KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Hévíz pályázatok

Tisztelt Pályázók !

Ezúton értesítjük, hogy a Hévíz I-II-III. tervpályázatok díjátadása illetve a pályaművek bemutatása 2016. április 15-én 16.00 órakor lesz a Hévíz Város Polgármesteri Hivatala dísztermében. (8380. Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.)

Köszöntőt mond Hévíz Város polgármestere és a Szent András Kórház főigazgatója. Pályázati értékelést tart Zala Megyei Építész Kamara elnöke, a Bíráló Bizottság társelnöke. Az értékelést követően fél négytől a pályaművek megtekinthetők.

A Bírálóbizottság


A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház három építészeti-városépítészeti tervpályázatot ír ki:
HÉVÍZ I. Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére.
HÉVÍZ II. A fedett fürdő és terápiás centrum korszerűsítésére
HÉVÍZ III. Tervpályázat a Tófürdő továbbfejlesztésére.


Tisztelt Ajánlattevő/Pályázó!

Minden pályázathoz felkerült a kérdéseket és válaszokat is tartalmazó kiegészítő tájékoztató valamint az ehhez kapcsolódó mellékletek is.
A pályázatok szövege alatt a kapcsolódó anyagok felirat után találhatóak.

A 9.11 mappa újra feltöltésre került! (letöltés)


Tisztelt Ajánlattevő/Pályázó!

 Az ajánlatkérő Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház nevében, tájékoztatjuk Önöket, hogy az ajánlatkérő a fenti tárgyú tervpályázatok során a pályázatok benyújtásának határidejét meghosszabbítja. Erről a 310/2015 (X.28) számú Korm. rendelet 21.§ (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hirdetményt adott fel a Közbeszerzési Hatóság elektronikus hirdetménykezelő rendszerén (EHR) keresztül.

A módosított határidők az alábbiak:

  • Kérdésekre adott válaszok határideje     2016.02.10 – 16:00
  • Pályaművek postára adásának határideje     2016.03.21 – 23:59
  • Pályázatok felbontása    2016.03.29
  • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
  • a tervpályázat nyilvános bemutatása     2016.04.15
  • Díjazásban nem részesült pályaművek legkésőbbi visszaadása    2016.05.30

A módosított határidők mindhárom pályázatra vonatkoznak - Hévíz I-II-III.


Mindhárom pályázat önállóan kezelendő, de egy tervező vagy tervező team mindhárom  pályázaton is elindulhat, de külön-külön minden pályázatra regisztrálni kell:

Figyelem!
Helyszíni szemle 2016. január 12.


HÉVÍZ I. - Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére - Regisztráció a pályázatra

1.1 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Ajánlatkérő megnevezése:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
- Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora:
- MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére, amely a reumakórház alábbi fontos területeit érinti:
- 60 hektáros kórházi természetvédelmi terület, park, út és közműhálózat;
- 340 ágyas, új kórházi épület.
Az ötletpályázat célja olyan fejlesztési koncepcióterv elkészítése, mely segítségével meghatározható, ütemezhető a fejlesztési feladatok egymásra épülő megvalósítása.

1.3 A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: ötletpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény,
- a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól,
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.4 A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
c) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.
1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.
1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak,
c) a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
1.5.1 A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
b) kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
e) kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):
a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
b) amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

1.6 A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/05
b) Helyszíni szemle időpontja 2016/01/12
c) Kérdések határideje 2016/01/21
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/01/27
e) Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/07
f) Pályázatok felbontása 2016/03/16
g) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/03/30
h) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/04/29

1.7 A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a https://mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról. Regisztrációhoz kattintson ide!

1.8 HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉS-VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE
1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016/01/12 – 10:00 óra
Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén az
ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők
a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró
megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/21 16:00 óráig
tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Beruházási Osztály
8380 Hévíz,
Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság 2016/01/27 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/07 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész a BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma
Kórház);
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány);
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
- Kovács László, közbeszerzési szakértő.
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a
310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 12.700.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 6.350.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egyetlen győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/03/30 – 10:00 óra
és helye: a kiíró székhelye

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.
A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázatok szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.
A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A PÁLYAMŰVEK ÉS A TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására – pályaművük beadásával – szerzői művük felhasználási engedélyét megadják. Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok
szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.

