trinkbet trinkbet trinkbet lirabet lirabet lirabet betrupi betrupi betrupi venüsbet fenomenbet aresbet mrcasino betlio betlio betlio
1xbet 1xbet bahisno bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa bülteni restbet canlı skor süper lig superbahis mobilbahis marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş
venusbet
Magyar Építész Kamara weboldala - Gyula, Körös-parti „terasz” környezetrendezési tervezésére kiírt nyílt ötletpályázat
KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Gyula, Körös-parti „terasz” környezetrendezési tervezésére kiírt nyílt ötletpályázat

Az ötletpályázat kiírója

Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Az ötletpályázati eljárás tárgya

Gyula belváros, Élővíz-csatorna menti „VENDÉGLÁTÓ-TERASZ” átalakítása és környezetének rendezése, funkcionális megújítása.

Az ötletpályázati eljárás célja

Gyula történelmi belvárosának központján folyik át a valamikori Ó-Fehér-Körös, ma Élővíz-csatorna. A folyón átvezető műemléki téglahíd mellett, a part északi oldalán épült 2006-ban az 1986-ban megtervezett vendéglátó terasz. Megépítése óta a környező vendéglátó létesítmények nem vették használatba. Állaga romlik, látványa elhanyagoltságot és gazdátlanságot sugall, az időközben felújított környezetéhez már nem illeszkedik.

A város szándéka, hogy az Élővíz-csatorna partján növelje a gyalogosforgalmat, és vonzóvá tegye mind a helyi polgárok, mind a turisták számára. Ezt a gyalogos útvonalként használatos területen, a Körös-parton meglévő természeti-, és épített környezeti értéke kiemelésével, fejlesztésével, a környezet minőségének emelésével, új attrakciók – oda illő új funkciók – létrehozásával lehetséges és szükséges elérni.

A kiíró tervpályázat útján keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a legszínvonalasabb környezetrendezési változatot.

A pályaművek értékelési szempontjai

A bíráló bizottság a pályázatokat az alábbi szempontok szerint értékeli:

 • illeszkedés a meglévő városszerkezethez,
 • az építészeti-tájépítészeti illeszkedés minősége,
 • a műszaki és természeti adottságok figyelembe vétele és alkalmazása,
 • a tervezett arculat, illetve a város történeti karakterének/hangulatának összhangja,
 • az egyes arculati elemek minősége, újszerűsége, vonzereje,
 • a tervezett funkciók realitása, egymásmellettisége, egymást erősítő jellege,
 • a tervezett anyagok és szerkezetek időtállósága, gazdaságos fenntarthatósága,
 • az ökologikus szemlélet érvényesítése,
 • a szabadtér-építészeti megoldások kvalitása, progresszivitása és adekvát jellege.

Összefoglaló értékelés

A pályaművek értékelése során a Bíráló Bizottság az alábbi szempontok szerint értékelte a pályaműveket, és döntött a rangsorolásról:

 • illeszkedés a meglévő városszerkezethez, építészeti-tájépítészeti idomulás,
 • műszaki és természeti adottságok figyelembevétele és alkalmazása,
 • a tervezett arculat, illetve a város történeti karakterének/hangulatának megőrzése, az egyes arculati elemek minősége, újszerűsége, vonzereje,
 • a tervezett funkciók realitása, egymás mellettisége, egymásra gyakorolt hatása,
 • a tervezett anyagok és szerkezetek időtállósága, gazdaságos fenntarthatósága,
 • a szabadtér-építészeti javaslatok minősége,
 • korszerű ökologikus szemlélet érvényesítése.

A tervpályázat legfőbb célja és tárgya az ún. „vendéglátó terasz” térségének megújítása, az Élővíz-csatorna érintett szakaszának funkcionális és esztétikai felértékelése, gazdagítása.

A pályaművek szerzőinek többsége megértette az önkormányzat vonatkozó fejlesztési törekvéseit és a tervezési területre meghatározott tervezési programját. A benyújtott és részletes bírálatban részesített pályaművek alapvetően figyelembe vették a kiírás tartalmi és formai előírásait, érdemi bírálatra alkalmasak voltak. A pályaművek összessége sokrétű elemző és előkészítő munkát tükröz. A megismert ötletek elvárható szórást mutatnak, az extrém ötletektől a pragmatikus megközelítésekig. A pályaművek döntő része megfelelő részletezettségű és kidolgozottságú volt. A pályaművek grafikai színvonala néhány esetben kiemelkedő minőséget mutatott.

