KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Debrecen Nemzetközi Repülőtér új terminálépület és környezete, valamint új futópálya és kapcsolódó burkolt felületek tervezése tervpályázat hirdetménye

 1. Az ajánlatkérő megnevezése:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Kiíró” vagy „Ajánlatkérő”)

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Internetcím: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu

Tel.: +36 52511550

Fax: -

 1. A tervpályázat pontos címe, tárgya, célja és jellege:
 2. A Tervpályázat címe:

Debrecen Nemzetközi Repülőtér új terminálépület és környezete, valamint új futópálya és kapcsolódó burkolt felületek tervezése

 1. A Tervpályázat tárgya és célja:

A tervpályázat tárgya a Debrecen Nemzetközi Repülőtér új terminálépület és környezete, valamint új futópálya és kapcsolódó burkolt felületek megtervezése.

A reptéri létesítmények jelenlegi befogadóképességének, valamint a terhelési adatainak ismeretében, és a fent leírt fejlődés következtében, a város a repülőtér területén belül, új gépállások, egy bővíthető utasforgalmi épület, egy eszköztároló, parkoló és egy havasbázis kialakítását tervezi.

A fejlesztést DMJV Önkormányzata 3 millió utas / év kapacitáshoz tervezi.

A tervezési terület Debrecen 0493/64 hrsz-ú ingatlan, mely a város belterületén a 47-es számú Debrecen – Szeged II. rendű főút és a 106 számú Debrecen- Nagykereki vasútvonal között helyezkedik el.

A tervezési feladat három fő részből tevődik össze:

ÚJ FUTÓPÁLYA ÉS GURULÓÚT RENDSZER

ÚJ UTASFORGALMI TERMINÁL ÉS KÖRNYEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA

KISGÉPES ZÓNA

További információk a tervpályázati dokumentációban találhatók.

 1. A Tervpályázat célja:

A dokumentációban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi Kiíró a legjobb tervet és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt annak érdekében, hogy a kiírásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, magas szintű mérnöki és üzemeltetési megoldással valósulhasson meg.

 1. Tervpályázat jellege:

a) A tervpályázat jellege: tervpályázat

b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás

c) A tervpályázat:

d) A tervpályázat lebonyolítása

 • a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ,
 • a tervpályázati eljárásokrólszóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet,
 • közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
 • az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)
 • valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

 

 1. A tervpályázaton való részvétel feltételei:

A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik alábbiak szerint:

 1. A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 2. nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése);
 3. nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;
 4. nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó(k)nak van legalább 1 fő építészeti tervezési területű („É” jelű) és/vagy 1 fő közlekedési építmények tervezési szakterületű („KÉ” jelű) tervezője, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és közlekedési létesítmény tervező tervezői munkavégzésre;
 5. elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál és a Magyar Mérnök Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;
 6. a pályamű szerzőit név szerint megnevezi, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,
 7. a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

 

 1. elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt,
 2. felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrizze és kiállítsa;
 3. nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas;
 4. vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.

 

A teljes tervpályázati dokumentáció elektronikus elérésének módja:

Ajánlatkérő a pályázati tervdokumentációt kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül teszi közzé. A dokumentáció nyilvános, azt a rendszerben történő regisztrációt követően bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen letöltheti. Az EKR rendszer elérési útja: http://ekr.gov.hu

Az eljárás során keletkező – Pályázókat érintő – dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton az EKR-en keresztül egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő számára.

 1. A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg, ezen belül a díj legnagyobb és a megvétel legkisebb összege:

A pályaművek díjazására és megvételére nettó 16.500.000,- Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: nettó 7.000.000,- Ft.

A legalacsonyabb díj nettó 1.500.000.- Ft.

A megvétel legkisebb összege: nettó 500.000,- Ft.

 1. Az összes pályázónak adott esetben fizetett költségtérítésre vonatkozó adatok:

Kiíró a pályázók részére nem fizet költségtérítést.

 1. A bírálóbizottság elnökének (társelnökének) és tagjainak (póttagjainak) neve és az általuk képviselt szervezet:

A Bíráló Bizottság összetétele:

Szavazásra jogosultak:

 •  

Jelölő szervezet

 •  

Dr. Papp László

 •  
 •  

Pecsenye Béla (építész)

Magyar Építész Kamara

 •  

Dr. Barcsa Lajos

 •  
 •  

Gábor István (építész)

 •  
 •  

Sziki Gyula (építész)

 •  
 •  

Fördős László (építőmérnök)

 •  

Szavazásra nem jogosult szakértők:

 •  
 •  

Jelölő szervezet

Üzemeltetési szakértő

Vajda János

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

műszaki szakértő

Kovács Zoltán

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

jogi szakértő

Dr. Kovács Ádám

 •  

légiközlekedési szakértő

Szlifka Gábor

HungaroControl Zrt.

közlekedési szakértő

Komjáty László

Magyar Mérnök Kamara (Közlekedési Tagozat)

légiközlekedési szakértő

Sipos Zoltán

 1.  

műszaki szakértő

Zaják Krisztián

WizzAir Ltd.

Műszaki szakértő

 

Pacza Gergely

 

Ajánlatkérő

Közbeszerzési-, jogi szakértő

 

Dr. Paróczai Bernadett

 

 

Ajánlatkérő

Közbeszerzési szakértő

 

Krajczár László

 

 

Ajánlatkérő

Műszaki szakértő

Joó László

Ajánlatkérő

Póttagot Ajánlatkérő nem kíván delegálni.

  Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

  Dr. Paróczai Bernadett

Lajstromszáma: 00176

Elérhetősége: 4030 Debrecen, Balogh M. u. 6/a.

Email cím: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu

 

 1. Tervpályázati határidők:

A Tervpályázat részletes időprogramja:

Helyszíni szemle időpontja:

2021.09.27. 10:00

Kérdések feltételének határideje:

2021.10.01. 24:00

Kérdésekre adott válaszok határideje:

2021.10.12. 24:00

Pályaművek beadásának határideje:

2021.11.23. 12:00

Pályázatok bontásának határideje:

2021.11.23. 12:00

Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:

2021.12.23. 10:00

(tervezett időpont)*

*Az eredményhirdetés tényleges időpontjáról Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül értesítést küld a pályázók részére.

 

Letölthető tartalom:

Teljes kiírás


Létrehozás időpontja: 2021-09-15 12:21:37
Utolsó módosítás időpontja: 2021-09-15 12:25:15
Cimkék: debrecen, reptér, futópálya, tervpályázat, pályázat, hirdetmény; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 6661
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46674