2. RÉSZLETES PROGRAM
2.1 TERVEZÉSI FELADAT

Alapvető feladat a gyógyászati–gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a 21. sz. igényeinek megfelelően. Az ötletpályázat célja választ adni azokra a kérdésekre, hogy:
- milyennek képzeljük el a Szent András Reumakórházat 15 év múlva
- milyen fejlesztéseket, hogyan ütemezve, milyen várható költségek mellett kell megvalósítani a cél eléréséhez, figyelemmel az igények változására, a gyógyítás minősége javítására.
El kell érni, hogy 15 év alatt a kórház meghatározó európai színvonalú gyógyító intézménnyé váljon és egyedi adottságai – többek között a világ legnagyobb felületű, melegvizű, tőzegmedrű gyógytava és az azt körülvevő parkerdő – jobban hasznosuljanak.
Mind a város településszerkezeti, mind szabályozási terve kitüntetett figyelemmel kezeli a Hévízi tó és környezetének alakulását, fejlesztését. A bennük igényként megfogalmazódottakon túl a kiíróban felmerültek további kívánalmak:
- az idelátogatók (nem csak a fürdővendégek) kerülhessenek közvetlen kontaktusba magával a vízparttal és a vizes élőhelyekkel,
- a park és a véderdők jobban szolgálják vendégeink kényelmét, rekreációját,
- a gépkocsival érkező vendégek megközelítési, illetve parkolási gondjaira szülessen megoldás.
Ennek megfelelően a pályamű adjon választ
- az új 340 ágyas kórház – amelyben elhelyezésre kerülnek a pavilon épületekben lévő kórházi osztályok – kialakítására, elhelyezésére, funkcionális kapcsolataira;
- a meglévő kórházi épületek, osztályok, jövőbeni, javasolt funkciójára, (gyógyszálló bővítés, panziós ellátás, lebontás, stb.);
- a közúti hálózat, parkolók és gyalogos utak, sétányok szükségessé váló módosítására;
- a park valamint a véderdők gyógyítást és pihenést segítő funkciójának erősítésére; egy fokozatosan megvalósítható, egymásra épülő részekből álló fejlesztés keretében.
A véderdő-rekonstrukció a gyógyítás, a rehabilitáció elősegítésén túl szolgálja a felnövekvő generációk betekintését és ismeretszerzését
- tanösvény.
- séta, kocogó útvonal, erdei sportpálya,
- pihenőhelyek kialakítása által.
Parkrekonstrukció, azaz díszpark kialakítása kívánatos a rekreáció és az egészségvédelem érdekében a Kórház és a Tófürdő közötti területen, például
- ivókút, szökőkút, buzgárok,
- sétányok utcabútorokkal, világítással,
- virágágyások, dísznövények, cserjék, fák,
- zenepavilon, pergolák létesítésével.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le: Regisztráció a pályázatra

Kapcsolódó anyagok:
- Hévíz I. emlékeztető
- Hévíz I. - Kiegészítő tájékoztató (kérdések/válaszok)
- Válaszok mellékletei
- A 9.11 mappa


HÉVÍZ II. A fedett fürdő és terápiás centrum korszerűsítésére - Regisztráció a pályázatra

1.1 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Ajánlatkérő megnevezése:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
- Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora:
- MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
Tervpályázat a Fedett Fürdő és Terápiás Centrum korszerűsítésére – a XXI. század követelményeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtó termál- és wellnesfürdő, balneoterápiai központ, ehhez kapcsolódó szakorvosi és diagnosztikai rendelők egységenként kezelhető, fejleszthető, ütemezett kialakítása, ezek kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek korszerűsítése az üzemelés, az üzemeltethetőség, a biztonság, az akadálymentesítés, az átlátható közlekedés, megközelítés, és pihenőterek követelményeinek biztosításával.

1.3 A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény
- 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.4 A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
c) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.

