KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Elnöki intézkedés a beszámoló vizsgákról (2021.04.01 – 2021.05.23.)

Az elnöki intézkedés kiegészítése a májusi vizsgákról innen érhető el: https://mek.hu/index.php?id=46511

A Magyar Építész Kamara Elnökének az Alapszabály 3.4.3. j) pontja szerinti intézkedése a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében előírt beszámoló eljárási rendjéről

2021. március 31.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) előírásait, a Magyar Építész Kamara (továbbiakban MÉK) Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testületének (a továbbiakban SZT) ügyrendjét és a 39/2020 (11.20.) sz. MÉK elnökségi határozatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, jelen rendkívüli intézkedésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az intézkedés időbeli hatálya: 2021. április 1. - 2021. május 23.

Az intézkedés személyi hatálya:

  • beszámolóra kötelezett tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, akiknek az 1 éves határidejük lejárt;
  • beszámolóra kötelezett tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, akiknek 2021. december 31-ig jár le az 1 éves határidejük;
  • beszámolót ismétlők.

A beszámoló célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, azt saját szavaival kifejezni, adott esetben rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretekkel. Az intézkedés személyi hatálya alá tartozók lehetőséget kapnak, hogy az intézkedés időbeli hatálya alatt, meghirdetett „vizsganapon”, önképzéssel, és otthon személyesen elkészített beszámoló dolgozattal teljesítsék előírt kötelezettségüket!

A Magyar Építész Kamara a beszámolóra való felkészülést az általános és szakterületi ismeretkörökre vonatkozó szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. A beszámolóra való felkészülés autodidakta módon történik, a cél, hogy a beszámolóra kötelezettek a jegyzeteket áttanulmányozzák, és megértésükről kézzel írva, saját szavaikkal számot adjanak! Másolás, „gépi” írás és csoportmunka TILOS!

Az általános részből maximum 15+1, a szakterületi részből maximum 10+1 kérdés megválaszolása kerül előírásra. A jegyzet kérdései összevonásra kerülhetnek.

A „+” kérdések nem a jegyzetben szereplő kérdések, azokat a szakmai gyakorlat alapján kell megválaszolni.

Rendkívüli eljárás rend

1. A jelentkezés a meghirdetett időpontra, a vizsgadíj befizetése a szokásos módon történik.

2. A beszámolót a MÉK szervezi és bonyolítja le.

3. A beszámolóra elektronikusan a Magyar Építész Kamaránál, kizárólag a jva.mek.hu oldalon keresztül, az elektronikusan kitöltendő jelentkezési lappal és az előírt mellékletek csatolásával lehet. A jelentkezőt a beszámoló szervezője nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését. Az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése. Csak az emailen visszaigazolt jelentkezés érvényes!

4. Beszámolóra kizárólag az intézkedés személyi hatálya alá tartozók jelentkezhetnek, amelyet a MÉK ellenőriz a területi kamarák adatszolgáltatása alapján. Az intézkedés személyi hatálya alá nem tartozó jelentkezők jelentkezése „időpontra vár” státuszba kerülnek és ők csak egy későbbi időpontban tehetnek beszámolót.

5. A beszámoló díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17.000 forint, a szakterületi rész díja 17.000 forint. Felmentés kizárólag az általános rész alól adható, ez esetben a jelentkezéskor 17.000 forint fizetendő.

6. A beszámoló díját a beszámolóra történő jelentkezéskor kell befizetni a Magyar Építész Kamara elkülönítetten vezetett számlájára:
K&H Bank 10405004-49535656-53501029. 

7. A beszámoló napján a jelentkező e-mailben megkapja a kérdéssort, amelyre adott válaszait saját szavaival, a lényeget megfogalmazva, kézzel írott módon, az egyes lapokat aláírva elkészíti beszámoló dolgozatát. A jegyzet szövege nem másolható. Minden papírlapot dátummal és a jelentkező aláírásával kell ellátni.

8. A kézzel megírt beszámoló dolgozatokat eredetiben, tértivevénnyel, postai úton (Magyar Építész Kamara, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) kell feladni a kiküldött kérdések e-mailben történő kézbesítését követő 48 órán belül. A borítékra kérjük ráírni: „Beszámoló dolgozat”.

9. A dolgozatokat a Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület elnökei és tagjai nézik át a beszámoló napját követő 20 napon belül. Az eredményről e-mail értesítést kap a jelentkező, a vizsgabizonyítvány postai úton kerül megküldésre a jelentkezéskor megadott levelezési címre.

10. A beszámoló eredményes, ha a vizsgára kötelezett minden kérdésre válaszol és a válaszok tükrözik a jegyzetben szereplő ismeretanyagot, lényegre törő önálló megfogalmazással, és a „+” kérdésekre adott vélemény kellő gyakorlati ismeretről, szakmai jártasságról és kreativitásról tesz tanúbizonyságot!

Eredménytelen a jelen rendkívüli intézkedés előírásainak nem megfelelő, vagy hiányos dolgozat! A szövegmásolás, csoportmunka gyanúja esetén a beszámoló szintén eredménytelen minősítést kap.

dr. Hajnóczi Péter

elnök

Letöltés: Elnöki intézkedés a beszámoló vizsgákról (2021.04.01 – 2021.05.23.)

Fentiekkel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

  1. Azok, akiknek a vizsgahatárideje MÁR lejárt, azok április 20-ai tervezői, szakértői, illetve az április 22-i felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri vizsganapokon tudnak „részt venni”. A MÉK Titkársága automatikusan át fogja tenni a már meglévő jelentkezéseket erre a két időpontra.
  2. Azok számára, akiknek a vizsgahatárideje 2021. december 31-ig jár le, májusi időpontokat hirdetünk majd meg. Kérjük, figyeljék honlapunkat!
  3. Az energetikai tanúsítókra fenti eljárásrend nem vonatkozik.
  4. A szükség szerint frissített tananyagok cseréje április 9-ig megtörténik honlapunkon: https://mek.hu/?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok

Vizsga jelentkezés: jva.mek.hu

MÉK Titkárság


Létrehozás időpontja: 2021-03-29 17:20:14
Utolsó módosítás időpontja: 2021-05-04 14:30:28
Cimkék: elnöki, intézkedések, vizsgák, beszámolók,; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 11355
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46462