KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK Elnökségének 2008. évi határozatai


A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi szakmai állásfoglalást hozta:

1/2008. (I.25.) sz. MÉK Elnökségi szakmai állásfoglalás

A MÉK Elnöksége az Alapszabály 50.§ (3) bekezdés g.) pontja, a 59.§ (1) bekezdés, valamint a Továbbképzési Szabályzat 11. pont (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006.(IV.28.) Korm. rendeletben meghatározott szabadon választható témakörökben a továbbképzési pontok számításának módja a következő.

Továbbképzési időszak öt év. A továbbképzés teljes időszaka alatt kell a szakmagyakorlónak az előírt legalább 20 pontot teljesítenie. Ez nem jelenti az évi 4 pont teljesítésének a kötelezettségét, hanem az öt év alatt bármikor teljesíthető. Töredék idő esetén, az időarányos számításkor a tervezési jogosultság meghosszabbításának időpontjáig minden befejezett naptári év után négy pontot, és minden megkezdett negyedév után egy pontot kell teljesíteni a továbbképzésben.


A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2008 (01.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

Az elnökség a 2003 év május 1-jén hatályba lépett Pénzügyi és gazdálkodási szabályzattal összhangban a szabályzat szerinti díjtáblázatot az alábbiak szerint teszi közzé, tekintettel arra, hogy a MÉK Küldöttgyűlése a 2008 évi tagdíjat 44.000.-Ft-ban állapította meg.

A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA ÉVES DÍJTÁBLÁZATA

Díjcsoport

Díjfajta

Mértéke

Befizetendő

Összege

tagdíj

tagdíj

(a tagdíj) 100 %

a területi kamara számlájára

44.000.-Ft.

késedelmi pótlék

 a területi alapszabály szerint

a területi kamara számlájára

változó

tagsági eljárásban fizetendő díjak

regisztrációs díj 1. fok

a tagdíj 50 %-a

a területi kamara számlájára

22.000.-Ft

regisztrációs díj 2. fok

a tagdíj 25 %-a

a MÉK számlájára

11.000.-Ft

helyreállítási díj 1. fok

a tagdíj 25 %-a

a területi kamara számlájára

11.000.-Ft

névjegyzéki eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

névjegyzékbevétel eseti tervezési engedély 1. fokú díja

jogszabály szerint

 

a területi kamara számlájára

10.000.-Ft.

névjegyzéken történő megújítás 1. fokú díja

jogszabály szerint

a területi kamara számlájára

3.000.-Ft.

névjegyzékbevétel, megújítás, eseti tervezési engedély 2. fokú díja

jogszabály szerint

a MÉK számlájára

10.000.-Ft.

Szolgáltatási díjak

önkéntes szolgáltatási díj (kamarai tagsággal nem rendelkezők)

a tagdíj 50%-a

a területi kamara számlájára

22.000.-Ft

Építész Közlöny éves előfizetési díja*

a MÉK elnöksége által meghatározott

a forgalmazó kamara számlájára

 

 

 

 

3.000.-Ft+áfa

Hivatalos Névjegyzék ára*

20.000.-Ft +

áfa

Építész Évkönyv ára*

3.000.-Ft+áfa

Építész Műhely ára*

1.000.-Ft+áfa

Továbbképzési bírálati díj: Kötelező tanfolyam és a min. 20 órás egyéb tanfolyam*

a MÉK elnöksége által meghatározott

MÉK elkülönített számlájára

50.000.-Ft.

20 órát el nem érő tanfolyam*

20.000.-Ft.

Egyéb bírálati kérelmek *

8.000.-Ft.

egyéb bevételek

etikai pénzbírság-1. fokon kiszabott

 

változó, a törvényi maximum erejéig

 

 

területi kamara

számlájára

 

 

változó

etikai pénzbírság-2. fokon kiszabott

elsőfokú

etikai-fegyelmi eljárási költség

 

fix összegű, a MÉK elnöksége által meghatározott

területi kamara számlájára

 

10.000.-Ft.

másodfokú

etikai-fegyelmi eljárási költség

 

MÉK számlájára

 

20.000.-Ft.

