KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Celldömlök városháza zárójelentés (2008)

CELLDÖMÖLK VÁROSHÁZA NYÍLT, ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSRENDŰ, TITKOS TERVPÁLYÁZAT
ZÁRÓJELENTÉSE

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:

Egy olyan kisvárosi léptékű, reprezentatív, költséghatékony Városháza épület tervezése, mely méltó megjelenést biztosít Celldömölk Város Önkormányzat közfunkcióinak ellátásához, illetve korszerű, gazdaságosan üzemeltethető munkahelyet nyújt a Polgármesteri Hivatal munkatársai és kényelmes, áttekinthető tereket biztost a közigazgatási szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok számára.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:

Celldömölk Város Önkormányzata a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE:

Nyílt, általános eljárás, titkos.

A LEBONYOLTÁS ISMERTETÉSE:

A tervpályázati hirdetmény közzététele a Közbeszerzési Értesítő 2008. január 14-én megjelent 6. számában 20817/2007. számon jelent meg. Továbbá a hirdetmény elektronikus formában megküldésre került a Magyar Építész Kamara irodájának is.

A dokumentáció árusítása 2008. január 14-től március 26. 1500 óráig tartott.
A kérdések feltételének határideje: 2008. február 12.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2008. február 22.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2008. március 26. 2400 óra.
A pályaművek elbírálásának időpontja: 2008. április 10-11.
A pályázat eredményének kihirdetése, és a díjak átadása: 2008. április 16. 1000 óra
A tervpályázat nyilvános bemutatása: a 2008. áprilisi testületi ülés időpontjában a földszinti tárgyalóban.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadási határideje: 2008. árpilis 30., a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán hivatali időben.

A pályázati kiírást és dokumentációt 9 érdeklődő váltotta ki.

A beérkezett pályaművek sor és ragszámai:

Sorszám    Ragszám
1.    CG 0000 00 26223966 0000
2.    CO 0000 93 57213402 0000
3.    CG 0000 00 28542924 0000
4.    BE 219724386 HU
5.    CO 0000 94 33544801 0000
6.    CO 0000 95 08888219 0000
7.    CG 0000 00 22049562 0000
8.    CG 0000 00 12554140 0000
9.    CG 0000 00 24686860 0000
A bíráló bizottság 2008. április 10-én 0800 órakor kezdte meg munkáját.
Megállapította, hogy a pályázati felhívásra a felsorolt 9 db pályamű érkezett be a megadott határidőre.

A benyújtott 9 pályamű mindegyike sértetlen csomagolásban, a 3.sz. pályamű kivételével az előírásoknak megfelelően került feladásra. A 3.sz. pályamű kizárásra került, mert azon egyértelműen látszik a feladó azonosítására alkalmas jelzés.

A további nyolc pályamű az előírt összes formai követelménynek megfelelt és bírálatban részesíthető.

A tervpályázat bírálata folyamatosan zajlott. A bíráló bizottság munkáját a kialakított munkarendnek megfelelően a szakértői elemzések és véleményezések meghallgatásával és figyelembevételével, a kiírásban megfogalmazott célkitűzések és bírálatok szerint végezte.

A bíráló bizottság a 8 db pályamű részletes értékelése alapján egyhangúan (7 igen szavazással) megállapította, hogy a tervpályázati eljárás eredményes volt.

A második zsűrinapon a bíráló bizottság 2008. április 11-én 930 órakor plenáris ülés keretében folytatta a pályaművek bírálatát.

Összefoglaló értékelés:

A tervpályázat bírálata a kiírás bírálati szempontok alapján készült az alábbiak szerint:

Az építészeti megoldás eredetisége, színvonala, a kisvárosi léptékhez igazodó hagyomány tisztelete

A térség meghatározó eleme a római katolikus templom és a tengelyesen mögötte elhelyezkedő kálvária épülete. A pályázatok alapvetően két épülettelepítési megoldást mutattak be:
•    A tervezett épületet tudatosan a barokk szakrális épületegyüttes tengelyében helyezte el, erre szervezett szimmetrikus épülettel (1., 6., 7., 9.), vagy hangsúlyos épületrészt telepített a tengelyre. (2.), vagy

•    A barokk tengelyre semleges, karakteres térfalat hozott létre. Ezek a megoldások lehetővé teszik az épületegyüttes bejáratának esetenként több irányú elhelyezését (pl. Szomraky u. felől) (4., 5., 8.)

