KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK Elnökségének 2014. évi határozatai

1/2014. (01.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Kommunikációs Stratégiájának koncepcióját elfogadja és felhatalmazza Pálfy Sándort, hogy a bemutatott koncepciót költségvetési tervvel való kiegészítését követően a következő elnökségi ülésre előterjesztés formájában mutassa be.

2/2014. (01.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK dolgozza ki a kötelező továbbképzés tananyagát, továbbá gazdasági vizsgálatok készítésével vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 2014-től a kötelező online továbbképzést a MÉK szervezze.

3/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a MÉK kommunikációs stratégia tervezetét. 
A személyi és költségvetési vonzatú kérdésekről az elnökség következő ülésén fog dönteni.

4/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza  a MÉK elnökét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel stratégiai megállapodás aláírására.

5/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a Továbbképzési Szabályzat szakmai koncepciójával, és a függeléket kiegészítve alkalmasnak tartja a területi kamarákkal való egyeztetés céljából történő  kiküldésre.

6/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos kérelmeket a MÉK befogadja, és tájékoztatja a kérelmezőket az esemény várható pontértékéről.

7/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag felkéri a Diploma-azonosító Bizottság tagjainak O. Ecker Juditot, dr. Makovényi Ferencet, elnöknek dr. Hajnóczi Pétert. A felsőoktatási intézmények képviselőjének: dr. M. Szilágyi Kingát és Pálfy Sándor DLA-t.

8/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja az ACE ENACA bizottsága ülésének megrendezését Bordás András vezetésével 2014. március 28-án az Építészek Házában. A rendezvény költségkerete: 300.000 Ft.

9/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a MÉK Műemlékvédelmi tagozatának előterjesztésével, a lipcsei Denkmal szakkiállításon való részvétellel és ehhez kapcsolódóan dr. Szaló Péter helyettes államtitkár megkeresésével.

10/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy országosan egységesen szükséges a vezető tervezői és egyéb címeket elbírálni.

11/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy  erkölcsi és szakmai támogatásáról biztosítja a Pier Luigi Nervi és Polónyi István munkásságát bemutató nemzetközi vándorkiállításnak a Budapesti Műszaki Egyetemen történő megrendezését.

12/2014. (02.06..) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK küldöttgyűlése 2014. március 28-án kerül megrendezésre.

13/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az elnökségi munkamegosztást.

14/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal  egyhangúlag egyetért a Nyílt levélre adandó választervezettel.

15/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a mek.hu honlapon megjelenő „közbeszerzési figyelő” rovat gondozására, kamarai szakmagyakorlókat érintő közbeszerzési kiírások figyelésére és a rendszeres értesítés elkészítésére a honlap számára megbízza dr. Illés Istvánnét. Meghatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt és Szalay Tihamér alelnököt, hogy a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével realizálja a megbízást.

16/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a mek.hu honlapon megjelenő „szabvány figyelő” rovat gondozására, kamarai szakmagyakorlókat érintő szabvány változások figyelésére és a honlapon lévő szabványfigyelő negyedéves frissítésére megbízza Fáy Piros okl. építészmérnököt.  Meghatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt és Szalay Tihamér alelnököt, hogy a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével realizálja a megbízást.

17/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy fenntartja a tagságát a Magyar Szabványügyi Testületben (MSZT). A MÉK az MSZT teljes szabványkönyvtár online elérhetőségi előfizetését (1 számítógépre) folyamatosan, éves befizetéssel biztosítja. Az online szabványkönyvtár jelszavas elérhetőséget Fáy Piros kezeli, a szabványfigyelés céljából.

18/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Gáts Andrea ügyvédet, kodifikációs szakjogászt a mek.hu honlap és az Építész Közlöny „jogszabályfigyelő” rovatának gondozására, a kamarai szakmagyakorlókat érintő jogszabály és változások figyelésére, magyarázatok összeállítására, továbbá jogszabály tervezetek és kamarai szabályzatok véleményezésére. Meghatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt és Szalay Tihamér alelnököt, hogy a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével realizálja a megbízást.