 

A táblázatban szereplő tagdíj összeg, valamint a tagsági és etikai-fegyelmi eljárásban fizetendő díjak a 2008. január 1. napjától, az etikai-fegyelmi eljárás, valamint a továbbképzési bírálati díjak február 1-től hatályosak, azt megelőzően indult eljárásban nem alkalmazhatók.

* Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja a területi kamarák, a területi kamarák tagjai, a területi és országos kamara szervei, valamint az általuk alapított szervezetek az éves szolgáltatási díjat önkéntesen fizető külön névjegyzéken szereplő személyek, valamint a Magyar Mérnöki Kamara részére.


A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2008 (01.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

Az elnökség a MÉK alapszabálya 19. § (4) bek.b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kötelező szakmai továbbképzések bírálati díja alól határozatlan időre mentességet ad a Magyar Építőművészek Szövetségének.


A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2008 (01.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

Az elnökség a MÉK alapszabályában felsorolt szervezetek, a MÉK tagjai és önkéntes szolgáltatási díjat fizető szakmagyakorlói, valamint a MÉK elnökség által meghatározott további szervezetek a továbbképzési bírálati díjak alól csak akkor mentesülnek, ha a bírálatra vonatkozó pályázatukat önállóan nyújtják be. A fent nem említett más személyekkel és szervezetekkel közös szervezés, vagy együttműködés esetén a bírálati díjat a kívül álló félnek meg kell fizetnie.


A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2008.(I.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége úgy határoz, hogy Gyula város Tervtanácsába az alábbi személyeket javasolja: Vesmás Péter, Sipos György, Palánkai Tibor.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Katona Katalin főtitkár

 

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2008.(I.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége úgy határoz, hogy Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Tervtanácsába az alábbi személyeket javasolja:

Bán Ferenc, Kossuth díjas építész, vezető tervező, akadémikus

Dévényi Sándor, Kossuth díjas építész, vezető tervező, akadémikus

Finta József, Kossuth díjas építész, vezető tervező, akadémikus

Kerényi József, Kossuth díjas építész, vezető tervező, akadémikus, egyetemi tanár (BME)

Makovecz Imre, Kossuth díjas építész, vezető tervező, Akadémia elnöke, egyetemi tanár,

Reimholz Péter, Kossuth díjas építész, vezető tervező, egyetemi tanár (MOME)

Török Ferenc, Kossuth díjas építész, vezető tervező, akadémikus, egyetemi tanár (BME)

Zalaváry Lajos, Kossuth díjas építész, vezető tervező, akadémikus,

Bodonyi Csaba, Ybl díjas építész, vezető tervező, akadémikus

Bálint Imre, Ybl díjas építész, vezető tervező, a Budapesti Építész Kamara elnöke

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Katona Katalin főtitkár

 

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2008.(I.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a településrendezési és az építészeti műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján úgy határoz, hogy Területi Építész Kamarák által javasolt személyek közül a vezető tervezői címmel rendelkező személyek központi, illetve területi tervtanácsba történő kijelölésével ért egyet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Katona Katalin főtitkár

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
7/2008.(II.29.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A Magyar Építész Kamara hivatalos véleményének csak az tekinthető, amelyen vagy az elnök, vagy a helyettesítésével megbízott alelnök aláírása szerepel,
egyben felszólítjuk Bizottságainkat, Tagozatainkat, Elnökségi tagjainkat, hogy közvetlenül semmilyen véleményt ne adjanak külső szervek számára, csak és
kizárólag az elnökön vagy/és a főtitkáron keresztül levelezzenek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Katona Katalin főtitkárA MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
8/2008.(II.29.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége úgy határozott, hogy fenntartja a 6/2008. (I.25.) számú határozatában foglaltakat a tervtanácsi kijelölésekkel kapcsolatban.A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
9/2008. (V.9.) sz. MÉK elnökségi határozat

(Módosítja a
1/2008 (01.25.) sz. MÉK Elnökségi határozatot,
2/2008 (01.25.) sz. MÉK Elnökségi határozatot,
3/2008 (01.25.) sz. MÉK Elnökségi határozatot.)
Az elnökség a 2003 év május 1-jén hatályba lépett Pénzügyi és gazdálkodási szabályzattal összhangban a szabályzat szerinti díjtáblázatot az alábbiak
szerint teszi közzé, tekintettel arra, hogy a MÉK Küldöttgyűlése a 2008 évi tagdíjat 44.000.-Ft-ban állapította meg.