A bíráló bizottság véleménye szerint a tengelyes épületsor erőltetése helyett kedvezőbb építészeti megoldásokat eredményezhet a szövetszerű, vagy karakteres térfalas megoldás.

Megközelítés, telepítés

A benyújtott megoldások igazolták, hogy az épületegyüttes, parkolók és parkfelületek a 898. hrsz-ú e területen feltárhatók és elhelyezhetők, a közpark megtartásával együtt.
Több pályázó tett javaslatot a 896. sz. közút forgalomcsillapítására, a történelmi együttes és az új városháza közötti jobb kapcsolat létrehozására.

Némely pályázó a tervezési terület K-i határán utat vezet végig, mely belső útnak tekinthető. (6., 9.)

A bíráló bizottság kedvezően bírálta el, ha a meglévő három szintes lakóépülettől való távolság minél nagyobb, esetleg fásítás lehetőségét is biztosították, az épület méltó feltárulkozásának biztosítása mellett.

Az épület funkcionális megfelelősége

A bíráló bizottság követendő példának ítélte meg a szintek számának vonatkozásában a két szintes elrendezést, ezen belül is a nagyforgalmú ügyfélterek, rendezvényterek, földszinten való elhelyezését, a kisebb ügyfélforgalmi funkciók, polgármesteri, jegyzői blokk emeleten történő elhelyezését.

A funkcionális elrendezés fontos eleme az előcsarnok, aula, nagyterem szerves kapcsolata, az előtér – lépcsőház reprezentatív, de nem hivalkodó megoldása. Kerülendőek a szűk, beszorított, megvilágítás nélküli középfolyosós megoldások.

Szimmetriatengelyben elhelyezett épületeknél a belső helyiségek elosztásánál is szimmetriára törekedtek a tervezők, ami helyenként az épületek megjelenésére kedvezőtlenül hatott.

A nem szimmetriatengelybe telepített épületek belső térkialakítása nagyobb szabadságot biztosított a tervezőknek, ezért a térfalak, külső- és belső terek kialakítása során kedvezőbb hatások voltak elérhetők.

A pályamunkák döntő többségében az épületek tömegalakítása magastetős megoldású, és két szintes megjelenésű, melyek megfelelő építészeti megoldást biztosítanak a polgármesteri hivatali funkciók elhelyezésére. A bizottság nem tartotta indokoltnak a három szintes tömeg alkalmazását (8.sz. pályamű).

A külső megjelenés anyaghasználatánál a tervezők törekedtek az igényes anyagok használatára. A bíráló bizottság véleménye az, hogy a barokk műemlékegyüttes környezetében a nemes anyagok (kőburkolatok) mellett, vakolt felületek alkalmazása is indokolt lehet.

A gazdaságos megvalósíthatóság

A pályamunkák valamennyi résztvevője hagyományos építési technológiát alkalmazott és megfelelt a gazdaságosság általános követelményeinek.

A városrendezési előírásoknak való megfelelés:

Az országos építésügyi előírásoknak (Étv. és OTÉK) alapvetően megfelelnek a pályaművek, de természetesen valamennyi ágazati előírás e pályázati szinten nem vizsgálható. A benyújtott pályamunkák a Városrendezési előírásoknak megfeleltek.

Összességében a bíráló bizottság megállapította, hogy a pályázatot eredményesnek találta, de olyan pályamű nem érkezett be, amely a kiíró valamennyi bírálati szempontjának maradéktalanul megfelelt volna.
Ezért első díjat nem ad ki és a meghirdetett díjazási keretösszeget csökkentett összegben fordítja díjazásra és megvételre.

A RÉSZLETES BÍRÁLAT:

1.sz. PÁLYAMŰ:

Az építészeti megoldás mind a telepítésben, mind az épület tömegalakításában az erőltetett szimmetria miatt egy „imitált” régies térfalat eredményezett. A választott szimmetrikus kastélykarakterű épület egy „hatalmi” arculatot hordoz. Ez ellentmond az építészet korkifejező kötelezettségének és felvállalásának. A szakrális épületekkel való tengelybe építés indokolatlan, rossz megoldás. A tekintélyelv – felesleges pódiumra emelés – megterheli a házat, és a polgárt egyaránt, az itt dolgozóknak hamis eszményt sugall, megpróbálja az időt visszafelé forgatni. Az épület túl tagolt, értelmetlen a sok francia erkély alkalmazása, a mélyített szint, az üres padlástérrel együtt. A túltagoltság magas fenntartási, üzemeltetési költséget prognosztizál.

