KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Dorog, Hantken Miksa utca - Rákóczi Ferenc utca - Mária utca - Vasútállomás tömb rehabilitációja

Dorog Város Hantken Miksa utca – Rákóczi Ferenc utca – Mária utca – Vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációjára

A tervpályázat kiírója:        Dorog Város Önkormányzata
2510 Dorog, Bécsi út 71. sz. képviseletében Dr. Tittmann János polgármester
A tervpályázat lebonyolítója:     Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi út 71. sz. megbízásából a pályázat bíráló bizottsága
A tervpályázat tárgya: Dorog, Hantken Miksa utca – Rákóczi Ferenc utca – Mária utca – Vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációjára funkcionális, beépítési, kialakítási és építészeti ötletpályázata.

A tervpályázat célja:

Dorog Város mértani középpontjában elhelyezkedő, korábban a térségre jellemző szénbányászat kiszolgáló telephelyeit magába foglaló, jelenleg vegyes használatú, a Hantken  Miksa utca – Rákóczi Ferenc utca – Mária utca és a Vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációját lehetővé tevő tervötletek megismerése, azok hasznosítása.
A területre az érvényben lévő rendezési és szabályozási terv központi vegyes-, valamint kertvárosias lakóterület területi besorolást állapít meg. Ezen területi besoro-lás megtartása mellett, a területhasználatra jellemző, megtartandó épületek karak-terének figyelembevételével olyan tervötleteket várunk, melyek – a megtartható használat mellet – a területet kisvárosokra jellemző, központi, településközponti funk-ciókkal, új terekkel és térkapcsolatokkal, zöldfelületekkel, építményekkel látja el.
A terveket az önkormányzat ajánlásként szolgáltatja a terület fejlesztésében részt vevő tulajdonosok és befektetők számára, a további tervezések megalapozójaként. A tervpályázatot az önkormányzat felhasználja a szabályozási terv felülvizsgálata so-rán.

A tervpályázat jellege, formája:
    A tervpályázat jellege:                  nyílt
A tervpályázati eljárás formája:     ötletpályázat
A tervpályázat:                               titkos

A tervpályázat lebonyolításának idő táblázata:
A tervpályázat meghirdetése, kiírás elérhetősége:        2008. november 10.
Helyszíni szemle időpontja:                    2008. december 2.
Kérdések feltételének határideje:                    2008. december 9.
A kérdésekre adott válaszok határideje:             2008. december 16.
A pályázatok postára adásának határideje:            2009. március 16.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:     2009. március 31.
A pályázat nyilvános bemutatása:                 2009. március 31.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása:        2009. április 15.

 A tervpályázati dokumentáció hozzáférhetősége:
A tervpályázati dokumentáció térítésmentesen Dorog Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán 2008. november 10.-től, 2008. december 1.-ig munkaidőben (8-16 óra, pénteken 8-12 óra között) hozzáférhető.

A pályaművek benyújtása:
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem része-sült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2009. március 16.
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül kizárja.

A Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök:            Dr. Tittmann János polgármester
Társelnök:         Dankó Kristóf városi főépítész
Szakmai titkár:    Marton Boldizsár városi építésügyi hatósági ügyintéző
Tagok:        Markos Anikó Tervtanács delegáltja
            Dr. Benséné Bánki Katalin KEM Építész Kamara delegáltja
Molnár Albert önkormányzati képviselő, GB elnök
Jogi szakértő:     Dr. Gordos Géza ügyvéd

A pályaművek díjazása:       
I. díj:        1.500.000,- Ft
II. díj:           700.000,- Ft
III. díj:           300.000,- Ft

Dorog, 2008. november 7.

Dr. Tittmann János
       polgármester
                                                                        

a kiíró Dorog Város Önkormányzata                                                                                          képviseletében 


Letölthető dokumentum:

Kiírás (PDF)

 


Létrehozás időpontja: 2008-11-07 12:45:30
Utolsó módosítás időpontja: 2008-11-10 15:25:28
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 15107
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45700