KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Diplomadíj 2018 - Nyertesek

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építészek Szövetsége által meghirdetett Diplomadíj pályázatra az idén 92 pályamű érkezett.

A Diplomadíjra majdnem ugyanannyi annyi friss diplomázó pályázott, mint tavalyi évben.

Köszönjük nekik, hogy vállalva a megmérettetést benyújtották diploma munkájukat.

A beérkezett terveket négy téma szerint csoportosítottuk, építészet - műemlékvédelem együtt, belsőépítészet, terület- és településtervezés, valamint táj- és kertépítészet. Egy-egy témakört külön szakértő zsűri bírált.

MÉK-MÉSZ Diplomadíj Bizottság 2018

Építészet: Szalay Tihamér elnök

Nagy Csaba, Gall Anthony, Turi Attila, Vadász Bence

Terület- és településrendezés: S. Vasi Ildikó, Schwarczuk Ágnes, Gajdos István

Táj és kertépítészet: Schuchmann Péter, Bardóczi Sándor, Sándor Tamás, Szloszjár György

Belsőépítészet: O. Ecker Judit, Csavarga Rózsa, Láng Judit, Szekér Ferenc

Műemlékvédelem: Vukov Konstantin, Nagy Gábor

Sajnos a Belsőépítész tagozat idén nem tudott díjat kiadni, a beérkezett munkák színvonala miatt.

A MÉK Terület- és Településrendezési Tagozat Diplomadíja

Lakner Lóránd László

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék

Bp. III. ker., Óbuda Magyar Textilfestőgyár és környezetének átépítési terve

Konzulens: Valkai Csaba

Örömmel állapítható meg 2018-ban, hogy a településtervezés és az épülettervezés egymáshoz közelít! Egyre nagyobb hangsúlyt kap a településtervezés során a településkép alakulása, az fejlesztések építészeti arculatformáló hatásának figyelembe vétele. Ugyanakkor az építészeti műszaki tervezésben egyre nagyobb hangsúlyt kap az új építmény és a környezete harmonikus viszonyának keresése.

Ez évben 5 diplomázó pályamunkája közül választhatott a zsűri díjazottat.

Úgy döntött a zsűri, hogy 2018-ban a MÉK Településtervezési diplomadíját Lakner Lóránd László, a Szent István Egyetemen készített diplomamunkája érdemelte ki.

A diplomázó bátran nyúlt Budapest II. kerületének egyik barnamezős fejlesztési területe, az Óbudai-sziget és a Kaszásdűlői lakótelep között elhelyezkedő terület átépítési javaslatának kidolgozásához.

A tervezési területet felöleli az egykori Óbudai Textilfestőgyár hasznosításra váró iparterületét, a tőle délre található rehabilitációra érett lakóterület, valamint a tőle északra elhelyezkedő óriási bevásárló csarnokot és környezetét. A diploma dicséretes és erőteljes munkarésze a vizsgálati rész, melyben nagy alapossággal és sok szempontból méri fel és ismerteti a kialakult állapotokat.

A különböző időpontokban-egymástól függetlenül-kialakult heterogénfunkciójú területek jelenleg mozaikos jellegét megszüntetve,a diplomaterv egységes és nagyvonalú koncepcióval a környezethez illeszkedő városszerkezeti egységet hoz létre.

Felismerve a térség területi értékét, - a meglévő és megőrzendő építészeti elemek integrálásával-a terv a jelenleg alulhasznosított területek intenzívfejlesztésére tesz javaslatot.

Fejlesztési elképzelései a környezeti kapcsolatokat is figyelembe vevő komplex rendszert képeznek, különös tekintettel a térség javasolt gyalogosforgalmi, ill. tömegközlekedési hálózatára.

A javaslati részek nem minden esetben érik el a vizsgálati munkarészek színvonalát, de több megfontolásra alkalmas javaslatot mutat be, melyek élővé tehetik, az új megkonstruál városi szövetet.