1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.

1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak,
c) a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

1.5.1 A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
b) kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
e) kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):
a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
b) amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak jár vissza.

1.6 A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/07
b) Helyszíni szemle időpontja 2016/01/19
c) Kérdések határideje 2016/01/28
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/02/03
e) Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/14
f) Pályázatok felbontása 2016/03/21
g) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/04/04
h) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/05/04

1.7 A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a https://mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a
pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.

1.8 HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉS-VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016/01/19 – 13:00 óra
Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén, az
ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők
a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró
megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/28 16:00 óráig tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Beruházási Osztály
8380 Hévíz,
Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró 2016/02/03 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/14 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész a BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány);
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
- Kovács László, közbeszerzési szakértő.
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános.
A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 7.620.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 3.810.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/04/04 – 13:00 óra
és helye: a kiíró székhelye
A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázatok szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Abban az esetben, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázó az eredményhirdetést követően, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A PÁLYAMŰVEK ÉS A TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására – pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

1.15 A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a tervpályázati eljárást követően a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázat nyertesével/nyerteseivel a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerint. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést Kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata alapján kívánja megkötni. A szerződésben Kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:
Az adott egység/ek tervezésére vonatkozó szerződés aláírását követően
- 2 hónapon belül tenderdokumentáció elkészítése,
- 4 hónapon belül engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- 6 hónapon belül kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Tervező a dokumentációk elkészítését és a teljesítés-igazolás kiadását követően nyújthatja be az adott tervezésre vonatkozó számláját. Az engedélyezési terv készítés teljesítés-igazolása kiadásának feltétele a jogerős építési engedély. A tervezési díj 10 %-a (az engedélyezési és kiviteli terv vonatkozásában) az eredményes műszaki átadásátvétel lezárása után, illetve a használatbavételi engedély kiadását követően kerülkifizetésre.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni.

2. RÉSZLETES PROGRAM

2.1 TERVEZÉSI FELADAT
A 60-as években épült fedett fürdő az elmúlt évtizedekben több átépítésen, fejlesztésen ment keresztül. Többször megújult a medencetér, energetikai korszerűsítés történt, és jelenleg két fejlesztés is érinti a fedett fürdőt: a bejárati épület felújítása, átépítése, valamint az I. emeleti elektroterápia kezelők és szakrendelők korszerűsítése. Ez utóbbi fejlesztést a pályázóknak úgy kell figyelembe venniük, hogy 5 éven belül az nem módosítható.
Alapvető tervezési feladat a gyógyászati - gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a XXI. sz. igényeinek megfelelően. Ezen belül - a terápiás épület bővítése, felújítása és a betegellátás technológiai hátterének korszerűsítése, valamint a belső parkolóval való kapcsolat kialakítása;
- a gyógyterápiás kezelésmódok infrastruktúrájának megújítása (balneo-, iszap-, hang-
, hidro-, fény-, hal-terápia, gyógy-masszázs, -torna, stb);
- központi öltözők kialakítása a látogatók, valamint a dolgozók részére;
- a kórház tudományos munkáját és a gyógyítást segítő új oktató-, képző- és kutatócentrum kialakítása;
- a létesítmény alapfunkcióinak (gyógyfürdő, szakrendelők, kezelők) és az azzal összefüggő betegforgalomnak szétválasztása, a beléptetés, a belső mozgások ellenőrizhetőségének biztosítása;
- a gyógyfürdő és a kezelők szolgáltatásainak bővítése, új fürdőház kialakítása a fedett fürdő bővítményeként;
- a belső udvar lefedése, pihenőtér, medence létesítése;
- kisebb volumenű wellness részleg kialakítása (szauna, gőzkabin, infraszauna, egy úszó- és merülőmedence);
- korszerű, komplex IT (beléptető és betegirányító + épületmenedzsment rendszer);
- a potenciális közös európai egészségügyi szolgáltatási rendszerbe illeszkedés lehetőségének megteremtése.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le: Regisztráció a pályázatra