19/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Enczi János ügyvédet az etikai és egyéb ügyek bírósági képviseletére, a kamarai szabályzatok véleményezésére, és az általános jogi tanácsadásra. Meghatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt és Szalay Tihamér alelnököt, hogy a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével realizálja a megbízást.

20/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségébe visszalép.

21/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Koping-Datorg céggel  kezdődjön tárgyalás az E-nyilvántartó rendszer kidolgozásáról. Felhatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt és Szalay Tihamér alelnököt adott esetben a szerződés megkötésére. A pénzügyi konstrukcióra irányelvként az alábbiakat javasolja: a 2014. évi költségek 50 %-át a BM 2014. évi támogatás, a másik 50 % 1/3-át a MÉK költségvetés, 2/3-át a területi kamarák költségvetése fedezze, az aktív taglétszámok arányában.

22/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a MÉK 2014. évi díjtáblázatát.

A Magyar Építész Kamara 2014. évi díjtáblázata

23/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Liget Projekthez tartozó Nemzetközi Építészeti Tervpályázat Bíráló bizottságába tagnak Nagy Ervin építészt delegálja

24/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Liget Projekthez tartozó Nemzetközi Építészeti Tervpályázat Bíráló bizottságába építészeti szakértőnek Sáros László DLA építészt delegálja

25/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Liget Projekthez tartozó Nemzetközi Építészeti Tervpályázat Bíráló bizottságába táj- és kertépítészeti szakértőnek Szloszjár Györgyöt delegálja

26/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Diplomaazonosító Bizottság korábbi véleményére alapozva igazolja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar által 2012. január 30-án kiadott mesterfokozatú okleveles szerkezettervező építészmérnök oklevél egyenértékű az okleveles építészmérnök végzettséggel.

27/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy  a jogosultsági vizsga és beszámoló tananyagának megírására felkéri Kovács Imrét és dr. Gáts Andreát, továbbá az érintett tagozatok képviselőit. A munka koordinálásával Kovács Imrét bízza meg. A MÉK Elnökség felhatalmazza dr Hajnóczi Péter elnököt, és Szalay Tihamér alelnököt a szerződések megkötésére. 

28/2014. (02.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlagúgy dönt, hogy elfogadja a MÉK 2014. évi költségvetés tervezetét az elnökségi ülésen megbeszélt módosításokkal.

4/2014. (02.21.) sz. MÉK elnökségi szakmai állásfoglalás (7 igen szavazattal, egyhangúlag)
A 2/2014. (01.17.) sz. MÉK elnökségi szakmai állásfoglalásban szereplő építész tervező (korlátozott) – É/2, táj- és kertépítész tervező (korlátozott) K/2 jogosultságok teljes körűvé történő átsorolásakor a végzettséget újravizsgálni nem szükséges, hiszen a jogosultságok megállapításának időpontjában az akkor hatályos jogszabályok szerint az okleveles építészmérnök végzettséggel való egyenértékűség megállapítást nyert, vagy az akkor hatályos jogszabály szerint, vagy a Diploma-azonosító bizottság véleménye alapján.

29/2014. (02.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint módosítja a 21/2014. (02.06.) számú MÉK elnökségi határozatát:
A Kopint-Datorg céggel történő egyeztetés során felmerült új tények miatt a MÉK elnöksége korábbi döntését megváltoztatja, és az Orgtech - Simon Nándor társulással is folytatja a tárgyalásait az elektronikus ügyintézési rendszer kidolgozásáról. A MÉK elnöksége felhatalmazását és pénzügyi irányelvét változatlan hagyja.

30/2014. (02.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Diploma-azonosító Bizottság korábbi véleményére alapozva igazolja, hogy a mesterfokozatú tervező építészmérnökés a mesterfokozatú szerkezettervező építészmérnök oklevél egyenértékű az okleveles építészmérnök végzettséggel.