Mindezek miatt a pályaművet a bíráló bizottság értékelése során nem támogatta.

2.sz. PÁLYAMŰ:

A pályázó a rendelkezésre álló tervet jól kihasználva a Szomraky Zoltán utca felé helyezte a megközelítés hangsúlyát, természetes kőburkolat és bejárati üvegportál alkalmazásával, melyek együtt kissé nyomasztóan hatnak a kétszintes épületek között. Kedvező, hogy az épület tömege a legrövidebb szakaszon áll fedésben a mögötte álló lakóépülettel. Sajnálatos, hogy a barokk épületegyüttes felől egy meglehetősen egyszerű, jellegtelen homlokzatot tervezett, rávezető közúti megközelítés nélkül. Költségkímélő, mégis igényes anyagokat alkalmazott, megoldásai mozgalmas homlokzatot eredményeztek, mely azonban egyensúlyvesztést eredményezett.
A terv legnagyobb erőssége a Polgármesteri Hivatal funkcionális elrendezése, mely mindenben kielégíti a kiírásban szereplő feltételeket, sőt jó ötleteivel túl is haladja azokat.

Emiatt döntött a bíráló bizottság a pályamű megvétele mellett.

4.sz. PÁLYAMŰ:

A bíráló bizottság kedvező megoldásként értékelte, hogy a pályamű olyan beépítést, elrendezést választott, mely egyszerre képes reagálni a szakrális barokk épületegyüttes (a kegytemplom és a kálvária, valamint a határoló beépítés) által meghatározott tengelyre, térfalakra, terekre, ugyanakkor képes jól megfelelni a komplex alkalmazkodás követelményének.
Igényes és konzekvens kortársi architektúrával egységes építészeti arculattal fordul a dr. Szomraky Zoltán út, mint határoló főút, valamint a telek K-i határa mellett álló 3 szintes társasházi sáv felé, s az É-i oldalon zavartalanul megmaradó közpark felé is. Eleget tesz a kiemelt kívánalomnak, hogy a barokk városközpont K-i térfala legyen, jó léptékű kisvárosi középületet hoz létre.
Finom tudatossággal alakítja ki és teszi egyszerre a közterület és az épület részévé is a tervezett két, megkülönböztetett karakterű belső udvart, a jó arányú bejárati előteret, valamint az intimebb, be mégsem elzárt kerengős belső udvart.
Ez a megoldás különösen fontos, hasznos lehet az ügyfélfogadási időn kívüli közösségi események, rendezvények méltó lebonyolítása szempontjából.

A járműforgalom és a parkolás rendje is jól szervezett: a telek feltárására a társasházhoz vezető 901 hrsz-ú utat használja fel. Erre az útra kapcsoltan, azt É-i irányban  kis mértékben meghosszabbítva,  28 parkolóhelyet telepít, egyben jó elérést biztosít a városháza K-i oldali bejáratához. További parkolóhelyeket telepít a Szomraky út felői előkertben is, de nem feledkezik meg ennek a térrésznek az igényes parkosításáról, és egy tágas sétányszakasz kialakításáról sem, mely É-i irányba fordulva elvezet a tervezett városháza főbejáratához és a barokk együtteshez egyaránt.

Az épület a beépítési előírásoknak és a megszabott alapterületi korlátoknak megfelel. Megfelelően gondoskodik az épület akadálymentes megközelítéséről és belső használatáról. Jó energiatudatos javaslatokkal él.
A fedett árkádokat eredményező, szépen proporcionált nyílásrendet eredményező „kulisszahomlokzatok” alkalmazásával egységes építészeti rendet jelenít meg.