        … (kivonat) …
Szolgáltatási díjak:    …
Továbbképzési bírálati díj mértéke a MÉK elnöksége által meghatározott, 2008-ban:

50.000 Ft       (ÁFA mentes)
- Kötelező témakörökben továbbképzési tanfolyam
- Szabadon választható témakörökben tartott rendezvény, ami meghaladja a 20 órás, a továbbképzés szempontjából érdemi időtartamot

20.000 Ft       (ÁFA mentes)
- Szabadon választható témakörökben tartott rendezvény, amely 20 óra, vagy annál rövidebb időtartamú

8.000 Ft        (ÁFA mentes)
- egyéni kérelem, amennyiben nem kamarai tag vagy kamara által nyilvántartott szakmagyakorló a kérelmező ill. a továbbképzést szervező

A fenti továbbképzési bírálati díjak április 1-tol hatályosak.
* Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja a területi kamarák, a MÉSZ, a területi kamarák tagjai, a területi és országos kamara
szervei, valamint az általuk alapított szervezetek, az éves szolgáltatási díjat önkéntesen fizető külön névjegyzéken szereplő személyek, vagy kamara által
nyilvántartott szakmagyakorló valamint a Magyar Mérnöki Kamara részére. Szintén ingyenes oktatási intézmények, egyesületek, alapítványok részére,
amennyiben a rendezvény ingyenes a résztvevők számára.

Megfizetendő: a MÉK elkülönített számlájára:
Számla tulajdonos:              Magyar Építész Kamara
Számlaszám:             10405004-00023731-00000002
Közleményként kérjük feltüntetni:       „továbbképzési pályázat”
(Az elbírálási díj befizetéséről szóló igazolás másolatát a beadandó pályázathoz mellékelni kell.
Ennek hiányában a pályázat nem kerül elbírálásra.)

Az elnökség, a MÉK alapszabályában felsorolt szervezetek, a MÉK tagjai és önkéntes szolgáltatási díjat fizető szakmagyakorlói*, valamint a MÉK elnökség
által meghatározott további szervezetek a továbbképzési bírálati díjak alól csak akkor mentesülnek, ha a bírálatra vonatkozó pályázatukat önállóan
nyújtják be. A fent nem említett más személyekkel és szervezetekkel közös szervezés, vagy együttműködés esetén a bírálati díjat a kívül álló félnek meg
kell fizetnie.

* kamara által nyilvántartott szakmagyakorlóA MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
10/2008. (V.9.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége úgy határozott, hogy nem támogatja azt az előterjesztést, miszerint kötelező továbbképzést csak a MÉK szervezhessen.


A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
11/2008. (V.9.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége úgy határozott, hogy a Továbbképzési Bizottságba tagnak nevezi ki Tatai Máriát.


A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
12/2008. (V.9.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége úgy határozott, hogy a 2009. évi tagdíjra vonatkozóan két változatot terjeszti a küldöttgyűlés elé:
A) a korábbi küldöttgyűlésen elhangzottaknak megfelelően inflációkövetően 48.000 Ft-ra változik a tagdíj összege
B) a kamarai tagdíj 44.000 Ft marad


I/2008. (VI.13.) sz. MÉK Elnökségi zárt ülési határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadta Tatai Mária okl. építészmérnök kinevezését a  Főtitkári munkakörbe.
Felhatalmazza a MÉK elnökét, hogy a szükséges adminisztrációs intézkedéseket tegye meg.
Felkéri egyben az elnököt, hogy a MÉK Kht ügyvezetőjének új személyt bízzon meg.


Létrehozás időpontja: 2008-02-13 20:48:14
Utolsó módosítás időpontja: 2008-07-08 10:41:28
Cimkék: elnökség, határozat;
Megtekintések száma: 9359
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=451

PDKS beylikduzu escort elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com