Kapcsolódó anyagok:
- Hévíz II. emlékeztető
- Hévíz II. - Kiegészítő tájékoztató (kérdések/válaszok)
- Válaszok mellékletei
- A 9.11 mappa
 


HÉVÍZ III. Tervpályázat a Tófürdő továbbfejlesztésére - Regisztráció a pályázatra

1.1 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Ajánlatkérő megnevezése:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
- Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora:
- MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
A XXI. század követelményeinek megfelelő, a Hévízi-tó adottságaira épülő, a gyógyítást és a rekreációt ötvöző szolgáltatásokat nyújtó tófürdő egységenként ütemezhető korszerűsítése, kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek fejlesztése az üzemeltethetőség, a biztonság, az akadálymentesítés, az átlátható közlekedés, megközelítés és a pihenőterek követelményeinek biztosításával.

1.3 A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény,
- a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól,
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai
szerint történik.

1.4 A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
c) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.
1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.
1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó - az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak.
c) a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

1.5.1 A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után
postára adott küldeményt;
b) kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi
követelményeket nem teljesítő pályaművet;
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos
pályaműveket;
e) kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő
pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):
a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
b) amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati
díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

1.6 A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/05
b) Helyszíni szemle időpontja 2016/01/12
c) Kérdések határideje 2016/01/21
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/01/27
e) Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/07
f) Pályázatok felbontása 2016/03/16
g) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/03/30
h) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/04/29

1.7 A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a https://mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon.
A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.
A regisztrációhoz kattintson ide!

1.8 HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉS-VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016/01/12 – 15:00 óra
Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén, az
ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők
a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró
megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/14 16:00 óráig
tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Beruházási Osztály
8380 Hévíz,
Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság
2016/01/27 16:00 óráig megválaszolja, és az
összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor
megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A
kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a
bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja,
kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a
kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be.
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/07 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház
főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész, a BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány);
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
- Kovács László, közbeszerzési szakértő
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a
tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit
többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai
titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.
A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű
pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános.
A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 5.080.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 2.540.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egyetlen győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/03/30 – 15:00 óra
és helye: a kiíró székhelye

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró, - a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.
A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem
részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A PÁLYAMŰVEK ÉS A TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására pályaművük beadásával – szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

1.15 A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a tervpályázati eljárást követően a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázat nyertesével/nyerteseivel a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerint. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata alapján kívánja megkötni.
A szerződésben kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:
Az adott egység/ek tervezésére vonatkozó szerződés aláírását követően
- 2 hónapon belül tenderdokumentáció elkészítése,
- 4 hónapon belül engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- 6 hónapon belül kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Tervező a dokumentációk elkészítését és a teljesítés-igazolás kiadását követően nyújthatja be az adott tervezésre vonatkozó számláját. Az engedélyezési terv készítésteljesítés-igazolása kiadásának feltétele a jogerős építési engedély. A tervezési díj 10 %- a (az engedélyezési és kiviteli terv vonatkozásában) az eredményes műszaki átadásátvétel lezárása, illetve a használatbavételi engedély kiadását követően kerül kifizetésre.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni.