Az épület alapvető térszervezési értékei ellenére, funkcionálisan problematikus, helyenként téves alaprajzi megoldásokat is tartalmaz. Kiemelten ilyen az ügyfélszolgálat megoldása, ahol kedvezőtlenül sűrűsödnek a természetüknél fogva nem összeillő funkciók, összekeverednek és szűkösek a kiszolgáló, a közlekedő és az ügyfélváró terek. A belső udvarra a szervezett folyosó az emeleten jól működhet, de a földszinten a külső és belső tér É-i oldali elválasztási kényszere miatt nem képes  valóban kerengőként működni, ehelyett hosszú zsákutcává válik.
Általában is elmondható, hogy az osztályok, irodák elrendezése, elérhetősége sok helyütt még esetleges, a későbbiekben tovább finomítandó.
Felvetődhet annak fontolóra vétele is, hogy – az együttes K-Ny-i tengelyre tükrözése révén-  nem kerülhetne-e a házasságkötő terem a Szomraky u. felőli telekfrontra.

A mezőnyből kiemelkedő telepítési, térszervezési, építészeti arculati értékei alapján a bíráló bizottság a pályamű megosztott II. díjban részesíti, és szerzőinek a további tervezési feladattal való megbízását javasolja az ajánlási fejezetben foglaltak figyelembe vételével.

5.sz. PÁLYAMŰ:

A pályázó a tervezett épület kialakításával, telepítésével térfalat hozott létre a barokk városközpont keleti oldalán, valamint kissé hátrahúzva a Szomraky Z. utca mentén. Ezzel a kedvező helyszínrajzi elhelyezéssel gyalogos teret hoz létre a déli irányú főbejárat előtt. Épület alaprajzi elhelyezése „L” alakú, mely egy hosszú kétszintes középfolyosós, cellás irodai szárnyból és az ehhez kapcsolódó szintén kétszintes tanácsterem, okmányirodai részből áll. Ez az elrendezés jó lehetőséget biztosít a barokk együttes felé néző homlokzat előtt egy kedvező adottságú dísztér kialakítására. Alaprajzi rendszere egyszerű, jól átgondolt, megfelelő színvonalas működést tud biztosítani a Polgármesteri Hivatal számára. A műszaki leírásban a ház esetleges későbbi bővítésével is foglalkozik. Az épület tömegformálása az alaprajzból adódóan túlzottan egyszerű, sematikus. Ugyanez mondható el az irodaszárny homlokzatának kialakítására is. Esztétikailag, építészetileg vitatható a robosztus főbejárati homlokzaton megjelenő kövekkel körberakott lámpák elhelyezése is.

Összességében a beépítés koncepciójának a pályázati célt szolgáló megfogalmazású, valamint a funkcionálisan jól kialakított alaprajza miatt a bíráló bizottság a pályaművet díjazásra alkalmasnak tartja.

A bíráló bizottság a pályaművet megosztott II. díjban részesíti.

6.sz. PÁLYAMŰ:

A barokk tengelyre való ráépítés hibás várostervezési döntés. A kastélyépítészet mai anyag- és formanyelvi átértelmezése az alapelv hatalmi beállítottsága miatt nem elfogadható. A monumentalitás ráül a történelmi környezetre, funkcionálisan nem szolgálja a flexibilis igényeket. Ezt a terv csak a túlzóan biztosított öt bejárattal tudja kezelni. A funkciónkénti tagolás a feladat túlegyszerűsítése. A kompakt – védelem nélküli – épülettömbök tagolása drága fenntartást, üzemeltetést eredményez.

Mindezek miatt a pályaművet a bíráló bizottság értékelése során nem támogatta.

7.sz. PÁLYAMŰ:

A pályamű szigorúan a barokk templom és a kálvária épületegyüttesének hossztengelyére szervezi épületét, gyalogos főbejárati és belső alaprajzi szimmetriatengelyként használva  e tengelyt.
A járműforgalmi megközelítést a 896 hrsz-ú útról biztosítja, a parkoló számára a Gáyer Gyula tér É-i  térrészét, a közpark területét veszi igénybe, kilépve ezzel a kiírásban a feadat megoldására biztosított területi keretekből is. Mintegy cserében a közparki felületet a dr. Szomraky u. felől alakítja ki,  ezzel lemondva az ott kívánatos térfalképzés, középületi megjelenés lehetőségéről. A parkoló forgalmi rendje kialakítása megfelelő, de a szükségesnél nagyobb kapacitású, az értékes zöldfelületek rovására.
Az épület a beépítési előírásoknak megfelel, de a megszabott alapterületi korlátot némileg túllépi.
 Alaprajzi szervezésében jól használja ki szimmetrikus szerkesztésből fakadó lehetőségeket: Bejárata jól méretezett, belső közlekedése világos szervezésű, s elegáns a nagyteremre való rávezetés az átrium udvaron keresztül. Az egyes osztályok elhelyezése, belső alaprajzi rendje is jól átgondolt. Egyszerű eszközökkel biztosítható az irodai részek zárása azon alkalmak esetében, amikor házasságkötésre, vagy más közösségi rendezvényekre kerül sor a hivatal nyitva tartásán túli időben. Az akadálymentes használat biztosított.