Az építészeti-tájépítészeti javaslatok megnyugtató hányada reális, a ma ismert műszaki és technológiai feltételek mellett megvalósítható lenne. A Bíráló Bizottság megnyugtatónak tartotta, hogy a pályaművek többsége korszerű ökológiai megfontolások és szempontok alapján készült, a természeti környezet tiszteletben tartásával. Különösen azon gondolatok és törekvések nyerték el a Bizottság tetszését, amelyek a Körös-part természeti adottságaira építettek, azt nem felülírni, hanem erősíteni, fejleszteni igyekeztek.

A Bíráló Bizottság különösen értékesnek tartotta azokat a pályaműveket, amelyek nem csak a tervezési helyszínre vonatkozóan dolgoztak ki javaslatokat, hanem tágabb értelemben a Belváros, sőt az Élővíz-csatorna teljes szakaszára nézve is érvényes és hasznosítható elképzelést vázoltak fel.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a tervpályázat elérte célját, és eredményesen zárult. A beérkezett 16 pályaműből 13 érdemi bírálatára került sor. A pályaművek viszonylag nagy száma elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy a Bíráló Bizottság biztonsággal tudjon dönteni a megfelelő tervjavaslat kiválasztásáról. A javaslatok számossága és tartalmi sokszínűsége bizonyította, hogy érdemes és megalapozott volt az építészeti ötletpályázat eszközét alkalmazni.

Az értékelési szempontok döntő többségét a 9. számú pályamű szerzői érvényesítették, az anyag előremutató és színvonalas megoldást kínál a tervezési terület attraktív megújítására. Építészeti-tájépítészeti javaslatai, ökológiai, funkcionális és térképzési szempontból is kiemelkedőek, egyszersmind reálisak. Erre tekintettel a Bíráló Bizottság első díjban részesítette.

A 6. számú pályamű jó érzékkel teremtett egyensúlyt az épített és természeti környezet között és funkcionálisan is gazdagította az Élővíz-csatorna érintett szakaszát. Friss szellemű új városi teret hoz létre, figyelemreméltó környezeti minőségben. Szakmai erényei miatt a Bíráló Bizottság második díjjal jutalmazta.

A 3. számú pályamű korszerű ökológiai szemlélettel, egyszerű tájépítészeti eszközökkel kísérel meg új arculatot kialakítani. A burkolt felületek túlzott aránya, a zöldfelületek alulméretezettsége azonban aggályos. A tervezett megoldás az ember és a víz szorosabb kapcsolatát kívánja erősíteni. Szakmai értékeire tekintettel a Bíráló Bizottság harmadik díjban részesítette.

Az 5. számú pályamű az épületek előtti sétányt és a vízpartot nagyvonalú tereplépcsőzéssel köti össze, lehetőséget kínálva a térség sokrétű használatára, kiemelten a vízhez kötődő funkciókra. A Bíráló Bizottság részértékei alapján megvételben részesíti.

Az egyes pályaművek részletes értékelése

9. sorszámú pályamű bírálata:

Átfogó, a tágabb környezetre kiterjedő újszerű térszerkezeti megoldás szükségességét veti fel, és ennek első elemére vonatkozó javaslatot dolgozott ki. A terv az ökologikus („holisztikus”) szemléletet, mint tervezési irányelvet fogalmazza meg és mindent ennek rendel alá, melynek meg is teremti a megvalósíthatóságát. Jó a zöldfelület és a burkolt felületek aránya.

Az épületek előtt húzódó sétányt és a vízpartot egyszerűen szerkesztett, lelépcsőző átmenettel köti össze. Az alaprajzi értelemben párhuzamos vonalak eltérő szélességű tereplépcsőket takarnak. A lépcsőfokok látszóbeton felületűek, míg az ülőfalak élei és a lépcsőfokok égetett fa gerendák. Ugyancsak fából vannak a felvezető lépcsők. A lépcsőrendszer párhuzamos az étterem homlokzatával és szöget zár be a folyóparttal. Mindez szerencsés módon dinamizálja a kompozíciót, és kedvező rálátást biztosít a lépcsőről a Kapus hídra.  A párhuzamos lépcsőfokok rendszerében magától értetődő eleganciával úsznak be a zöld zónák, az ültetett fák a hozzájuk tartozó földdarabokkal.