31/2014. (02.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a választási Jelölő Bizottságot Jelölő Bizottság 5 tagjának és 2 póttagjának Bálint Imre, Horváth András, Martin Gábor, Philipp Frigyes, Rudolf Mihály, Schulcz Péter és Tutervai Mátyás területi kamarai elnököket kéri fel.

32/2014. (02.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy Dulácska Zsolt elnökségi tag által összeállított kötelező továbbképzés tananyag elkészítésének koncepcióját jóváhagyja. A tananyag készítés kerete maximum 2 millió forint.

33/2014. (02.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Településrendezői Szakértői Minősítő Bizottság véleménye alapján Czene Éva településtervezőnek vezető tervezői címet adományoz.

34/2014. (02.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy drRennerné Sárvári Erika vezető tervezői kérelmével kapcsolatban kikéri a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozatának véleményét.

35/2014. (02.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy vezető tervezői címet adományoz Naszády Gábor építésznek.

36/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy fenntartja azon Alapszabály-módosító javaslatát, amely lehetővé teszi, hogy munkabizottságokat ne működtessen.

37/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a 4/2014. (02.21.) sz. MÉK elnökségi szakmai állásfoglalást az alábbiak szerint egészíti ki:

4/2014. (02.21.) sz. kiegészített MÉK elnökségi szakmai állásfoglalás
A 2/2014. (01.17.) sz. MÉK elnökségi szakmai állásfoglalásban szereplő építész tervező (korlátozott) – É/2, táj- és kertépítész tervező (korlátozott) K/2 jogosultságok teljes körűvé történő átsorolásakor, valamint új jogosultsági kérelem esetén a végzettséget újravizsgálni nem szükséges, hiszen a jogosultságok megállapításának időpontjában az akkor hatályos jogszabályok szerint az okleveles építészmérnök, illetve az okleveles tájépítész mérnök végzettséggel való egyenértékűség megállapítást nyert, vagy az akkor hatályos jogszabály szerint, vagy a Diplomaazonosító bizottság véleménye alapján.

38/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a 7/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag felkéri a Diplomaazonosító Szakértői Testület (DaSzT) tagjainak O. Ecker Juditot, dr. Makovényi Ferencet, elnöknek dr. Hajnóczi Pétert. A felsőoktatási intézmények képviselőjének: dr. M. Szilágyi Kingát és Pálfy Sándor DLA építészt. A DaSzT jogosult az oklevél szakirányáról véleményt nyilvánítani. Működési rendjét ügyrendben állapítja meg. Feladata ellátása során meghatározott probléma esetén megkeresi az ügyben érintett felsőoktatási intézményt.

39/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testületbe az alábbi tagokat nevezi ki: Kovács Imre elnök, dr. Illés Istvánné, dr. Gáts Andrea, Kovács Zsófia, dr. Hajnóczi Péter (póttag), Rex-Kiss Béla, Czéh Judit (póttag), Kovács Beáta, Szloszjár György, dr. Medgyasszay Péter, dr. Kakasy László, dr. Fülöp Zsuzsanna, dr. Novák Ágnes, dr. Szűcs Miklós, Szalay Zsuzsanna. A Belügyminisztérium delegáltja: Németh Matild. Az Elnökség felhatalmazza dr. Hajnóczi Pétert, hogy az adott vizsganapra a legalább három, és legfeljebb öttagú testületet (azon belül az elnöki teendőket ellátó tagot) kijelölje.

40/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Továbbképzési Szakértői Testületbe az alábbi tagokat nevezi ki: Czéh Judit (Belsőépítészeti Tagozat), Dulácska Zsolt elnök, dr. Gáts Andrea jogi szakértő, Horváth Sándor (BME Építészmérnöki Kar), Kovács József (ép. közigazgatás), Mészáros János (Tűzvédelmi Tagozat), Nemes Zoltán (Táj- és Kertépítészeti Tagozat), Palánkai Tibor (főépítészi szakterület), Schüller Ferenc (építészeti-műszaki tervezés), S.Vasi Ildikó (Terület- és Településrendezési Tagozat), dr. Czétényi Piroska (Műemlékvédelmi Tagozat), dr. Vukov Konstantin (póttag). A Belügyminisztérium delegáltja: Soltész Ilona.
 