A jó alaprajzi elrendezés nem párosul hasonló igényességű tömeg- és homlokzatképzéssel: az épület „kifelé” túlzottan zárt, rideg, már-már elutasító képet mutat, a homlokzati lyukarchitektúra arctalan, monoton képet ad, a földszinti és az emeleti ablakok eltérő magassága is aránybeli bizonytalanságot sugall.
Igazi meglepetés, a belsőbe rejtett „geg” lehetne a kör-alaprajzú nagyterem, de két szintes hengeres  tömege túlzottan beszorul a két  őt közrefogó épületszárnyak közé.
Összefoglalóan is elmondható, hogy az épület sem telepítési koncepciójával, sem tömegképzésével nem tudta megtalálni az adott helyen elvárható léptéket és építészeti arculatot.

Alaprajzi szervezésében felmutatott értékei miatt a bíráló bizottság megvételben részesíti a pályaművet.

8.sz. PÁLYAMŰ:

A pályamű a Polgármesteri Hivatalt egy zárt, kétemeletes belső udvaros épületben helyezi el. A fő tömeghez kapcsolódó földszintes lepényépületben kerül elhelyezésre a nagyterem.
Az épületet a műemléképületegyüttes tengelyében helyezi el a pályázó. A bejáratot a főépület és a lepényépület által lehatárolt térről nyitja meg, mely a műemlékegyüttestől délre elhaladó gyalogos út tengelyébe esik. A parkolókat a bejárat előtti tér mellett, valamint az épület északi homlokzata előtt helyezi el.
A zsűri jó gondolatnak tartja az asszimmetrikus tömegképzést és elhelyezést, a bejárat a gyalogos tengelyre történő szervezését.
Nem szerencsés telepítésű megoldás, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete a műemléki együttessel rivalizáló épület kíván lenni. Kedvező megoldás az épület bejáratának elhelyezése, kedvezőtlen a parkolók megosztott elhelyezése, valamint az, hogy az északi parkolók az ott kialakuló park területét csökkentik, azt használhatatlanná teszik.

A tervezett épület alaprajza logikus. Nem szerencsés viszont a főbejárati üvegfal mögött a három szint, galériára néző WC-csoport elhelyezése. Szintén kedvezőtlen a zárt, csak szellőztetésre használt belső udvar.

Az épület homlokzata, annak anyaghasználata kiforratlan, nem nyújt egységes megjelenést. Tévedés az anyaghasználat váltása a földszinti nyílászárók felső síkjában, mert ezzel az épület aránytalanná válik. A homlokzati nyílászárók rendszere zavaros, ellentmondásos. Összességében az épület az alacsony lejtésű tetővel, a spontán nyílászáró rendszerrel és burkolatváltással építészetileg kiérleletlen hatást kelt.

A benyújtott pályaművek közül csak e pályázat oldja meg a feladatot háromszintes épülettömeggel. A bíráló bizottság nem tartja elfogadhatónak az adott szinten a három szintes épülettömeget, mert indokolatlanul rivalizál a műemlékegyüttessel és idegen a városközpont kialakult építészeti hagyományától.

Mindezek miatt a pályaművet a bíráló bizottság értékelése során nem támogatta.

