KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Göncz Árpád városközpont közterület-alakítási és képzőművészeti ötletpályázat

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Hajdú u. 29.)

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)
Regisztráció

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
XIII. Kerületi Önkormányzat, mint Kiíró az Árpád hídfő metrómegálló ÉNy-i kijáratánál lévő közterület rendezése kapcsán ötletpályázatot hirdet a köztér-építészeti és képzőművészeti együttes tervének elkészítésére.
A tervezés cca. 9 000 m2 méretű kerületi és fővárosi tulajdonban lévő területet érinti. A tervezés kapcsán érintett a BKK, mint a helyszínen lévő metrószellőző üzemeltetője.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

Az Önkormányzat kezdeményezésére a térségben  „Göncz Árpád Városközpont” néven új kerületrész született. Ehhez kapcsolódóan a kiíró szándéka a tervezési terület színvonalas közterületi megújítása, és az ahhoz szervesen kapcsolódó, Göncz Árpád köztársasági elnöknek méltó emlékhelyet állító képzőművészeti alkotás elhelyezése.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA
a)    A tervpályázat fajtája: ORSZÁGOS NYÍLT TERVPÁLYÁZAT
b)    A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
c)    A tervpályázat lebonyolítása
-    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
-    a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
-    valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

Tervpályázat meghirdetése

2016. július 6. szerda

Helyszíni szemle időpontja

2016. július 12. kedd

14.00 óra

Kérdések feltevésének határideje

2016. július 15. péntek

Kérdésekre adott válaszok határideje

2016. július 21. csütörtök

Pályaművek beérkezésének határideje

2016. szeptember 5. hétfő  14.00 óra

A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

2016. szeptember 9. péntek

Tervpályázat nyilvános bemutatása

2016. október 15.

Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

2016. november 15-ig

Az ötletpályázatot követően az ajánlatkérőt a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, apályázót további vállalási kötelezettség nem terheli.

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a Magyar Építész Kamara honlapjáról
A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő adokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.
A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció.
A közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázó 4-6 jegyű pályázati azonosító számát, amelyet a regisztrációkor kap a pályázó.
A regisztráció határideje legkésőbb 2016. szeptember 1.

A dokumentáció személyesen is átvehető (térítésmentesen) az alábbi helyen és időpontokban:

MÉK NONPROFIT KFT. (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.)

2016.07.04-tól 2016.09.12-ig
hétfőtől csütörtökig
9.00 órától 15.00 óráig

A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

A Kiíró 2016. július 12. kedd 14.00 órakkor helyszíni szemlét tart.
Találkozás: Árpád hídfői metrószellőzőnél (narancs orgonasíp).
A szemlén a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2016. július 15. péntekig az alábbi e-mail címen tehetnek fel kérdéseket: palyazatok@mek.hu

Válaszok

A határidőbenfeladott kérdéseket akiíró, illetve a nevében eljáróbírálóbizottság 2016. július 21. csütörtök-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott e-mail címekre megküldi. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

 

A dokumentáció véglegesítése

A kiíró a dokumentációt legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig - az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával, kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2016. szeptember 5. hétfő 14.00 óra

A késve érkezett pályaműveket a bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

A tervpályázat titkossága okán a pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban semmilyen titkosságot sértő felirat, jel, név, cégnév, beazonosíthatóságot elősegítő elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

A titkossági szabályokat megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

Letölthető dokumentumok:

Regisztráció


Létrehozás időpontja: 2016-07-06 20:10:51
Utolsó módosítás időpontja: 2016-08-25 09:34:15
Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 16087
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43580