41/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy közzéteszi a Közlönyben és a MÉK honlapján az ÓRADÍJAS TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGSZORZÓI (Ot) ÉS DÍJAI-t, A MÉK AJÁNLOTT DÍJSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN A 2014-ES ÉVBEN. A számítási alap és metódus:
– a 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
– a MÉK hatályos Díjszabás (Építészeti alkotások és szolgáltatások ajánlott díjszámítási szabályzata) IV. rész 4. pont.

42/2014. (05.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a MÉK 2014. évi módosított díjtáblázatát.

43/2014. (05.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a Diploma-díj bizottság elnökéül Kalo Emese építészt kéri fel.

44/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szakmai cím adományozási szabályzat 3.5. pontja szerint az alábbi állásfoglalást hozza.
Vezető tervezői címet kell megállapítani annak, aki kiemelkedő szakmai tervezési tevékenységéért az alábbi szakmai elismerésben részesült vagy az alábbi posztgraduális képzést végzett, bizonyítványt, oklevelet szerzett.

1.    Kossuth-díj
2.    Széchenyi-díj
3.    Ybl Miklós-díj
4.    Pro Architectura-díj
5.    Ferenczy Noémi-díj
6.    Kós Károly-díj
7.    Hild János-díj
8.    Munkácsy Mihály-díj
9.    Ormos Imre-díj
10.    Palóczi Antal-díj
11.    Év belsőépítésze
12.    Év tájépítésze
13.    építész tervezői egyetemi szakmérnöki
14.    mesteriskola
15.    vándoriskola

 

45/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK 2013. évi mérlegét és az eredmény kimutatását elfogadja.

46/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Nonprofit Kft 2013. évi mérlegét és az eredmény kimutatását elfogadja.

47/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Táj- és kertépítészeti tagozat vezető tervező szakmai minősítő testület véleményét figyelembe véve elutasítja RSE vezető tervezői cím kérelmét. Erről a területi kamarát értesíti.

48/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy építész vezető tervezői címet adományoz Tatár Balázsnak. Erről a területi kamarát értesíti.

49/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar 2014. június 24-i felsőfokú szakképzés záró szakmai vizsgájához Zsuffa Zsoltot és Dr. Fiala Istvánt jelöli.

50/2014. (06.05.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy Zsuffa Zsolt DLA és dr. Fiala István elfoglaltsága miatt Dulácska Zsoltot és Kalmár Miklóst delegálja vizsgabizottsági elnöknek a SZIE Ybl Miklós ÉK bizottságába.

51/2014. (06.05.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a miskolci TET megbeszélés és a folyamatosság maximális szem előtt tartásával az Építész vezető tervezői döntés-előkészítő testület tagjainak a következő építészeket kéri fel:
- Bodonyi Csaba DLA
- Fekete Antal póttag
- Fodróczy József
- Guczogi György DLA
- Koller józsef
- Sipos György
- Zsuffa Zsolt DLA
A testület tagja továbbá a kérelmező területi kamarájának képviselője.

A testület elnökét, első ülésükön választják.

52/2014. (07.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Csongrád Megyei Építész Kamara előző elnöksége által felhalmozott 1.224.115 Ft tartozás megfizetésére halasztást ad a következő küldöttgyűlésig. Ezzel szemben a MÉK Elnöksége kéri a 2013. II. félévére eső 411.885 Ft pótlólagosan történő befizetését és a 2014. évi tagdíjrészesedés Pénzügyi Szabályzat szerinti átutalását.

53/2014. (07.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy nem tudja támogatni a Fejér Megyei Építészek Kamarája kiállítás megrendezés céljából beadott 200.000 Ft támogatás kérését, mivel ilyen tétel nem szerepel a kamara költségvetésében, és a költségvetés helyzete nem teszi lehetővé pénzek átcsoportosítását.

