hogy az épületszárnyak között kialakuló szabad légterek arányai nem biztosítanak kellően vonzó és komfortos belső udvarokat. A pályázat eredményeinek összesítése során felszínre kerültek a főbejáratok kialakításának különböző problémái. Így például nem kedvező a földszinti előcsarnok ill. főbejárat utcaszintről való lépcsős megközelítése. Bár a pályázó szabadtéri függőleges tengelyű felvonóval tervezi biztosítani az akadálymentes megközelítést, ez új épület esetén nem teljes értékű megoldás. Az alagsori parkolóból felvonó biztosítja a szintek közötti közlekedést, de a szóba jöhető felvonótól eléggé körülményes az előcsarnok elérése kerekesszékkel.
A gépkocsi bejárat a Liliom utca-Semmelweis utca kereszteződésének közvetlen közelében van, ami forgalomtechnikai szempontból nem szerencsés.
A pályamű hasznosítható részletmegoldásokat tartalmaz.
Az épület belső funkcionális kialakítása több tekintetben kifogásolható. 2 db haemodinamikai labor került elhelyezésre. A műtőkkel történő kapcsolat kialakítás megfelelő.
A pályázat kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázatban megfogalmazottakat, megfontolást igényel a betegszobához tartozó vizesblokkok száma.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

17.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0012304051 0000
A tervezett épület egy hangsúlyos kapuépítmény közbeiktatásával csatlakozik a meglévő 410 ágyas tömbhöz, majd azután három kórtermi szárny kétszintes tömege sorakozik, bütüfelületét az utca felé mutatva.
Ennek a lakótelepi jellegű beépítési formának az utcaképben való megjelenése nem szerencsés. Az új épület viszonylag nagy felületen csatlakozik a meglévőhöz, amely körülmény kevesebb előnnyel jár, mint hátránnyal. Önmagában véve előnyös megoldás, hogy a főbejáratot az alagsori szinten alakítja ki, azonban a pátoszos felvezetéshez (hangsúlyos kapuépítmény) képest a bejárati előtér elrendezése a porta, a lépcső és a felvonók viszonya esetlegességet, bizonytalanságot mutat. Az alagsori mozgáskorlátozott parkolókból a felvonók nehezen megközelíthetők.
Az épület belső közlekedési rendszere viszonylag egyszerű, jól áttekinthető. Kedvező az ambulancia elrendezése, az előcsarnokhoz való kapcsolata. Az orvosi szobák a földszinten, egy tömbben helyezkednek el, a beteg- és közönségforgalomtól elkülönítve. A műtők az I. emeleten, lineárisan sorolva helyezkednek el, ami túlságosan hosszú folyosókat igényel a tömbösített elrendezéssel szemben. 2 db haemodinamikai labor került betervezésre.
A gépkocsi bejárat és a Liliom utca csatlakozásának viszonya forgalomtechnikai szempontból kedvezőtlen. A terv hasznosítható részmegoldásokat tartalmaz.
Az összterület meghaladja a kiírt limitet (nettó 22.015 m2). A pályázat nem tartalmaz értékelhető energiaköltség számítást.
A terv megfelel a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban megfogalmazottaknak.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