Érdekes és akár társadalmi vitákat is gerjeszthető azon javaslata, mely a területen meglévő hipermarkettel kapcsolatos. Az óriási csarnokot körülépítéssel olyan új helyzetbe teszi, amely kiterjeszthető akár a kereskedelem jövőbeni városalakító szerepével kapcsolatos dilemmákra. Hol és hogyan kell működnie a városban a kiskereskedelem azon részének, ami a legnagyobb forgalmat produkálja? Bizonyos, hogy a jövőben komolyan foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.

A MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat tagozati dicséret

Tahi-Tóth Orsolya

Szent István Egyetem, Tájépítészeti- és Településtervezési Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Nagymaros Zöld infrastruktúra fejlesztése, a Települési arculati kézikönyv bővítése című munkájáért

Konzulensek: Dr. Sallay Ágnes, Dr. Csemez Attila

A diplomaterv témaválasztása aktuális, mivel ebben az évben készültek el, illetve készülnek el a településképi arculati kézikönyvek, amelyek készítésére vonatkozó tartalmi irányelvek nem nyújtanak kielégítő iránymutatást a táji sajátosságok, a tájhasználati- illetve a tájképi értékek vizsgálatára, az épített és a táji elemek harmóniájának értékelésére. Ezért van kiemelkedő jelentősége annak, hogy Tahi Tóth Orsolya a Dunakanyar kiemelt részén Nagymaros vonatkozásában fogalmaz meg számos részletre kiterjedő javaslatot a táj fejlesztésére a tájhasználati konfliktusok mérséklésére. Javaslatai nemcsak a települési arculati kézikönyv kiegészítése során, de a tájvédelmi, illetve a turisztikai fejlesztési javaslatok megfogalmazása során is hasznosítható. A diplomaterv úgy nyelvezetében, mint grafikai kidolgozottságában magas színvonalú, igényes munka.

A MÉK Táj- és kertépítészeti Tagozat Diplomadíja

Kelemen Edmond István

Szent István Egyetem, Tájépítészeti- és Településtervezési Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

Budapest, Kelenföld Duna Part szabadtér építészeti terve című munkájáért.

Konzulens: Almási Balázs DLA, PhD

A diplomaterv témaválasztása aktuális, mivel a főváros kiemelt fejlesztés előtt álló Duna menti területét vizsgálva fogalmaz meg a továbbtervezés során is megfontolásra érdemes értékes javaslatokat. Analízise alapos, mindenre kiterjedő és szintetizáló. Magas szakmai színvonalon megfogalmazott Javaslataival úgy teremt új értéket, hogy maximálisan figyelemmel van a meglévő potenciálokra. A terv jól ötvözi az épített és a természeti elemeket, harmóniát teremtve közöttük. A diplomaterv a térségi összefüggésektől a tájépítészeti beavatkozások részletmegoldásáig végig gondolt. A javaslatok között külön figyelemre méltó az a társulásmentő kísérlet, amely egy sztyeppréti társulás visszaállítására vonatkozik.

Építészet - Műemléki kategória

Ungerhofer Dániel

Széchényi István Egyetem, Építész-, Építőmérnöki- és Közlekedésmérnöki Kar, Épülettervezési Tanszék

Casmata - Győr megmaradt várfal földalatti tereinek Képzőművészeti Egyetem célú hasznosítása

Konzulensek: Tátrai Ádám, Tolnay Imre

Győr városa jelentős egybefüggő földalatti járatokat rejteget, napjainkban részleges, méltatlan használattal. A távlatos szemléletű terv a megtalálni, megérteni, megmenteni, megőrizni lépcsőin jut el az igazi továbbélést jelentő új funkcióhoz. A meglévő adottságok racionális kezelése és a minimálisan szükséges bővítés biztosítja a minőségi működést. A visszafogott szemléletmód, a kiegészítéseknél, az új elemeknél a karakteres kortárs építészet magas színvonala jellemzi a dicséretes a diplomatervet.