54/2014. (07.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy Igaz Títusz, Kistelegdi István DLA, dr. Medgyasszay Péter phd, dr. Novák Ágnes phd, dr. Szűcs Miklós és Varga Illés Levente építészeket delegálja a Vályog és szalmabála szabvány előkészítésén dolgozó MSZT munkacsoportba.

55/2014. (07.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a távoktatási formában történő kötelező továbbképzés technikai lebonyolítását szerződés alapján az Építésztovábbképző Nonprofit Kft-n keresztül biztosítja. A területi kamarák a tantermi kötelező továbbképzést a MÉK-kel kötött megállapodás alapján biztosíthatják tagjaik részére.

56/2014. (07.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Konkrét ügy kapcsán a MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy szerzői jogi kérdésekben hatáskör hiányában állásfoglalást nem ad, javasolja a Szerzői Jogi Testület megkeresését.

57/2014. (07.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy megváltoztatva 42/2014. (05.08.) sz. MÉK elnökségi határozatát, az éves díjtáblázat módosítását az alábbiak szerint fogadja el.


16/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat felhatalmazása alapján.

A vezető tervezői cím adományozásának 30.000 Ft-os bírálati díját, és a 30.000 Ft-os fellebbezési díjat a Magyar Építész Kamara K&H Bank 10200892-31416047 bankszámlájára kell befizetni.

58/2014. (10.03.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a kamara stratégiájának 11 pontos vázlatát egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Vizuális és művészeti képzés minden korosztályban környezetünkről (táj, település és ház)
 2. Építészképzés
 3. Pályakezdés
 4. Munkaellátottság, munkához jutás
 5. Szakmagyakorlás
 6. A megvalósulás folyamatában való közreműködés
 7. Közbeszerzés – Tervpályázat
 8. Főépítészek – Tervtanácsok
 9. Részvétel a jogalkotásban
 10. Magyar Építész Kamara önállósága, társadalmi pozíciójának megerősítése
 11. A kamara szolgáltatásai tagok és szakmagyakorlók számára

 

59/2014. (10.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a MÉK TTT vezetősége állásfoglalását egyhangúlag ajánlja a Diploma-azonosító Szakértői Testületnek.
1. „A MÉK elnöksége - kizárólag méltányosságból, a képzés egyenértékűségét nem elismerve, de átmenetileg elfogadva -, a korábbi jogszabályok szerinti jogosultsági feltételek kivezető lépéseként a településtervezési jogosultság elnyerését az utoljára a 2014. évi kezdéssel indított Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés alapján támogatja, de kizárólag MSC végzettségű okleveles építészmérnök, urbanista-építészmérnök és okleveles tájépítész számára. Ez a képzés 2015 évben és azután megkezdett továbbképzés esetében nem jogosíthat már településtervezési jogosultság elnyerésére kivéve az „1,5 éves” urbanista-építészmérnök esetében a 2. pont szerint.
2. 2015 évtől megkezdett Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés kizárólag az „ 1,5 éves”  MSC szintű urbanista-építészmérnök végzettségűek számára adhat településtervezési jogosultságra lehetőséget, mivel képzésükben a településtervezés nagyobb arányban van jelen, mint az építész és tájépítész esetében, amire alapozni lehet a továbbképzéssel.
3. Az urbanista-építészmérnök végzettség önmagában kizárólag akkor fogadható el a településtervezési jogosultság alapjául a településmérnöki MSC-hez hasonló módon, ha a képzési időt a 1,5 évről 2 évre emelik, különös tekintettel a környezeti és az infrastrukturális tárgyak körének kibővítése esetén.
4. A 3. pont szerinti 2 évre való bővítés mellett, javasolt, hogy a BME a fenti képzés mellett, vagy helyett 2 éves településmérnöki MSC képzést is indítson.”

61/2014. (10.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag felkéri drEnczi Jánost, hogy dolgozza át a szerződésmintákat a Ptk módosulásának megfelelően. Az elavult szerződésminták lekerülnek a honlapról.