Anyaghasználata nem teljesen illeszkedik környezetéhez, a nyers beton mértéke kissé túlzott, a fával kombinált acél elfogadható.

A terv korrektül megoldott rekreációs funkciót valósít meg. Érdekes megoldás a rámpák alkalmazása, ami perspektívaváltást tesz lehetővé a víz és a növényzet felé. Kár, hogy ezt a rámparendszert nem viszi végig konzekvensen a teljes lépcsős téren.

Az ökologikus szemléletnek megfelelően alakítja ki a növényzet életterét, biztosítva ezzel a tér természetes árnyékolását is.

Összességében megállapítható, hogy a tervező visszafogott eszközrendszerrel oldotta meg a feladatot, „kevés szóval tudott sokat mondani”.

A pályaművet fenti értékei alapján a Bíráló Bizottság első díjban részesíti.

6. sorszámú pályamű bírálata:

A pályamű mélyrehatóan foglalkozik a városszerkezethez való illeszkedés kérdésével. A tágabb környezetben lévő zöldfelületi rendszerhez kapcsolódva friss szemléletű újabb városi teret hoz létre.

Az épített és természeti adottságokat a tervezési területen belül jól összehangolja. A hídfő felől nagyobb burkolati felületekkel, a keleti zöld partszakasz felől pedig a növényfelületek kialakításával kapcsolja össze a két szemléletű térrészt. A tervezett arculatban az épített lépcsők, a tereplépcsők, a teraszok szintjei és száma egyrészt a domborzati adottságokat, másrészt a város meglévő karakter elemeit ötvözve teremtenek egyensúlyt. Megfelelő arányban vannak jelen a terven a zöld- és a burkolt felületek. A koncepció előnye, hogy kitágítja a teret a víz irányába egy jelentős kiterjedésű, faborítású stéggel. A tervezett funkciók (kikötő, stég, ülőfelületek, alsó és felső sétány, átvezetés) mindezt erősítik. A pályamű további értéke, hogy az összes irányból érkező gyalogosforgalom az élő vízhez közel kerül.

A pályamű összességében jövőbe mutató szabadtér-építészeti megoldásokat javasol, például vízmércék a két sétány között, jelezve ezzel a belátható történelmi távlatban feljegyzett árvízi események szintjeit. A fényfüzér érdekes gondolat.

Finom visszautalás a támfalakon megjelenő téglaburkolat a városra jellemző anyaghasználatra.

Jó arányban alkalmazza a növényeket a burkolt felületkehez képest, de pár árnyékot adó fa hiányzik a tervről. Az ökologikus szemlélet teljesül a növényválasztás tekintetében.

A részletezett építészeti-tájépítészeti értékei miatt a pályaművet a Bíráló Bizottság második díjjal jutalmazza.

3. sorszámú pályamű bírálata:

A pályamű egyszerű eszközöket használva teremt kapcsolatot a városszerkezettel. Szélesebb burkolt felületeket hoz létre a hídfő irányából, kisebb zöldfelületeket pedig a várkert felől.  Az alsó és a felső sétány közé egy nagyobb felületű teraszt helyez, mely alkalmas városi közösségi rendezvények megtartására vagy akár vendéglátási célokra is. A terv erénye, hogy az akadálymentes közlekedést megoldja. A hídfő felőli oldalon lévő nagy egybefüggő burkolatok nyáron kellemetlen mikrokörnyezetet, túlmelegedést okozhatnak. A burkolt felületet nem gazdagítják mikroarchitekturális elemek, a megoldás egyszerűsége nem garantál elégséges vonzerőt.

Az építészeti formálás és anyaghasználat visszafogott, kevésbé karakteres.

