KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Tisztelt Kamarai tagok, Tervező kollégák!

Jelen levelünkkel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) működéséről és a tervek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról kívánunk tájékoztatást adni. A tervtanács illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területére településrendezési tervek véleményezésének esetében (lásd 2.1 pont); valamint a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék 27 településére vonatkozó építészeti-műszaki tervek véleményezése tekintetében (lásd 2.2 pont);

A Tervtanács működését (a tervek benyújtásának módját, a dokumentáció tartalmi és formai követelményeit, a véleményezés szempontjait stb.) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006 (XII.7) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A további szabályokat a Kormánymegbízott által jóváhagyott Ügyrend tartalmazza, melynek kivonatát az alábbiakban ismertetjük:

1.A tervtanács illetékessége, adatai:
A Tervtanács illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe.
A Tervtanács elnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács
Székhelye, címe: 3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

Telefon: (46) 514-638 (Kormánymegbízotti Kabinet titkárság)
E-mail: allami.foepitesz@borsod.gov.hu
Ülések helye: a mindenkori meghívó szerint
A Tervtanács működtetője: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész
    
2. A településrendezési valamint az építészeti-műszaki tervtanács feladatköre:
2.1. A településrendezési tervtanács véleményt formál a települési önkormányzat polgármesterének vagy településrendezési eszköz tervezőjének megkeresésére a készülő településrendezési eszközről a településrendezési eljárás közbenső véleményezési szakaszát megelőzően.
2.2. Az építészeti-műszaki tervtanács véleményezi:
2.2.1. a települési önkormányzat településképi véleményét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 71. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott azon esetekben, amikor a fellebbezés érinti az elsőfokú határozatba beépült településképi véleményt,
2.2.2. a R. 9. § (4) c. pontja értelmében a polgármester településképi véleményezési eljárása hiányában a világörökségi területen a több, egy tájegységet képező település közigazgatási területén új épület építéséhez, meglévő épület bővítéséhez, valamint a településképet érintő homlokzati felújításhoz vagy átalakításhoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.

FONTOS!
A lakóépület építésének egyszerű bejelentésről szóló 155/2016. (VI.13) Korm. Rendelet nem tesz különbséget a világörökségi területre vonatkozóan, azonban a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény; a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a tervtanácsi Rendelet előírásait be kell tartani, és a jogszabályokat együttesen értelmezve kell alkalmazni.

A Tervtanácshoz javasoljuk a tervek vázlattervi szinten kidolgozott, de az elbírálhatósághoz megfelelő tartalmú dokumentáció beküldését. A beadott építész terveknél nagyon fontos szempont a környezetbe illesztés bemutatása, látványterv, modell, fotódokumentáció stb. (Lásd a Rendelet 11. és a 15. § rendelkezéseit). A településszerkezetbe, a környezetbe való illeszkedés bemutatásához a –szomszédos építmények bemutatásán túlmenően– javasoljuk annak tágabb környezetére, a településen belül való elhelyezkedésére vonatkozó felülnézeti bemutatását is (pl. légi fotó).

A tervezés vázlattervi fázisában javaslunk előzetes konzultációt tartani az egyes településekre kijelölt tervtanácsi tagokkal az alábbi táblázat szerint. A település főépítészi feladatait ellátó tervtanácsi tag (lásd az alábbi táblázat szerint) részt vesz az adott terv véleményezésében a Tervtanácsi ülésen.

Tervtanácsi tag

Elérhetőség

Tokaj-Hegyalja 27 települése

Bodonyi Csaba DLA

bodep@t-online.hu

világörökségi főépítész fejlesztéseket összefogó feladatai

Olajos Csaba

olajos.csaba@upcmail.hu

Sárospatak

Tolcsva

Bodrogolaszi

Rudolf Mihály DLA

muterem@hadas.hu

Tokaj

Tarcal

Mezőzombor

Radványi György DLA

radvanyi.gyorgy@chello.hu

Sátoraljaújhely

Makkoshotyka

Hercegkút

Salamin Ferenc

salamin.ferenc@gmail.com

Szerencs

Monok

Szegilong

Erhardt Gábor

erhardt.axis@gmail.com

Abaújszántó

Erdőbénye

Tállya

Kovács Ágnes

kovacsaga@gmail.com

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Szegi

Fábián Rigó Tamás

fabianrigotamas@gmail.com

Mád

Rátka

Golop

Bereczki Zoltán

zoltan@terve.hu

Legyesbénye

Bekecs

Sárazsadány

Dobos Péter

dobospeterimre@gmail.com

Erdőhorváti

Vámosújfalu

Olaszliszka

A Tervtanács további tagjai:

Bernáth Mihály, Ferencz István DLA, Halmai Attila, Pirity Attila, Puskás Péter, Rostás László, Sugár Péter DLA, Szűcs Gábor; Viszlai József

A tervek benyújtásának módja és lehetőségei:

 • ÉTDR felületen keresztül
 • E-mail-ben, lehetőleg összefűzött PDF formátumban, cím: allami.foepitesz@borsod.gov.hu
 • Személyesen, elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pen drive)
 • Valamint minden esetben papír alapon is 1 példányban a Tervtanács címére postán beküldve, vagy személyesen beadva.

A tervek benyújtása: (a tervtanácsi eljárás rendjét a Rendelet 12. § tartalmazza)

 • A tervtanácsi eljárás a jelen levél 3. oldalán található KÉRELEM kitöltésével és beküldésével indul.
 • Kérjük a Kérelmet aláírt .pdf és aláírás nélküli .doc formátumban is szíveskedjenek elküldeni.
 • A tervek bemutatása a digitálisan beküldött dokumentáció vetítésével történik.

Egyéb információk:

 • A tervtanácsi ülés időpontjáról a tervet benyújtók és a meghívottak részére meghívót küldünk.
 • A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet elérhetősége, amely tartalmazza a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék néven történeti tájként műemléki védelemben részesített 27 település felsorolását is: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200005.NEM
 • A tervtanácsokról szóló 252/2006 (XII.7) Kormányrendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.298617
 • A tervezési jogosultságokat az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1 sz. és 2 sz. melléklete szabályozza, melynek értelmében „világörökségi, műemléki jelentőségű területen… új építmény létesítésével és a meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére” É1 vagy É minősítéssel rendelkező okl. építészmérnök tervező jogosult. Az E2, É3 stb. jogosultságok tehát nem elegendőek. Jogosultság hiányában a tervtanács véleményt nem tud kiadni.

Letölthető dokumentum:

Tájékoztatás és kérelem

Miskolc, 2017. január 2.

Rudolf Mihály DLA sk.    Kiser László sk.
B-A-Z Megyei Építész Kamara elnöke    Állami Főépítész, a Tervtanács elnöke


Létrehozás időpontja: 2016-04-05 17:44:58
Utolsó módosítás időpontja: 2017-02-20 13:08:28
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 19619
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43392

PDKS elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com elitbet giriş elitbet giriş casibom giriş PDKS https://haberler07.com casino siteleri