62/2014. (10.03.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem kezdeményez változtatást abban, hogy a gyakorlati idő számításának kezdete a diploma kiállításának az időpontja.

63/2014. (10.03.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbiak szerint módosítja 39/2014. (03.21.) sz. és 40/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozatait:
„A Belügyminisztérium delegáltja” helyett „és egy fő a Miniszterelnökség képviseletében”

64/2014. (11.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

a MÉK Elnöksége meghallgatta a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló beszámolót, és az Energetikai Tagozat vagy Testület létrehozásának véleményezését. Ennek ismeretében a MÉK Elnöksége kezdeményezi az Energetikai Tagozat törlését az Alapszabályból a következő Küldöttgyűlésen, de az energetikai kérdések fontosságára való tekintettel javasolja Energetikai döntés-előkészítő szakértői testület létrehozását (konkrét feladattól függően) a Kamtv. 12. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján.

65/2014. (11.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 44/2014. (05.22.) sz. MÉK elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi és az alábbiakra változtatja:

A Szakmai cím adományozási szabályzat 3.5. pontja szerint az alábbi állásfoglalást hozza: Vezető tervezői címet kell megállapítani annak, aki kiemelkedő szakmai tervezési tevékenységéért az alábbi szakmai elismerésben részesült

 1. Kossuth-díj
 2. Széchenyi-díj
 3. Ybl Miklós-díj
 4. Pro Architectura-díj
 5. Ferenczy Noémi-díj
 6. Kós Károly-díj
 7. Hild János-díj
 8. Munkácsy Mihály-díj
 9. Ormos Imre-díj
 10. Palóczi Antal-díj
 11. Év belsőépítésze
 12. Év tájépítésze

A MÉK elnöksége ajánlja az építész tervezői egyetemi szakmérnökit, a Mesteriskolát, és a Vándoriskolát végzett szakmagyakorlók részére vezető tervezői cím adományozását, de ezekben az esetekben a Szakmai cím adományozása szabályzat 3.2, 3.3 és 3.4 pont szerinti mellékletek beadása szükséges.

66/2014. (11.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Eltér István alelnököt delegálja a Hauszmann terv Társadalmi Testületbe.

67/2014. (11.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A 2014. november 7-i ülésen meghatározott közlemény honlapon történő megjelentetésével az Elnökség 3 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem ért egyet, mivel azt belső anyagnak tekinti.

68/2014. (11.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag felkéri Pálfy Sándor DLA elnökségi tagot, az OISTAT-tal (szcenográfusok, színházépítészek, és színháztechnikusok nemzetközi szervezete) való kapcsolatfelvétellel.

69/2014. (11.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag felhatalmazza Eltér István MÉK alelnököt, a MÉK Kft ügyvezetőjét, hogy beruházásokkal kapcsolatban tervpályázatok kiírása érdekében vegye fel a kapcsolatot a beruházókkal.

70/2014. (11.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi állásfoglalást hozza: az építész műszaki rajzolás és költségvetés készítési tevékenység (TEÁOR 71.11-05) nem kötelezett kamarai nyilvántartásra, ezért az építész kamaránál ilyen tevékenységre nyilvántartásba kerülni nem lehet. Az állásfoglalást az Elnökség a hatóságok, okmányirodák ezzel ellentétes hiánypótlási előírásai miatt hozta.

71/2014. (12.05.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag egyetért a Magyar Mérnöki Kamara által a Paksi Atomerőművel kapcsolatban a Magyar Narancsnak írt válaszlevélhez történő MÉK csatlakozással.
 

72/2014. (12.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi tagokat delegálja a MÉK-MMK HOAI bizottságába:
Dulácska Zsolt, Szabadi Imre, Detre Villő, O. Ecker Judit, Sipos György, Hartvig Lajos, Szloszjár György, Mohácsi Sándor, Mészáros János, Horváth Sándor, Liszkay Krisztina, Dávid Gábor, Turi Attila.


Cimkék: elnökség, határozat;
Megtekintések száma: 14487
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=41713