KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti ötletpályázata

A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata  

A Móricz Zsigmond körtér homorú térfalának fókuszpontjában álló forgalmi épület a két világháború közötti műépítészet egyik legsikerültebb térkompozíciója. A körforgalomhoz illeszkedő átjárható épület felújítására a Bartók Béla út rekonstrukciója és a 4-es Metró építése miatt kerül sor. A felújítás lehetőséget kínál az épület eredeti jellegét kedvezőtlenül befolyásoló áramátalakító áthelyezésére, lehetővé téve a 2-es és 3-as épület közötti átjáró két beépített szakaszának kibontását is.
A Kiíró célja a Gomba épületének távlati hasznosítására, illetve építészeti kialakítására vonatkozó olyan fejlesztési, építészeti elképzelések, ötletek, hasznosítási javaslatok minél szélesebb körben való beszerzése, melyek megvalósítható, verseny- és piacképes konstrukciót eredményeznek, valamint a műemlék épület és környezetének megújítására – a korszerű műemlékvédelem elveivel összhangban – korszerű építészeti megoldást hoznak.

A tervpályázat kiírója:    
BUDAPEST  XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

A tervpályázat lebonyolítója:
HORBER BERUHÁZÁSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ MÉRNÖKIRODA
1114 Budapest, Bartók Béla u. 66.    

A tervpályázat jellege:

A tervpályázat általános, nyílt, egyfordulós és lebonyolítását tekintve titkos építészeti és hasznosítási tervezési ötletpályázat. A tervpályázat lebonyolítása a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai és a MÉK Tervpályázati szabályzata szerint, valamint a tervpályázati dokumentációban foglaltak alapján történik.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata:

a)

Tervpályázat meghirdetése

2009. május 19.

b)

A tervpályázati dokumentáció

értékesítésének kezdete:

2009. május 19.

c)

Helyszíni szemle időpontja:

2009. június 8-án, 14.00 óra

d)

Kérdések postára adásának határideje:

2009. június 15-én 24.00 óra

e)

Pályaművek postára adásának

határideje:

2009. szeptember 7-én 24.00 óra

f)

Tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:

2009. október 12-ig, külön értesítés szerint.                        


A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja:          

A tervpályázati dokumentációt és mellékleteit személyesen, vagy postai úton lehet átvenni a következők szerint:

-  A tervpályázati kiírás 2009. május 19-től munkanapokon 8-14 óra között személyesen vehető át a lebonyolítói feladatokat ellátó HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökirodától (1114 Budapest, Bartók Béla út 66. II. emelet 3.) 30.000.- Ft + ÁFA összeg helyszínen történő befizetése ellenében. 

-  A Pályázó levélben, vagy telefax útján kérelmezheti a dokumentáció postai megküldését a Lebonyolító 1514 Budapest, Pf. 414. levélcímén, vagy az 1/361-1786-os telefax számán. A levélhez/faxhoz csatolnia kell a tervpályázati dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot.

A pályázók ezen esetben a tervpályázati dokumentáció ellenértékét a HORBER Mérnökiroda ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett 11644006-04445000-44000007 sz. számlájára történő átutalással egyenlíthetik ki. Az átutalás közlemény rovatában az alábbi közleményt kérik feltüntetni: ”Körtéri Gomba - tervpályázati dokumentáció”.

Helyszíni szemle:

A Kiíró 2009. június 8-án 14.00 órai kezdettel helyszíni szemlét tart, amely nem minősül konzultációnak. A helyszíni szemlével kapcsolatos kérdéseiket a Pályázók írásban, a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint tehetik meg.

A helyszíni szemlén a Kiíró képviselője, a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Gomba épület belső területei teljes körű megtekintésére csak a helyszíni szemle során van lehetőség. 

Kérdések felvetése:

Azok a személyek/szervezetek, akik/amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték, a dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket – kizárólag írásban, postai úton és névaláírás nélkül – legkésőbb 2009. június 15-én 24.00 óráig adhatják fel a lebonyolító címére: HORBER Mérnökiroda, 1519 Budapest, Pf. 414.

A fenti időpontig postára adott és 2009. június 19-ig beérkezett kérdésekre vonatkozó válaszokat a Kiíró legkésőbb 2009. július 2-ig postára adja a bevételi pénztárbizonylaton szereplő címre mindazoknak, akik a tervpályázati dokumentációt megvásárolták. A kérdésekre adott válaszok postára adása időpontjáig a Kiíró – a bírálati szempontok és az alkalmassági feltételek kivételével – a tervpályázati dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. A kérdésekre adott válaszok a kiírás részét képezik.