18.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 0000 0034983140 0000
A pályamű alapos, lelkiismeretes munka, azonban néhány koncepcionális tévedés az értékét lerontja. A legsúlyosabb tévedés a régi és az új épület kapcsolata, ezen belül az előcsarnok túldimenzionálása, ehhez képest funkció nélkülisége, valamint a meglévő előadóterem visszabontása. Önmagában véve nem rossz gondolat a földszinti előcsarnok alagsorból történő megközelítése, de ennek kisszerű megvalósítási módja méltatlan az épület rendeltetéséhez, jelentőségéhez. Bár széles, de alacsony, árnyékos térben jutunk el az úgynevezett előcsarnokba, ahonnan íves lépcsőn vagy négy kis felvonóval juthatunk a földszintre. A túlzott méretű, alagútszerű előcsarnoknak csak a végein találunk közlekedőket az ambulancia és az orvosi szobák, továbbá az emeleti szintekre vivő felvonók irányába. A felvonók száma és elhelyezése egyébként megfelelő.
A beépítési javaslat a környezetéhez illeszthető. A Semmelweis u. felőli folyamatos térfalat alkotó homlokzat önmagában kedvező, azonban plasztikai tagoltsága és zártsága öncélú. Délnyugati irányból nézve a túlzott zártság és tömbszerűség kedvezőtlen összhatást kelt. Az udvarra néző keleti homlokzat az előzőekkel ellentétben kiegyensúlyozott, természetes képet mutat.
A mentők által történő megközelítés körülményes, ugyanakkor jó a műtői kapcsolat.
Egyes energiaköltségek irreálisan alacsony összegben kerültek megjelölésre.
A pályázat kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázatban megfogalmazottaknak, viszont nem biztosítja a szabályozási tervben előírt közműsávot. Ezen túlmenően részben elbontja a 410 ágyas klinikai épüket előadótermét, ami nem volt része a programnak.

19.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221719645 HU
Az épületegyüttes a szabályozási tervben rögzített 10,00 m széles tervezett közműsávra a parkoló területtel és az összekötő folyosókkal rátelepül, így az előírásoknak nem tud megfelelni. Az előretolt főbejárat szerepét nem tudja betölteni, csupán „előszobája” az egyébként nagyvonalú aulának. Sajnálatos, hogy a gépkocsiparkolók elhelyezése a tömbbelső felé nem ad bővítési lehetőséget, ellentétben a szabályozási terv elvárásával. Az épület tájolása – betegszobák szempontjából – (É-D-i) nem a legelőnyösebb, azonban ez árnyékoló elemekkel megoldott.
A tervező a kiszolgáló funkciókat az alagsorba telepíti. Jó megoldással a középső kiszolgáló sávot továbbtervezi, mely az eltérő űrszelvény kialakításával gazdaságos alagsori megvalósítást eredményez. A földszinti aulából nyíló szakambulanciák várói tágasak, kényelmesek, ugyanakkor nem terjengősek. Hátránya azonban, hogy a tömbbelső felőli – tervezett – kerti szintre való kijutást a tervező elhanyagolta, nem kezelte pozitív lehetőségként.
Az orvosi szobák egy szintre helyezése lehet előny, ugyanakkor jó lett volna, ha az egyes osztályokhoz is biztosítottak volna orvosi helyiségeket. A műtők tömbösítése nem sikerült, a hosszú folyosó a munkakörülményeket rontja.
A terv építészeti jellemzője 3 db Bánomkert sorra merőleges épületszárny, mely karakteresen meghatározza mind az utcaképet, mind a tömbbelső felőli térfalat. Az így elért építészeti megjelenés azonban ellentétes a kialakult – kialakulófélben lévő – utcaképpel. A tervező kísérlete az egységes térfal képzésére az „alagsor – földszint - 1. emelet” magasságban a közterület felől sikertelen, és a bejárat hangsúlyozása is félszeg, esetlen. További homlokzatai rendszerezettek, kiegyensúlyozottak.
A terv orvosszakmai szempontból kevésbé megfelelő.
Megfelelően kialakított a funkcionális kapcsolat a meglévő műtőegységgel.
A pályamű üzemeltetési és gazdaságossági szempontból közepes minősítést ért el a bírálaton.
Az előírásoknak, azon belül két fontos behatároló tényezőnek – mint alapterület és költség – részben megfelelt.
A terv komplexitását tekintve a program szerinti célkitűzéseket közepes szinten teljesítette.
Irreálisan magas a felvonók száma, de jó az elhelyezésük.
Nem értékelhető a pályázó által megadott üzemeltetési költség.
A pályázat kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázatban előírtakat. A szabályozási tervben előírt közműsávot a terv nem biztosítja.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