A növényalkalmazás a folyóparti zonáció szerint átgondolt. Szép példája ez a növénytelepítés a természetes vízpartok megidézésének. A burkolt felületek aránya jelentős, ez azonban a Kapus hídtól távolodva javul, a természeti környezet javára. A tervezett térszerkesztés szoros kapcsolatot teremt az ember és a víz között.

A fenti részértékei alapján a pályaművet a Bíráló Bizottság harmadik díjban részesíti.

5. sorszámú pályamű bírálata:

A pályázó a házak előtt húzódó sétányt és a vízpartot nagyvonalú tereplépcső rendszerrel kötötte össze, míg a parton hosszan elnyúló, fával borított terepszintet alakított ki. A finom törtvonalú tereplépcső alapvetően a Kapus híd felé fordul. A lépcsők mellvédje és éle látszóbeton, míg az él mögötti zóna gyepesített föld. A gyep ilyeténképpen való felhasználása viszont mind funkcionálisan, mind karbantartás szempontjából megkérdőjelezhető. A tereplépcső és a „trepni” határán tervezett két nagy fa kedvező atmoszférát és kellemes mikroklímát biztosít. A terv tiszta alapgondolatokra épül, de annak kidolgozása kissé elnagyolt, hiányzik belőle a helyszín összetettségére reflektáló sokszínűség. A felvázolt ülőfalas megoldás túlságosan egyhangú és sematikus. A tervezett betonfelületek aránya túlzott.

Az amerikai ámbrafa  helyett a hazai flórában megtalálható növényfaj alkalmazása megfelelőbb lett volna.

A játszóháló, mint térbútor szerepeltetése érdekes gondolat.

A pályamű részértékeire tekintettel a Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesíti.

A díjazott pályaművek ragsorolása

 Az egyes pályaművek részletes bírálatát és értékelését követően a bírálóbizottság szavazása alapján az alábbi döntés született:

 1. díjban és 1,2 millió forint díjazásban részesült a 9. sorszámú pályamű, amelynek alkotója: Wildscape Projects – Nagy Adrienn
 2. díjban és 1 millió forint díjazásban részesült a 6. sorszámú pályamű, amelynek alkotói: Lénárt Eszter, Liziczai Sándor, Kaposi Nóra, Verdune Bt. - Pápai Veronika
 3. díjban és 500 ezerforint díjazásban részesült a 3. sorszámú pályamű, amelynek alkotói: Szűz Attila Szabolcs, Bálint Krisztina, Jakabfi György, Pap Miklós László

Rangsorolás nélküli megvételben és 300 ezer forint díjazásban részesült az 5. sorszámú pályamű, amelynek alkotója: Szilágyi és Szilágyi Építész Kft. – Szilágyi Balázs, Rónai Károly

Tervpályázat hasznosításának módjára tett ajánlások

A Bíráló Bizottság a szabályosan beérkezett 13 pályaművet részletesen értékelte, megállapítása szerint a tervpályázat sikeres volt, eredményeinek felhasználása, javaslatainak hasznosítása célszerű. Javasolja ezért az önkormányzatnak a szóban forgó terület megújítására vonatkozó előkészítő munkák folytatását. Ezen belül elsőként – a díjnyertes pályaművek javaslatainak értékelésével és összehangolásával – az akcióterületre vonatkozó tervezési programot aktualizálni, véglegesíteni.

Javasolja a Bíráló Bizottság azt is, hogy a további tervezői munkába a díjnyertes 9. számú pályamű szerzőit vonják be, illetve kérjék fel.

A szűkebb térség továbbtervezése során – mintegy a környezeti rehabilitáció folytatásaként – az Élővíz-csatorna déli partját is vonják be a tervezési területbe. A két szemben lévő partszakasz ugyanis sok tekintetben összefüggő egységet képez, még akkor is, ha vannak markáns különbségek is. Az itt szerzett szakmai és használati tapasztalatok alapján megalapozottabbá válhat a Belváros egyéb területén várható további környezetfejlesztés.

Az alábbi linken érhetők el a díjazott pályaművek:

https://we.tl/t-NzBUGRENlA


Létrehozás időpontja: 2019-06-15 12:15:27
Utolsó módosítás időpontja: 2019-06-15 12:26:38
Cimkék: gyula, körös-parti terasz, eredmény; Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 8322
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45360