2. RÉSZLETES PROGRAM

2.1 TERVEZÉSI FELADAT
2.1.1 Olyan funkcionális rend kialakítása teljes évi ciklusban, amely a mai kor igényeivel
összhangban van, illeszkedik a tavi/tóparti adottságokhoz, megfelelő kapcsolatot
teremt a kórház valamint a város között úgy, hogy a hévízi specifikus pihenő,
rehabilitációs, gyógyászati funkciók kiemelten érvényesülhessenek.
2.1.2 A tópartra olyan többlet szolgáltatások elhelyezése, amelyek kiegészítik a meglévő tavi
funkciókat, növelik a vendégek komfort érzetét, illetve más alternatív, de a Tófürdővel
összhangba hozható kikapcsolódási lehetőségeket biztosítanak.
2.1.3 A tó hasznosítását intenzívebbé tenni úgy, hogy:
- a tavi épületek alatti cölöpök hosszútávú ciklikus méréseken alapuló monitorizálása
a biztonságos épületfenntartás érdekében kerüljön megoldásra,
- a tó teljes területén – ide értve a kifolyókat a zsilipekig – a víztér határolások, kapaszkodók, közlekedést segítő műtárgyak felújítására készüljön javaslat úgy, hogy a tó védelme biztosítva legyen,
- a tóból hiányzó (korábban kitermelt) iszap visszapótlására hosszútávon fenntartható, műszaki megoldás készüljön a visszapótlás hatásának vizsgálata mellett,
- az elfolyó termálvíz energetikai hasznosítása megoldásra kerüljön, a hasznosítás
Természetvédelmi Területre gyakorolt hatásának vizsgálatával.
2.1.4 A tó körüli területek fejlesztése:
- a tó és a kifolyók specifikus növényvilágának hosszú távú kezelésére megoldás készítése az invazív fajok visszaszorítása mellett,
- parkosított, illetve napozó felületek kialakítása az egyes partszakaszok megközelíthetőségének, a kiszolgáló létesítmények használhatóságának biztosítása mellett,
- a tó északi oldalán lévő erdő megújítására megoldás készítése a vízi élőhely védelme mellett,
- az erdőben tanösvény kialakítása a különböző vízi élőhelyek bemutatására,
- pihenőhelyekkel ellátott séta útvonalak kialakítása.
2.1.5. Mindezeken túl a Tófürdő arculatát vonzóbbá tenni, a már kialakult és a várható vendégkör igényeire épített, funkcionális területhasznosítási rendet magas műszaki és szolgáltatási színvonalon meghatározni.

2.2 TERVEZÉSI TERÜLET, A HELYSZÍN ADOTTSÁGAI
2.2.1. Tervezési terület a Tófürdő jelenleg kerítéssel körülhatárolt területe valamint a déli kifolyó a zsilipig.
2.2.2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság felügyeletében található Hévízi-tó a világ legnagyobb felületű, meleg vizű, tőzegmedrű gyógytava. Egyedülálló gyógyvize, balneológiai értéke, hidrogeológiai adottságai és speciális növény- és állatvilága Magyarország nemzeti kincse, aspiráns a „Világörökség” címre. A tó körüli zöld felületek befolyásolják a tó környezet mikroklímáját, jelentős környezetvédelmi szerepük van, és a gyógyítás-rekreáció fontos terét képezik. Ahhoz, hogy kiemelt gyógyhely maradjon e terület a jövőben is, a tó és környezetének – az adottságokat figyelembe vevő – összehangolt fejlesztése kívánatos.

2.3 TERVEZÉSI PROGRAM
Pályázóknak az alábbiakat figyelembe kell venniük:
- Hévíz Város Szabályozási Terve 2009, illetve annak módosítása Hévíz Hidrogeológiai és Építésföldtani adottsága;
- Hévíz Város Településfejlesztési Terve;
- Hévíz Város Településfejlesztési Terve 2011-2013 kiegészítése;
- Hévízgyógyfürdő Fejlesztési koncepciója;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra vonatkozó előírások;
- 41/2003 (XII. 22.) önkormányzati rendelet Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről;
- 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (2015-01-01-2017-12-31 érvényes);
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

A terveknek az alábbi, egymásra épülő egységenként megvalósítható részeket szükséges tartalmaznia:
- a tavi épületek cölöpjeinek stabilitás vizsgálata és éves ciklusokban történő monitorozásának terve,
- a víztér-rekonstrukció terve,
- az elfolyó termálvíz energetikai hasznosításának terve, kiterjesztve a szezonális létesítményekre is
- a tó körüli területek fejlesztésének terve.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le: Regisztráció a pályázatra

Kapcsolódó anyagok:
- Hévíz III. emlékeztető
- Hévíz III. - Kiegészítő tájékoztató (kérdések/válaszok)
- Válaszok mellékletei
- A 9.11 mappa
 Létrehozás időpontja: 2016-01-06 08:52:39
Utolsó módosítás időpontja: 2016-02-10 15:33:01
Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 19207
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43232