Építész díjazottak: ( abc sorrendben)

Breuer-Lábady Anna

BME, Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék

Hohenems (Ausztria) - Vallások háza

Konzulens: Szabó Levente DLA

Hohenems osztrák kisváros vallási rétegződése a történeti zsidó és keresztény gyökerektől a hatvanas évek óta az iszlámmal is kiegészült. A Vallások Háza egy olyan szakrális fórum, mely elősegíti a találkozást, egymás megismerését és megértését a különböző vallású és világszemléletű emberek között. Teszi ezt érzékeny térszervezéssel, gyönyörű tömegformálással, és lírai felületekkel. Épület és funkció, mint a test és lélek tökéletes összhangja - gratulálunk és köszönjük a tervet!

Juhász Hajnalka

PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építészeti és Várostervezési Tanszék

Nemrut Kaldera (TR) - Vulkántörténeti látogató központ és kilátó

Konzulens: Dr. Kósa Balázs, Dr. Baranyai Bálint

A semmi közepén, kietlen tájon alkotni nagy erőkoncentrálást igényel. A föld mélyéből feltörő, megmerevedett őserő találkozása csillagos égbolttal kivételes helyzet. Kiállásunk, tetteink, centrumként érzékelt énünk egyszerre „emberizinké” válik, s elgondolkodtat, mérlegeltet. Két világ határára állít, ezt ismerte fel Juhász Hajnalka, s követte következetesen tervében. Követte a határhelyzeteket és olyan épületet alkotott, melynek belseje mesél, külseje sokatmondón hallgat. A vulkán peremébe vágott építmény két, tufa és nyersbeton, kimozdított pengefala mint kapuzábék keretezik a bejáratot, a sziklába hasító geometria, a nyers kubus belül érzékenyen formált a biztos és bizonytalan szakadék hatást formáló teret rejt. A légtérbe szorult hatalmasra nagyított kavics szcenikai megfogalmazása a körbefutó rámpákkal és torzított, a természeti formákat is idéző terével igazi látványosság, méltó környezetéhez. Egy hangon szól az alkotás, mindvégig megtartja jól választott emelkedett horizontvonalát, erős vertikalitását és csúcspontként újra a természet látványa koronázza az alkotást: a kilátóterasz, melyről mind a Nemrut krátere a belső tóval, mind a Van tó is látszik.

Öröm látni ma, egy virtuálissá forduló, meta-világban a természet ilyen, érzékeny szemléletét és az ebből merített teremtő impulzust, melyet Juhász hajnalka terve, s szemlélete példáz.

Magyari Andrea

BME Építészmérnöki kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

Rudabánya, Bányató – Búvárközpont

Konzulens: Dr. habil Vasáros Zsolt DLA

Rudabánya az ércről kapta a nevét. A vaskorban, később a Kelták és a Szlávok, majd az ide telepített bányászok a mélyből hordták fel az értékes ércet. A hatvanas években az itt talált leletek közül Kretzoi Miklós felismert az emberré válás korai szakaszáról fontos bizonyítékokat - Rudapithecus, avagy "Rudi" létéről. Ma nincs bányászat Rudabányán.

Magyari Andrea diplomaterve az egykori bányató mellé egy Búvárközpontot képzeli el. A bányászat által hátrahagyatott  űrbe ezentúl "merülnének" a búvárok. Két szikár, egyszerű tömegbe kerülnek a búvár élethez tartozó legszükségesebb funkciók, egyetlenegy ponton érnek össze, a multifunkcionális grillterasznál. A diplomamunka tervezési programja reális igények alapján került megfogalmazásra, a tervező körültekintően igyekezett az épület telepítésével a terület közösségi használatát is megoldani.  Szükség van ma, hogy az elhagyatott helyszínek újjáélesztésre kerüljenek, erre kiváló példa Magyari Andrea diplomaterve.