9.sz. PÁLYAMŰ:

A beadott pályaművek közül talán a legjobban kíván illeszkedni – mégpedig tengelyesen – a történelmi városközpont szakrális épületegyütteseihez. Ez az épülettömegen és formán, valamint a főhomlokzati oromfalakon jelenik meg a legjellemzőbb módon. Ezek robosztussága azonban éles ellentétet képez az oldalhomlokzatok kialakításával és a főbejárat színes – játékos megjelenítésével. Túlzottan súlyos, zárt tömeget képez még úgy is, hogy az U alak egyik szárát hívogatóan kitárja. A vele szemben lévő kápolna kecsességére ilyen formában – változtatás nélkül – érezhető nyomást gyakorolna. Jó a térképzése, forgalom-csendesítő úttól több, kényelmes szinteltolással juthatunk a főbejárathoz. Parkolórendszere ideális, a közúti forgalom irányához és súlyához igazodott. Megfelelő méretű érintetlen zöld felületet biztosít. A hivatali funkciók elhelyezési megoldása kedvező, impozáns lépcsőháza, modern, de nem rideg belsőépítészeti megoldásai kiemelkedőek.

A bíráló bizottság a különleges megoldások, a hívogató térbeli elhelyezés, az összehangolt szép részletekkel dokumentált belső kialakítás, valamint a külső tér megoldásai miatt a pályamunkát III. díjban részesíti.


A bíráló bizottság a pályaművek egymáshoz viszonyított értékei alapján az alábbi sorrendet állapította meg (egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal):

Első díjat a zsűri nem ad ki, tekintettel arra, hogy egyik pályamű sem teljesítette maradéktalanul a kiíró által támasztott igényeket.

II. díjban részesült megosztva a
•    4.sz. pályamű BE 219724386 HU            díja bruttó 1.500.000,-Ft
•    5.sz. pályamű CO 0000 94 33544801 0000    díja bruttó 1.500.000,-Ft

III. díjban részesül:
9. sz. pályamű CG 0000 00 24686860 0000        díja bruttó 1.000.000,-Ft

A részletes bírálat során kiválasztásra kerültek azok a pályaművek is, amelyekben a jelen állapotban és a továbbfejlesztés során is jól hasznosítható ötleteket lelt fel a bíráló bizottság. Ezeket a műveket a bíráló bizottság megvételben részesíti.

Megvételben részesült a:
•    2.sz. pályamű CO 0000 93 57213402 0000    díja bruttó 600.000,-Ft
•    7.sz. pályamű CG 0000 00 22049562 0000    díja bruttó 600.000,-Ft


Ajánlások a tervpályázatok hasznosításának módjára és lehetőségeire, valamint a továbbtervezésre:

A bíráló bizottság az értékelésnek megfelelően első díjat nem adott ki. A II. helyezett 4. sz. pályaművet javasolja megvalósításra, mert ez a terv tartalmazza azokat az alapvető tér-tömeg kialakításokat a funkcionális kapcsolatok átgondolása mellett, amelyek szerint a pályázat eredményeképpen a legjobb városházát lehet megépíteni. Ez a terv azonban további átgondolásokat kíván:

•    Javasolja a részletes bírálatban rögzített szakmai érvek, kritériumok betartását, valamint az 5. sz. II. díjas pályaműben lefektetett környezeti közlekedési rendszer figyelembe vételét.
•    Megfontolandó az épület K-Ny-i tengely körüli tükrözése.
•    A történelmi épületegyüttes, valamint a történelmi városközpont megmaradt építészeti értékeire tekintettel a homlokzati anyaghasználatban a nemes anyagok (kő) használata mellett a vakolt felületek alkalmazása is indokolt lehet.
•    Javasolja a megvételre került pályamunkák hivatal-működési szempontjainak elemzését és ötvözését.
•    Javasolja, hogy az Önkormányzat a tervezési programból a gépkocsitárolók elhagyását fontolja meg.

A bíráló bizottság javasolja a II. díjas 4.sz. pályamű szerzőjével a továbbtervezésre vonatkozó szerződés megkötését az Építész Kamarai előírásoknak megfelelően a díjszámítási szabályzat és mellékletei szerint, az etikai és fegyelmi szabályzat betartása mellett.

A 4.sz. pályázó visszalépése esetén javasoljuk a megosztott II. díjban részesített 5.sz. pályamű szerzőivel a tervezésre vonatkozó tárgyalás lefolytatását. Ebben az esetben is a bíráló bizottság szükségesnek tartja e bírálatban megfogalmazottak érvényre juttatását.


Celldömölk, 2008. április 11.
 


Létrehozás időpontja: 2008-11-25 10:12:38
Utolsó módosítás időpontja: 2008-11-25 10:22:38
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 13822
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45702