A tervpályázati dokumentációt ezen időpont után megvásárolók a kiírással kapcsolatos kérdéseket és a Kiíró válaszait a kiírás megvásárlásával egyidejűleg kézhez kapják.

A pályaművek benyújtási határideje, módja:

A pályaműveket lezárt csomagban, kizárólag postai úton feladva lehet beküldeni, a kiírás mellékleteként kiadott címzéslap felhasználásával. Az egyéb kézbesítési módon (pl. futárpostán) feladott pályaműveket a Bíráló Bizottság kizárja.

A beküldés (postára adás) határideje 2009. szeptember 7-én 24.00 óra.

A benyújtás időpontjának a csomagon lévő postai bélyegző keltét kell tekinteni. A csomagra címzésül a kiíráshoz fűzött címzéslapot kell felhasználni.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontjai:

A bírálóbizottság a tervpályázati dokumentáció részletes programjában megfogalmazott egyedi és általános szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket.

A bírálóbizottság döntő módon veszi figyelembe, hogy a benyújtott pályaművek mennyiben segítik a Kiírót a tervpályázati felhívásban és dokumentációban rögzített céljainak elérésében, ezért a pályaművekben javasolt megoldásokat komplexen, az alábbi részletes elvárások teljesítése szerint fogja értékelni:

            - a javaslat építészeti minősége

            - az épület revitalizációjának és az értékvédelem szempontjainak összhangja

            - az épület és környezetének illeszkedése az átalakuló tér egészéhez

            - a javasolt fejlesztési program komplexitása, újszerűsége, illeszkedése a Kulturális    Városközpont koncepcióhoz

 

Az értékelési szempontrendszer a pályaművek elbírálása során értéksorrendet is jelent.

A Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:             Molnár Gyula Újbuda Önkormányzat polgármestere
Társelnök:        Dr.Fiala István építész
Titkár:         Schreffel János Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kerületi főépítész

Tagok:           
Beleznay Éva             Budapest Fővárosi Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, mb. főépítésze
Dr. Kupper András        Újbuda Önkormányzata FIDESZ frakcióvezető
Lakos Imre             Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alpolgármestere
Dr. Mezős Tamás         Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke, építész
Vonnák János         Magyar Építész Kamara, építész
Vikár András DLA     Magyar Építőművészek Szövetsége, építész
Füzesséry Zoltán         Budapesti Építész Kamara, építész
Skardelli György         Újbuda Önkormányzat Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács tagja, építész 

Jogi szakértő:        Dr. Dénes György        jogtanácsos

Szakértői Bizottság Elnöke:           
Dr.Inámi Bolgár Kálmán     FŐBER Zrt. vezérigazgató helyettese
Szakértői Bizottsági tagok:
Bencze Gábor         Gellért Szálló igazgatója
Bor Éva             Újbuda Önkormányzat Építésigazgatási Osztály, osztályvezető
Bukor László             Újbuda Önkormányzat ingatlangazdálkodási szaktanácsadó
Cselovszki Zoltán        építész   
Deák Krisztina        Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda
Keszthelyi Tibor         FŐMTERV Zrt. Közlekedéstervezési igazgató
Pártos Judit             Újbuda Polgármesteri Hivatal Főépítész Iroda
Szesztai András         Újbuda Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke
Szatmáry Kristóf         Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Káldi Gyula             Kulturális Örökségvédelmi Hivatal    osztályvezető
Technikai közreműködő:
Horváth Zsolt             HORBER Kft., ügyvezető

A pályaművek díjazása:  

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 15 millió forint áll rendelkezésre. A bíráló bizottság joga, hogy megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes összeget kiadja.

A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét - a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke arányában - úgy kell megállapítani, hogy

- a legmagasabb díj bruttó 7,5 millió Ft -nál nagyobb nem lehet,

- illetőleg a megvételek legkisebb összege bruttó  500 ezerFt lehet.


Letölthető anyagok: 

Mellékletek (~200Mb ZIP)

 
Létrehozás időpontja: 2009-05-19 06:50:58
Utolsó módosítás időpontja: 2009-05-28 13:36:28
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 14589
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45718