20.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221719654 HU
Az épületegyüttes telepítése a szabályozási előírásoknak megfelel, a tervezett közműsávot biztosítja. A belső parkoló kialakítása lehetővé teszi a csatlakozás lehetőségét a tömbbelsőben később létrejövő garázstömbhöz. Az építménymagasság korlátait betartja. Az épület hátrahúzása a Semmelweis utca keresztmetszetére jótékony hatással van.
A főbejárat az alagsori szinten került elhelyezésre. Előnye, hogy az érkezési szint viszonylag tágas, a közlekedés irányított, egyértelműen vezet az aula térbe. Látványos megoldás a tér megnyitása a hátsó – tervezett parkoló – tetőteraszára. Az orvosi szobák egy szintre helyezése azonban hibás koncepció, előnyösebb lett volna az osztályokhoz való telepítésük. A szakambulanciák helyzete perifériális, megközelítésük egy hosszú folyosóról biztosított. Helyzetük előnytelen, megközelítésük nehézkes a központi váróból. A betegek a zárt, természetes szellőzés nélküli folyosón fognak ácsorogni, mellőzve az ambuláns várót, hacsak nem beteghívó rendszerrel kezelik a problémát.
A kápolna elhelyezése dicsérendő, egyedi ötlet.
Az 1. emeleti műtőblokk teljes szélességben történő „ráhúzása” a régi épületre praktikus, csökkenti a felesleges „rágyaloglási” távot. A betegszobák tájolása – É-D-i – megfelelő.
Az épület külső megjelenése lényegében egytömegű, „dobozszerű”. Méretével, arányrendszerével a Semmelweis utcára rátelepszik. Szerkezeti kialakítása – az árnyékoló elemek – folyamatos és költséges karbantartást igényel.
A terv orvosszakmai szempontból kevésbé megfelelő.
A felvonók száma és elhelyezésük megfelelő
Üzemeltetési és gazdaságossági szempontból nem megfelelő minősítést kapott.
A terv komplexitását tekintve a program szerinti igényeket a pályamű csak részben tudta teljesíteni.
Az összterület meghaladja a kiírt limitet.
Irreálisan magas az egyidejű villamos energia igény.
Irreálisan alacsony az üzemeltetésre vonatkozó energiaköltség.
A pályázat megfelel a TIOP-2.2.7 pályázatban foglaltaknak.

21.    POSTAI AZONOSÍTÓ: BE 221719623 HU
Az épületegyüttes telepítése, elrendezése praktikus, figyelembe veszi a betegszobák szempontjából fontos tájolási irányokat. Egyes elemeivel a tervezett közműsáv nyomvonalára telepszik, és a főbejárat előtetője is jelentősen túllépi az építési hely határait. A parkolók elhelyezése egy tömbben, jól szellőztethető módon történik, csatlakozása a tömbbelső felé a rámpa átalakításával történhet.
A tervező kedvezően tájolva, - a két épületet egy egységként kezelve – központi helyre telepíti a főbejáratot.
Előnyös az előcsarnok szintbeli megközelítése, és nagyságrendje is visszafogott. A kötelező programon felül plusz elemek is épültek a terv közösségi tereibe, melyek az intézmény használati értékét növelik, sőt a területi határértéket sem lépi túl.
A földszinti szakambulanciák megközelítése világos, egyértelmű, a betegforgalom osztályozott. A váróterületek kulturáltak, nagyságrendjük megfelelő.
A mentők elhelyezése tömbösített, közvetlen kapcsolatuk a meglévőkkel rövid útvonalon biztosított. Az orvosi szobák szintenként kerültek telepítésre, mely szintén pozitív elem. A vertikális közlekedők helyei súlypontiak.
Az épület homlokzati megjelenése visszafogott, logikusan jeleníti meg az épület struktúráját. A bejárat üvegfelülete elegáns, nagyvonalú. Bár a tömör épületrész egy tömegben simul az utcához, mértéke még nem mondható zavarónak.
A terv orvosszakmai szempontból jól átgondolt, az egyik legjobbnak tűnik.
Üzemeltetési és gazdaságossági szempontból jól megfelelő.
A terv komplexitását tekintve a program szerinti célkiűzéseket kis eltérésekkel, jól teljesítette.
A terv megfelel a TIOP-2.2.7 pályázatban foglaltaknak. A szabályozási tervben előírt közműsávra épületet tervez, ezért ebben a tekintetben továbbtervezése szükséges.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 8.000.000 Ft-os megosztott I. díjban részesítette.