Zsíros Renáta

Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Építészmérnöki  Tanszék

Szentistvánbaksa - Vízitúra kikötő

Konzulens: Kovács Péter DLA

Határhelyzet. Zsíros Renáta diplomamunkája nem csak víz és szárazföld között teremt kapcsolatot, de az élő és felhagyott tevékenységek között is. A Hernád festői szakaszára tervezett csónakház és stég kiegészült a folyópartra felkapaszkodó, a hajdani szőlőkultúrát megidézni, feltámasztani hivatott borozó-présházzal. A két elem kiegészül a minimál bungalók sorával, melynek elemei betagozódnak a meglévő, leromlott állagú gazdasági épületek közé. A határhelyzetre adott válasz konzekvens: víz közelben fa, feljebb kő –illetve hogy up to date legyen, nyersbeton.

A terv erőssége az érzékeny megközelítés, a jó telepítés és a kidolgozottság. Renáta kevesebbet bíbelődik a trendi koncept - ábrákkal, a terv magáért beszél. Energiáit inkább a környezetrendezés és a belsőépítészeti tervekre hasznosítja, utóbbiban meggyőző egységes rendszert teremtve. Ettől a kidolgozottságtól, a végig vitt, érzékeny gondolattól lesz hiteles a terv, melynek lényege mégiscsak egy szociális gondolat: egy leépülő falu megmentése, a túlélést jelentő hely megteremtése.

Zrena Zoltán

PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építészeti és Várostervezési Tanszék

Pécs, Rákóczi út 53. - Tradiconális Íjászközpont

Konzulens: Dr. Kósa Balázs

Érdekes kísérletet folytat Zrena Zoltán a pécsi belvárosban. Dévényi Sándor szomszédságában befoltoz egy foghíjat és transzparens térfalat épít a Tímár utcában. Teszi mindezt épületszoborként és benépesíti a pusztán nyargaló lelkű, íjukkal együvé váló pusztaharcosokkal, kik ügyességüket, koncentráló-képességüket gyakorolják – a külvilágtól zárt lebegő hasábban. A meglévő Rákóczi utcai saroképület udvarát a terepszinten átjárható, első emeleten zárt hasábbal zárja, s mi csak törhetjük fejünket, hogy miként marad helyén a közel 35 méteres fekete hasáb. De Zrena megoldja: ügyes acél konstrukciót, térrács hídszerkezetet alkot, lefeszítő pászmákkal, ravasz feltámasztásokkal. Ettől a zárt, a funkció eszmeiségének megfelelő tömeg szobor szerűen alkotja a térfalat, s vezet át a belső kertbe.

Kiemelendő az enterieur kialakítása, a monolit fa burkolat, az íj mintázatokat, alaktant és történetet bemutató falak, az azonos fával burkolt hiper-minimál belső terek a koncentrálást, az elmélyülést szolgálják.

Építész fődíj: ( a Graphisoft támogatásával)

Mészáros Mónika

SZIE Ybl M. Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet

Herencsény - Csend útja - Stressz kezelő központ

Konzulens: Ferencz Marcell DLA

„Ritka amikor egy terv „gondolatisága”-, tájba (vagy épített környezetbe) illesztése és építészeti megfogalmazása ugyanolyan érzékeny és értő, mint az elemző munka, amely a tervezést megelőzte. Amikor mindezt gyönyörű vonalak rendezik és megkomponált síkbeli és térbeli képek dokumentálják, - akkor nemesedik egy építészeti terv festői ihletettségű „ alkotássá ”!

Ez a terv ilyen.

Építőművészet.

Minden díjazottnak szívből gratulálunk, és hasonlóan szép tervezési feladatokat kívánunk!

Budapest, 2018. október 01.

Szalay Tihamér

a Diplomadíj bírálóbizottságának elnöke

Fotók: Nemes Bettina


Létrehozás időpontja: 2018-10-02 21:44:15
Utolsó módosítás időpontja: 2018-10-03 19:32:59
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 8225
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44915

PDKS beylikduzu escort elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com