22.    POSTAI AZONOSÍTÓ BE 221721851 HU
A tervezett klinikát a Semmelweis utca mentén a szabályozási előírásoknak megfelelően telepítette a pályázó, de nem hagyta szabadon a közművek számára szükséges területet. A mentő, gazdasági- és személyzeti személygépkocsi közlekedést a Semmelweis utca irányából tervezi, D-i irányba megadja az átjárást, a klinikaudvar felé azonban nem.
A terepszintről indított főbejárat központos elhelyezése és kiemelése az előre ugratott épületszárnnyal a beteg- és látogató forgalmat egyértelműen szervezi. A főbejárattól távol, a parkolók közelébe helyezett liftek megközelítése körülményes. Az aula szintenként elcsúsztatott köralakú összenyitása funkcionális, és belsőépítészeti látvány vonatkozásában is attraktív, egyedi megoldás.
A műtők közötti japánkert funkcionális szempontból megkérdőjelezhető. Csak 2 db haemodinamikai labort helyez el.
A recepció bejárattól és a vertikális közlekedési pontoktól távoli elhelyezése sok felesleges mozgást eredményezhet.
A javasolt tömegformálás harmonikus utcaképet eredményez. Az ápolási szintek markáns homlokzati elemei karakteres megjelenést biztosítanak, ezek ár-érték aránya azonban nem egyértelműen pozitív. A kiemelt alsó szintek tobzódó színezése és az „Alvar Aalto”-s ápolási szintek színtelen plasztikája közötti kontraszt túlzott.
A funkciók elhelyezése általában elfogadható. Az összes iroda (orvosi szoba) legfelső szintre koncentrálása nem előnyös.
Gépészeti energetikai ötletbörze: a sok rendszer együttes alkalmazása nem takarékos, nem gazdaságos. Takarékos a vízellátás, jó a hőszigetelés, a külső árnyékolást jól alkalmazza. Jó megoldás a napelemek üveghomlokzatra való hasznosítása. Irreálisan alacsony az energia üzemeltetési költség.
A terv megfelel a TIOP-2.2.7 pályázatban foglaltaknak. A szabályozási terven előírt közműsávra épületet tervez.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 1 200 000 Ft-os költségtérítésben részesítette.

23.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 00000038191709 0000
A pályázó a tervezett épületet a szabályozási terv elvárásait betartva helyezte el. A személyzeti parkolók belső elhelyezése nem teszi lehetővé későbbi kapcsolatot a tömbbelsőbe kerülő parkolókkal.
Az Új Klinika főbejárata hangsúlytalan. A magasföldszinti, túlméretezett aula jelentős része funkció nélküli. A „T” alakú, ápolási egységeket tartalmazó épület 6 emeletes szárnya végfallal került az építési vonalra, nem követi a Semmelweis utca kialakult beépítését, bizonytalanná teszi az utcaképet.
A javasolt fémszerkezetű függönyfal jelentős költségnövelő tényező, formai megjelenése környezetidegen. A nagyszámú és szétszórt közlekedési magok, liftek, lépcsők mind a belső mozgás, tájékozódás, mind a megvalósítás és az üzemeltetés szempontjából előnytelenek. Ugyancsak kedvezőtlen az összes iroda, orvosszoba egy szinten való elhelyezése. Csak 2 db haemodinamikai labort tervez.
A felvonók elhelyezése nem elfogadható a nagy távolságok miatt.
Az üzemeltetési költség belső aránytalanságokat tartalmaz.
A pályázat kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázat előírásait.

24.    POSTAI AZONOSÍTÓ: CG 00000036863222 0000
A tervezett épület elhelyezése megfelel a szabályozási terv előírásainak. A gépkocsi forgalmat - mentő, gazdasági, személy – minden szükséges irányból biztosítja. A személyzeti parkolók elhelyezése jó.
A terepszinti főbejárat központos és hangsúlyos elhelyezése a terv egyik érdeme. A mozgáskorlátozott lift megközelítését a parkolóból nem közvetlenül, hanem rámpa beiktatásával tervezi. A takarékos alapterületű központi közlekedési mag és a két belső, udvarra szervezett vertikális közlekedés rövid elérési lehetőséget biztosít valamennyi funkcionális egység számára. A lépcsők a várható forgalomhoz viszonyítva szűkösek, különösen az előcsarnokban. A 410 ágyas klinikával az ambulanciák és a műtők szintjén széles üvegfolyosóval tervezi a kapcsolatot. Ennek csatlakozási pontjai bizonytalanok és funkcionális szempontból sem teljes értékű (steril- és szennyes szétválasztás hiányzik).
A funkcionális egységek elhelyezése kapcsolataik orvosszakmai szempontból nem mindig kedvezőek: hosszú műtőfolyosó, V. emeleti műtők, földszinti irodák, stb.
Az épület tömegformálása, utcaképi megjelenése visszafogott, az üveg- és téglaburkolatú felületek aránya elfogadható. A ferde síkok és üvegosztás a két hosszú homlokzaton feltételezhetően az ápolási egységek szigorú geometriáját kívánja ellensúlyozni, de a bizonytalanság érzetét kelti. Az inkább divatos, mintsem architektonikus elemek a rövidebb homlokzatokon különösen zavaróak.
Figyelemre méltó a napkollektorok elhelyezése a D-i udvar felett: árnyékolnak és homlokzatképző elemek is.
Az épület gazdaságos, jól üzemeltethető alaprajzi elrendezés, átgondolt gépészet jellemzi.
A pályázó erősen törekszik az olcsó megvalósíthatóságra. Az üzemeltetési költség minimalizált, alkalmazza a napkollektort, hőszivattyút, szürke szennyvíz újrahasznosítását. Minden ésszerűen lehetséges alternatív energiaforrást felsorakoztat. Teljes mértékben követi a kiírás szerinti irányelveket.
A pályázat részben kielégíti a TIOP-2.2.7 pályázati felhívásban foglaltakat, a műtő megközelítése, illetve a betegszobához kapcsolódó vizesblokkok száma nem megfelelő.
A pályaművet a Bíráló Bizottság 3 000 000 Ft-os kiemelt költségtérítésben részesítette.


A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
A Bíráló Bizottság javaslatai a kiírónak:
-    a főbejárat elhelyezése mindenképpen a járdaszinten szükséges, a teljes körű akadálymentesség biztosítása érdekében,
-    a közműsáv fölötti közúti űrszelvény biztosítása a mai rendezési tervnek megfelelően javasolt,
-    a meglévő épületből a teherforgalom kihajtását biztosítani kell a Semmelweis utca irányába, hogy ne zavarja a belső kert nyugalmát,
-    mozgássérültek által is használható betegszobák kialakítása 20-30%-os arányban ajánlott, figyelembe véve, hogy az épületet főleg beteg emberek használják,
-    a program csökkentése mindenképpen szükséges, mert a rendelkezésre álló anyagi forrás nem elegendő az előirányzott 21.600 m2-re.  A megvalósíthatósági tanulmányban szerepeltetett négyzetméterre vetített bruttó ~280.000 Ft esetleg egy felújítás költségét fedezi, egy új épület bekerülési költsége 340-390.000 Ft között reális.

Szeged, 2008. december 10.       
Prof. Dr. Szabó Gábor
a Bíráló Bizottság elnöke        Kalo Emese
társelnök
       
Bozsó Annamária        Prof. Dr. Pál Attila
       
Dr. Somogyi Botond        Szilágyi Béla
       
Sz. Fehér Éva        Takács Máté
       
Dr. Tráser Ferenc        Zsilinszky Gyula
       
Csohány Klára
szakmai titkár        dr. Nagymihály Tamás
jogi szakértő


Létrehozás időpontja: 2008-12-16 16:34:54
Utolsó módosítás időpontja: 2008-12-17 09:37:07
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 17397
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45696